UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

 

Realizace projektu: 11/2016 – 10/2019

 

Hlavní řešitel: Univerzita Palackého v Olomouci (UP)

 

3 partneři:

Západočeská Univerzita v Plzni (ZČU)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit (ČAAP) 

+ 45 ZŠ a SŠ: 15 každá VŠ (partner). 

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci