UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

Cílem je rozšířit služby v oblasti poradenství a zapůjčování sportovně-kompenzančích pomůcek pro odstranění bariér v přístupu k aktivnímu životnímu stylu a celospolečnské integraci. V rámci projektu budou inovovány a servisovány nabízené sportovně-kompenzační pomůcky pro osoby s postižením. Zvýšíme poradenskou činnost a informovanost o využívání nabízených pomůcek prostřednictvím vzdělávacích akcí v prostorách žadatele a víkendových akcí zaměřených na volnočasové a a rekondiční pohybové aktivity. Budeme působit preventivně na sociální izolaci a rozvoj dobrovolnictví.

 

Text projektu:

 

Řízením projektu bude pověřeno Centrum APA, které je pracovištěm zřízeným na Katedře aplikovaných pohybových aktivit. Osobou pověřenou vedením projektu bude vedoucí Centra APA Ondřej Ješina.
V nulté fázi projektu došlo k prezentaci aktivit a činností Centra APA pro odstraňování bariér ve společnosti prostřednictvím Dne na monoski ve ski areálu Hlubočky - 7. 1. 2016. Oslovujeme potenciálně spolupracující subjekty s novou nabídkou služeb ze strany FTK, včetně nově vybudovaného centra Baluo, které bude poskytovat i služby pro osoby se zdravotním postižením (bezbariérová posilovna, plavání /včetně zajištění individuálních instruktorů/ boccia kurz apod.).
V první fázi projektu (do konce března) dojde ke kontaktování organizací (nejčastěji poskytovatelů sociálních služeb) a osob s postižením a zanesení přesného harmonogramu aktivit do činností organizací.
V duhé fázi (do června) projektu zrealizujeme dva vzdělávací programy na půdě FTK, jeden osvětoví (aktivizační a propagační program) a jeden vícedenní program s aktivizačním programem. Konkretizujeme poptávku po nových sportovně-kompenzačních pomůckách.
Ve třetí fázi projektu (do konce srpna) provedeme objednávky nových poptávaných pomůcek.
Ve čtvrté fázi (do konce listopadu) zrealizujeme další 2 vzdělávací programy na půdě FTK a jeden vícedenní program s aktivizačním programem.
Udržitelnost a návaznost aktivit spočívá v naplánování realizace dalších činností s účastníky vzdělávacích programů na rok 2018. Zakoupené a servisované pomůcky budou, tak jako v předešlých letech, využity na řadě dalších akcí v projektovém mezidobí (prosinec - únor).
Rizikovost projetku spočívá v potenciálně menším dílčím zájmu o nabízené služby. Ty budeme v případně řešit navýšením úspěšných akcí a ještě vyšší propagací nabízených služeb.

 

Garant projektu Ondřej Ješina (2017)

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci