logo FTK UP bila

logo APA studium

Informace pro studenty a zájemce o studium ATV/APA

fb web apa  location web apa  tw web apa  yout web apa

Historie a organizace sportu osob s tělesným postižením ve světě a v České republice. (Kudláček, M.)

Počátky sportu osob na vozíku můžeme sledovat již v roce 1948, kdy se uskutečnily první slavné Stoke Mandevillské hry ve Velké Británii. Těchto her se zúčastnilo 16 sportovců výhradně z britských ostrovů (Kábele, 1992).  S těmito hrami je spojeno jméno zakladatele a propagátora sportu osob na vozíku sira Ludwiga Guttmanna, který prohlásil, „Sport by se měl stát pro postiženého hybnou silou, která mu pomůže nalézt nebo obnovit vlastní vztah k okolnímu světu a tím ke svému uznání coby rovnocenného a plnoprávného občana.“

Letní paralympijské hry

Rok

Město - Země

Počet účastníků

Počet zemí

Poznámky

1960

ŘÍM - Itálie

400

23

 

1964

TOKYO - Japonsko

390

22

 

1968

RAMAT GAN - Izrael

750

29

 

1972

HEIDELBERG - SRN

1000

44

 

1976

TORONTO - Kanada

1600

42

Účast nevidomých sportovců a amputářů

1980

ARNHEM - Nizozemí

2550

42

Účast sportovců s CP (DMO)

1984

1984

NEW YORK - USA

AYLESBURY - V. Británie

1800

1100

45

41

Sportovci s amputacemi, CP, Les Autres a ZP

Sportovci s poškozením míchy

1988

SOUL - J. Korea

3053

61

 

1992

BARCELONA - Španělsko

3020

82

 

1996

ATLANTA - USA

3195

103

48 sportovců z ČR (10 medailí: 2-7-1)

2000

SYDNEY - Austrálie

3824

127

57 sportovců z ČR (43 medailí: 15-15-13)

2004

ATÉNY - Řecko

3837

136

65 sportovců z ČR (31 medailí: 16-8-7)

Zimní paralympijské hry

Rok

Město - Země

Počet účastníků

Počet zemí

Poznámky

1976

Örnsköldsvik - Švédsko

250

14

 

1980

GEILO - Norsko

350

18

 

1984

INNSBRUCK - Rakousko

350

22

Demonstrace při ZOH v Sarajevu

1988

INNSBRUCK - Rakousko

397

22

Zařazeno lyžování vozíčkářů ve třídách sit-ski

1992

TIGNES - Francie

475

24

 

1994

LILLEHAMMER – Norsko

500

31

10 sportovců z ČR (1 medaile: 0-0-1)

Zařazení sledge hokeje

1998

NAGANO - Japonsko

571

32

6 sportovců z ČR (7 medailí: 3-3-1)

2002

 

SALT LAKE CITY - USA

416

36

6 sportovců z ČR  (5 medailí: 2-1-2)

 

ORGANIZACE SPORTU OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM

Mezinárodní organizace sportovců s tělesným postižením

Organizovaný sport pro osoby s TP se v počátcích rozvíjel nejprve pouze v rehabilitačních ústavech pro osoby s míšní lézí (př. Stoke Mandeville, Kladruby). V roce 1960 mezinárodní federace válečných veteránů (International War Veterans Federation) založila mezinárodní sportovní organizaci pro postižené (ISOD), která původně měla zastřešovat sportovce s amputacemi, zrakovým postižením i poraněním míchy (S.E.A., 1996). V roce 1968 byla založena mezinárodní společnosti pro cerebrální parézu, která měla velký vliv na vytvoření sportovní organizace CP-ISRA (S.E.A., 1996).  Tato organizace si klade za úkol přivést ke sportu co nejvíce osob s CP. Sportovci s centrálními poruchami hybnosti jsou účastníky paralympijských her od roku 1980. v roce 2005 došlo ke sloučení ISOD a ISMWF do organizace IWAS.

Z důvodů profilace jednotlivých sportovních organizací a potřeby koordinace jejich činností byl roku 1982 ustanoven Mezinárodní koordinační výbor (ICC - International Coordination Committee). Hlavním posláním tohoto výboru bylo: a) organizace paralympijských her a b) zastupování výše zmíněných organizací sportovců s postižením při jednáních s Mezinárodním olympijským výborem. V roce 1987 ICC zorganizoval setkání zástupců sportovních organizací pro postižené a po sériích dlouhodobých debat v roce 1989 založil Mezinárodní paralympijský výbor (IPC). IPC byl ustanoven jako demokratická organizace s těmito cíly:

 • Pomoc při přípravě Paralympiád
 • Koordinace a supervize regionálních mistrovství a MS
 • Koordinace kalendáře mezinárodních sportovních soutěží
 • Integrace sportovců s postižením do běžných sportovních soutěží
 • Spolupráce s Mezinárodním olympijským výborem
 • Podpora vzdělávacích a rehabilitačních programů, výzkumu a propagace

V současnosti je tedy IPC přímo zodpovědné za rozhodování a supervizi ve věcech pořadatelství Paralympijských her. Mimo jiné je ale také zodpovědné za organizaci většiny sportů pro osoby se zdravotním postižením (pořadatelství MS, rozvoj a propagace). V rámci IPC jsou voleny komise pro řízení daných sportů (SAEC) v našich krajích podobné sportovně technickým komisím (STK). Tyto komise nemají vlastní právní subjektivitu. Jejich posláním je koordinovat aktivity ve vybraném sportu a doporučovat exekutivě IPC rozhodnutí ve věcech organizace MS a jiných soutěží pod hlavičkou IPC. V současnosti existuje také několik sportovních organizací, které fungují jako autonomní ve vztahu k IPC a svoji činnost koordinují s IPC především ve vztahu k participaci daného sportu na Paralympiádách. Příkladem mohou být organizace basketbalu na vozících (IWBF), tenisu na vozících (IWTF) či volejbalu (WOVD).

IPC si však uvědomuje specifickou situaci spojenou s tím, že je zastřešující organizací pro více než 20 různých druhů sportů, z nichž mnohé mají více disciplin. Na základě jednání zástupců zemí v Kuala Lumpuru se IPC rozhodla podporovat autonomii jednotlivých sportů. V roce 2004 byl vytvořen plán transformace sportů k autonomii. Sporty se mohou stát součástí mezinárodních sportovních organizací pro nepostižené, nebo vytvořit autonomní organizace, které budou s IPC spolupracovat ve věci participace sportů v rámci Paralympijských her.

INTEGRACE VE SPORTU OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM

Již od samého počátku byla zdůrazňována socializační role sportu pro osoby se zdravotním postižením. Kyralová například (in Sport report, 3 , 1994, č. 10) uvádí, že prostřednictvím sportu se daří nenásilně začleňovat jedince se zdravotním postižením mezi jedince tzv. nepostižené a zdůrazňuje, že sport a tělesná aktivita umožňují snazší komunikaci mezi lidmi a sociálními skupinami a také integraci jednotlivců do těchto skupin. Josef Kábele (1992) označuje za jeden ze specifických cílů sportu osob na vozíku. Překonávání sociálních bariér. Sport umožňuje navazování kontaktů uvnitř subpopulace osob se zdravotním postižením, společenské kontakty s tzv. nepostiženými jedinci a vytváří pozitivní příklad pro dosud nesportující osoby na vozíku.

Sport osob se zdravotním postižením zaznamenal v posledním desetiletí obrovský rozmach. Připomeňme si například Paralympiádu v Barceloně, Lillehammru a Atlantě. Úroveň těchto vrcholných soutěží se přiblížila Olympijským hrám. Paralympijské hry v Atlantě byli nazývány druhou největší sportovní událostí. Spolu s rychlým rozvojem sportu osob s postižením se objevuje několik otázek úzce spjatých s otázkou integrace. DePauw (1995) označila tři hlavní oblasti, které jsou stěžejní pro rozvoj sportu osob se zdravotním postižením. První z nich je otázka klasifikace. Musí se stanovit jestli se bude soutěžit ve skupinách podle druhu postižení nebo podle funkčních možností sportovců. Otázkou je zda sportovat pro účast či pro závodění. Velmi zajímavá je také otázka spojení skupin s různými druhy postižení a začlenění do vrcholových soutěží tzv. nepostižených osob, problém integrovaných nebo separovaných soutěží.

V roce 1990 byl založen Mezinárodní výbor pro integraci sportovců s postižením (International Committee on Integration of Athletes with a Disability). Tento výbor se zaměřil na možnost účasti sportovců s postižením ve vrcholných soutěžích jako Olympijské hry a “the Commonwealth Games“. Tento výbor byl později přejmenován na Komisi pro inkluzi sportovců s postižením (the Commission for Inclusion of Athletes with a Disability, CIAD). V jejím čele stanul Rick Hansen, slavný Kanaďan, který objel svět na vozíku. CIAD se zaměřila na Commonwealth Games v roce 1994, kde se objevilo šest ukázkových sportů. Mezi nimi byli například maratón na vozíku, 100 m plavání volným stylem a tzv. Lawn Bowls. Sportovci byli plně akreditováni, žili ve „sportovní vesničce“, účastnili se zahajovacího a závěrečného ceremoniálu a plně reprezentovali své země. (De Pauw & Gavron, 1995)

Velmi zajímavá je také otázka tzv. obrácené integrace. Ta spočívá v účasti nepostižených osob ve sportovních aktivitách pro osoby s postižením. Většina autorů je přesvědčená o významu takovéto integrace pro rozvoj sportu samotného a socializaci jedinců se zdravotním postižením. Van Landewijck & Chappel (1996) citují Brasila, který tvrdí, že jedna třetina členů sportovních organizací pro osoby s postižením v Kanadě je tvořena nepostiženými jedinci. Tito jedinci se účastní nižších soutěží již od roku 1986 a národních soutěží od roku 1992. Ve sportu na vozíku se jedná především o integraci v basketbale, a jízdách na vozíku či handcyklech. V současnosti se jedná spíše o symbolickou integraci, která má v rámci majoritních her představit také minoritní skupinu sportovců se zdravotním postižením. Například při posledních olympijských hrách v Aténách se na atletickém stadionu představily jízdy na vozících. V rámci sportovních organizacích má velice specifickou strukturu sport v Austrálii, kde je díky obrovským vzdálenostem sport pro osoby s postižením provozován společně se sportem pro intaktní sportovce. Australský výbor pro sport (Australian Sports Commission) v roce 1998 vydal sérii publikací, jejichž hlavním úkolem bylo seznámit trenéry bez vzdělání v oblasti APA s problematikou sportu osob se ZdP.

U nás se s integrací sportovců s postiženími můžeme setkat při různých exhibičních utkáních (závodech), které probíhají při turnajích (tenis, basketbal) a závodech (atletika). Výborným příkladem spolupráce mezi běžnými sportovními organizacemi a organizacemi sportovců s postižením je Český tenisový svaz vozíčkářů (ČTSV), který byl založen 11.11.1995. O měsíc později byl tento svaz oficiálně přijat Českou tenisovou radou za řádného kolektivního člena ČTS. Od roku 1996 také můžeme v časopise Tenis najít také stránku „Tenis na vozíčku“, která čtenáře seznamuje se základy pravidel, historií a výsledky v tenise na vozíku spolu s portréty českých hráčů.

S tzv. obrácenou integrací se můžeme setkat v basketbale na vozíku. Například na turnaji pořádaném katedrou ATV v Olomouci získala cenu publika jedna nepostižená účastnice. Větší účasti nepostižených osob ve sportovních aktivitách na vozíku brání jak podmínky materiální (cena sportovního vozíku, není jich dostatek ani pro osoby s postižením) tak postoj společnosti. Vozík je bohužel považován za jakýsi symbol nemohoucnosti. Snad právě proto se sportu na vozíku (konkrétně tenis a basketbal) u nás nevěnuje mnoho osob s lehčími postiženími např. jednostranná podkolenní, či nadkolení amputace. Nepostižené osoby, které se tedy u nás účastní sportů na vozíku jsou převážně studentky (studenti) fyzioterapie, aplikované tělesné výchovy a tělesné výchovy případně přátelé sportovců s postižením. V ČR je například obrácená integrace využívána v týmových sportech, jako je basketbal na vozíku či sledge hokej. V obou sportech jsou pravidla účasti upravena tak, aby sportovci bez postižení byly partnery sportovcům s postižením. Ve sledge hokeji je daný povolený limit hráčů bez postižení na ledě a v basketbale jsou hráči bez postižní ohodnoceni nejvyšším počtem bodů funkční klasifikace.

Definice  a etiologie DMO (CP)

Lesný (1972) cituje Mac-Keithe který uvádí, že se jedná o neprogresivní a nestacionární postižení centrálního nervového systému vedoucí k poruchám volní hybnosti, parézám, nebo mimovolním pohybům. Tato definice ovšem nepopisuje období vzniku tohoto postižení, které je velmi důležité. Definice u nás běžná je: „raně vzniklé postižení mozku, projevující se převážně v poruchách hybnosti“ (Lesný, 1972, 9). Vojta (1993) toto postižení nazývá infantilní cerebrální parézou nebo pouze cerebrální parézou (CP).

Činitele, kteří se podílejí na vzniku DMO můžeme rozdělit na prenatální, perinatální a postnatální. Mezi prenatální (předporodní) činitele patří například vývojové malformace, infekce, oběhové poruchy a přenošenost. Nejdůležitější skupinou perinatálních (porodních) činitelů jsou abnormální porody (porod klešťový, překotný nebo protrahovaný). Jejich hlavními následky mohou být krvácení a apoxie. Postnatální činitelé jsou vymezeny obdobím prvního roku života, zahrnují hlavně kojenecké infekce a skupiny nedonošených dětí.

Základní rozdělení DMO (CP)

DMO můžeme rozdělovat podle třech základních kritérií: a) nervosvalové (spastické a nespastické); b) topografické (diparéza, hemiparéza, kvadruparéza); a c) funkčně sportovní (třídy CP-ISRA resp. Spastik Handicapu od nejtěžších forem CP 1 až po nejlehčí formy CP 8).  Podle Tichého et al. (1998) tvoří nejpočetnější skupinu formy spastické (61%), u nichž převládá forma diparetická. U spastických forem jsou popisovány také forma hemiparetická a kvadruparetická. Diparetická forma je charakterizována spastickou paraparézou dolních končetin s jejich semiflexí (tzv. nůžkovité držení pro spasmus adduktorů).

Hemiparetická forma je charakterizována zpravidla převážně postižení horní končetiny, která bývá ohnutá v lokti a dolní končetina je napjata tak, že postižený došlapuje na špičku (Kábele, 1986).  Kvadruparetická forma je charakterizována postižením všech čtyř končetin s převážným postižením dolních (zdvojení formy diparetické) či horních končetin (zdvojení formy hemiparetické).

FUNKČNĚ SPORTOVNÍ KLASIFIKACE

Klasifikační systém CP ISRA uznává, že mozková obrna je stav oslabení v různém stupni, způsobený poškozením mozku. Účelem klasifikace je poskytnout všem sportovcům spravedlivý výchozí bod pro soutěžení a předcházet tomu, aby bylo sportovcům zabráněno v dosažení možného úspěchu pouze kvůli stupni jejich neurologického postižení. Cílem klasifikace je zajistit, aby rozlišující faktor sportovního výkonu závisel na tréninku, úrovni dovedností a soutěžních zkušenostech, spíše než na neurologických schopnostech sportovců. Systém hodnotí přirozené neurologické funkce sportovce ve vztahu k jeho/její sportovní disciplíně způsobem, který mu umožní soupeřit s jedinci s podobnými stupni neurologického postižení.

KLASIFIKAČNÍ PROFILY sportovců s DMO

Upraveno z CP-ISRA (2005) Classification and Rules Manual (9th Edition) Pravidla klasifikace a sportovních disciplín 9. Edice)

FUNKČNÍ PROFIL – CP 1

Obr. 8 Sportovec kategorie CP 1 (Jones, 1988)

 

Kvadruparetik: Těžké postižení s prvky atetózy nebo chabým funkčním rozsahem pohybu a chabou funkční sílou ve všech končetinách a trupu. Při pohybu využívá elektrický vozík nebo pomoc asistenta. Není schopen samostatného funkčního pohybu na vozíku.

Dolní končetiny : považovány za nefunkční ve vztahu k jakémukoliv sportu z důvodu omezení v rozsahu pohybové síly a/nebo kontroly.

Kontrola trupu: Statická i dynamická kontrola trupu je velmi chabá nebo žádná. Problémy při návratu zpět do středové nebo vzpřímené polohy při výkonu sportovních pohybů.

Horní končetiny: Těžké omezení funkčního rozsahu pohybu nebo těžká atetóza jsou hlavními faktory ve všech sportech. Zřetelné omezení při odhodu s chabým dotažením pohybu. Opozice palce a jednoho prstu se může vyskytovat a umožňuje sportovci úchop.

 

FUNKČNÍ PROFIL – CP 2

Obr 9 . Sportovec kategorie CP 2 dolní (Jones, 1988)

 

Kvadruparetik: Těžké až střední postižení. Chabá funkční síla všech končetin a trupu. Oproti  CP 1 je sportovec schopen pohánět vozík.

Dolní končetiny: Prokazatelný stupeň funkčnosti v jedné nebo obou dolních končetinách, který umožňuje pohon vozíku kvalifikuje takového jedince do Třídy 2 dolní (viz obrázek).Sportovci CP 2 dolní jsou velmi zřídka také schopni chůze.

Kontrola trupu: Statická kontrola je poměrně dobrá. Dynamická kontrola trupu je chabá -nezbytnost použití horních končetin a/nebo hlavy, při napomáhání k návratu do vzpřímené polohy.

Obr 10 . Sportovec kategorie CP 2 horní (Jones, 1988)

Horní končetiny: ruka – Těžké až střední postižení. Jestliže je funkčnost rukou a paží shodná s popisem u Třídy 1, pak jsou pro určení toho, zda je vhodnější zařazení do Třídy 2 či nikoliv, rozhodující dolní končetiny.

Sportovec Třídy 2 horní (viz obrázek) má často cylindrický nebo sférický způsob úchopu a může prokázat dostatečnou zručnost při manipulaci a odhodu míče, ale projevuje chabý úchop a vypuštění. Odhodové pohyby musí být otestovány pro zjištění jejich dopadu na funkci ruky. Sportovec dokáže také pohánět vozík s využitím horních končetin.

 

FUNKČNÍ PROFIL – CP 3

Obr 11. Sportovec kategorie CP 3 (Jones, 1988)

Kvadruparetik: (těžký hemiparetik) Střední (asymetrická nebo symetrická) kvadruplegie nebo těžká hemiplegie, jedinec používá ortopedický vozík. Sportovec má téměř úplnou funkční sílu v dominantní horní končetině a je také schopen vozík samostatně pohánět.

Dolní končetiny: při přemísťování lze vypozorovat částečnou funkčnost. Může být schopen chůze s pomoci nebo s pomocnými prostředky.

Kontrola trupu:  Poměrně dobrá kontrola trupu je evidentní při pohánění vozíku, ale dopředný pohyb trupu je často omezován napětím extenzorů v průběhu záběru. Při odhodu lze zaznamenat rovněž určité pohyby trupu pro úpravu držení těla, ale odhodové pohyby vycházejí zejména z paže. Rotace je omezená nebo žádná.

Horní končetiny:  Střední omezení stupněm křečovitosti 3 až 2 u dominantní paže se projevuje jako omezení extenze a dotažení pohybu.

Funkce ruky:  Pohyby ruky spočívající v úchopu a uvolnění jsou obvykle pomalé a namáhavé. U dominantní ruky je možnost cylindrického nebo sférického úchopu, ale vypuštění předmětů je nápadně horší než u sportovců Třídy 4.

 

FUNKČNÍ PROFIL – CP  4

Diparetik: střední až těžké postižení. Dobrá funkční síla s velmi lehkým omezením nebo problémy v kontrole je patrná u horních končetin a trupu.

Dolní končetiny: Střední až těžké postižení obou dolních končetin, spasticitou která je obvykle činí nefunkčními k chůzi na dlouhé vzdálenosti bez pomoci pomocných prostředků. Také proto je pro sport primární volbou ortopedický vozík.

 

Obr 12. Sportovec kategorie CP 4 (Jones, 1988)

Trup: Velmi malé omezení pohybů trupu. U některých sportovců může únava křečovitost zvýšit, což lze překonat správným nastavením. Ve stoji je zřetelná špatná rovnováha i za použití pomocných prostředků.

Horní končetiny: Horní končetiny často vykazují normální funkční sílu. Velmi malé omezení pohybového rozsahu se může vyskytovat, ale při odhodu nebo pohánění kole je vidět normální dotažení pohybu a udělení rychlosti.

Funkce ruky: Ve všech sportech je vidět normální cylindrickou/sférickou opozici a chápavý úchop. Existuje-li nějaké omezení, pak je obvykle zřejmé pouze při rychlých jemných pohybových úkolech. Diplegie obvykle znamená výraznější spasticitu dolních končetin.

 

 
FUNKČNÍ PROFIL – CP 5

Diparetik: střední postižení Tento jedinec potřebuje k chůzi kompenzační pomůcky, ale ne nezbytně je potřebuje pro stoj nebo odhod. Dynamický posun těžiště může vést ke ztrátě rovnováhy.

 

Obr 13. Sportovec kategorie CP 5 (Jones, 1988)

 

Dolní končetiny: Postižení jedné nebo obou nohou, které může vyžadovat pomocné prostředky pro chůzi. Sportovec Třídy 5 může mít dostatečnou funkčnost končetin k běhu na trati. Je-li funkčnost nedostatečná, je pravděpodobně zařazení do Třídy 4 vhodnější.

Rovnováha: Obvykle normální statická rovnováha, ale problémy s dynamickou rovnováhou, např. při pokusu o otočku nebo silový odhod.

Horní končetiny: Jedná se oblast, kde se projevuje rozdílnost. Určité střední až velmi malé omezení v horních končetinách lze často pozorovat zejména při odhodu, ale síla je v rámci běžných mezí.

Funkce ruky: Normální cylindrická/sférická, opozice a chápavý úchop a uvolnění u dominantní ruky lze pozorovat u všech sportů.

 

FUNKČNÍ PROFIL – CP 6

Sportovec s atetózou nebo ataxií – střední postižení: Sportovec je schopen bipedální lokomoce bez kompenzačních pomůcek. Atetóza je faktor, který převládá nejvíce, i když do této třídy mohou být zařazeni i někteří chodící kvadruparetici s křečovitostí (tj. s větším postižením paží než u chodících diparetiků). Při sportovní činnosti jeví obvykle všechny čtyři končetiny funkční postižení. Sportovci Třídy 6 mají obyčejně větší potíže s ovládáním horních končetin než sportovci Třídy 5, avšak mají obvykle lepší funkci dolních končetin, zejména při běhu.

 

Obr 14. Sportovec kategorie CP 6 (Jones, 1988)

 

Dolní končetiny: Funkčnost se může do značné míry lišit v závislosti na vyžadované sportovní dovednosti od chabé, namáhavé, pomalé chůze až po běžecký krok, jež je často ukázkou dokonalejší mechaniky. U chodícího sportovce s atetózou může být značný rozdíl mezi nekoordinovaným způsobem chůze a hladkým, z hlediska tempa vyrovnaným koordinovaným běžeckým/cyklistickým výkonem. Rozběh při hodu oštěpem je možný.

Horní končetiny a kontrola ruky: U středně až těžce atetického sportovce může být úchop a uvolnění při odhodu značně ovlivněno. Čím větší je křečovitost, tím větší jsou omezení při dotažení pohybu a zachování rovnováhy po odhodu.

 
FUNKČNÍ PROFIL – CP 7

Hemiparetik: Tato třída je určena pro (ambulantní) chodící sportovce hemiparetiky. Sportovec Třídy 7 trpí stupněm křečovitosti 3 až 2 v jedné polovině těla. Chodí bez pomocných prostředků, ale častým jevem je kulhání v důsledku křečovitosti v dolní části končetiny. Dobrá funkční schopnost dominantní poloviny těla.

Dolní končetiny: Dominantní strana má lépe rozvinutý pohyb a jeho dotažení při chůzi a běhu. Sportovci se střední až velmi lehkou atetózou do této třídy nespadají.

Horní končetiny: Kontrola paže a ruky je ovlivněna pouze u nedominantní strany. Na dominantní straně je funkční kontrola dobrá.

 

FUNKČNÍ PROFIL – CP 8 Velmi lehké postižení

Do této třídy patří diparetici, hemiparetici, a monoparetici s velmi lehkým postižením. Sportovec musí mít zřetelně zhoršenou určitou funkci, která je v průběhu klasifikace evidentní. To znamená - musí vykazovat zřetelné známky spasticity (křečovitosti), bezděčné pohyby a/nebo ataxie.

Principy v APA u osob s CP (DMO)

V oblasti rozvoje pohybových schopností doporučuje ACSM (2003) rozvíjet vytrvalost, kardiovaskulární (aerobní) kapacitu, sílu i flexibilitu. U osob na vozíku se doporučuje 6-15 minutová jízda 2x týdně. U ambulantních osob se doporučuje chůze o stejné délce a frekvenci. Pro posilování se doporučuje vytvoření individuálního plánu, který by měl počítat se cvičením 2 x týdně o třech sériích a 8-12 opakováních. Flexibilita by se měla rozvíjet pomocí strečinku před i po cvičení.

Osoby s CP by se měly začlenit do systému organizace Spastik Handicap, který však neposkytuje hustou sít SK (TJ). Z toho plyne potřeba trénovat v rámci sportovních klubů nepostižených sportovců, či v rámci struktur ČSTPS. Klíčovou roli v zapojení do sportu hrají u dětí bez postižení rodiče, kteří mnohdy sami sportují. U dětí s CP rodiče často řeší problémy spojené s rehabilitací a vzděláním svých dětí a mnohdy jsou také přesvědčeni, že sport není určen dětem s CP. Mnoho dětí s CP je také uvolňováno s hodin školní TV a tak se jim oblast pohybových aktivit „úspěšně vyhýbá“. Systém organizace Spastik Handicapu je založen na síti sportovních klubů při speciálních školách pro TP, či léčebnách kam děti dojíždějí na dlouhodobější léčebné pobyty. Děti tedy mají možnost seznámení se sportem ve výše zmíněných institucích.

OCHRNUTÍ PO PORANĚNÍ MÍCHY

Při   těžkých   úrazech   páteře  může dojít  i  k poškození  míchy. V těchto případech vznikají ochrnutí v rozsahu závislém na výšce poškození míchy. Mezi nejčastější příčiny úrazů patří automobilové, motocyklové havárie, případně skoky do mělké vody. V závislosti na výšce léze (poškození míchy) rozeznáváme několik typů ochrnutí. Poúrazová chabá paréza: Při poškození míšních kořenů v oblasti dolní bederní páteře dochází k neúplnému ochrnutí (paréze) dolních končetin. Osoby s tímto postižením dokáží většinou chodit o francouzských holích. Vozík používají převážně na delší trasy a také pro sportovní i jiné pohybové aktivity.

Poúrazová paraplegie: Jedná se o úplné ochrnutí dolních končetin, většinou po poranění míchy v oblasti hrudní a horní bederní páteře. Za jistých podmínek je možné naučit i chůzi v aparátech.

 

Obr 15. Funkční potenciál v závislosti na výši léze (In Trojan, 2004)

Ta je však většinou velice nejistá, vysilující a slouží jako rehabilitační cvičení. Osoby s paraplegií tedy používají vozík celodenně. (Erben in Program sociální rehabilitace pro těžce tělesně postižené, 1989) Tyto osoby se mohou zapojit do mnoha pohybových aktivit. Patří mezi ně atletika, plavání, lukostřelba, basketbal a tenis na vozíku, lyžování na monoski, sledge hokej saních, windsurfing, jízda na vodních lyžích a mnohé další.

Poúrazová kvadruplegie: Toto postižení vzniká po poškození míchy v krční partii. Ochrnutí dolních končetin je zde většinou úplné, ochrnutí rukou v různém stupni od paréz až po praktické plegie. Ochrnutí je vždy horší v nižších partiích rukou (prsty, zápěstí) než v horních (ramena), postiženo bývá i břišní a zádové svalstvo. (Erben in Program sociální rehabilitace pro těžce tělesně postižené,1989) Zapojení do sportovních aktivit je ovlivněno stupněm postižení. Vhodnými pohybovými aktivitami pro osoby s kvadruplegií jsou například plavání, atletika, stolní tenis, boccia, lukostřelba a jiné. Specifickou sportovní hrou pro tyto osoby je ragby na vozíku. Boccia je vhodná i pro osoby s úplným ochrnutím horních končetin, protože mohou použít speciální rampy a asistenta.

Poúrazové kvadruparézy: Toto postižení se vyskytuje poměrně zřídka. Jedná se o neúplné ochrnutí horních i dolních končetin. Stupeň jejich postižení bývá různý, ale dolní končetiny vykazují pohyby, které lze někdy využít k postrkování vozíku, případně i k chůzi. . (Erben in Program sociální rehabilitace pro těžce tělesně postižené, 1989)

INFEKČNÍ OBRNA

Infekční obrna, také dětská obrna nebo poliomyelitis vzniká virem způsobenou nekrosou gangliových buněk v předních rozích míšních. Dále postižením celého neuromuskulárního aparátu, tj. svalů a fascií. Postižené svaly jsou nejdříve ve spasmu, jsou na pohmat tuhé a bolestivé a když spasmus odezní, jsou chabé a rychle atrofují. Nejčastěji dochází k ochrnutí dolních končetin. Následkem ochrnutých svalů dochází k porušení rovnováhy sil mezi postiženými a nepostiženými skupinami svalovými, kdy svaly primárně nepostižené přetahují svaly ochrnuté a tím dochází k poruchám a deformitám na kostech a kloubech. Po nasazení Salkovy vakcíny proti obrně se přestaly objevovat čerstvé případy poliomyelitidy. (Fidlerová in Program sociální rehabilitace pro těžce tělesně postižené, 1989)

Osoby s poliomyelitidou se mohou zapojovat do pohybových aktivit podle stupně jejich postižení. Osoby na vozíku se zapojují do sportovních aktivit spolu s osobami s paraplegií (popř. kvadruplegií). Mezi tyto aktivity tedy patří atletika, basketbal, tenis či rugby na vozíku, plavání, hanbiky, lyžování na monoski, či sledge hokej.

AMPUTACE DOLNÍCH KONČETIN

Amputace na končetinách je velmi drastickým zásahem do pohybových schopností, zvláště pak u dítěte. Důvody vedoucí k rozhodnutí o amputaci končetiny jsou: vážné devastující poranění, hlavně jsou-li zničeny důležité cévy, nezvládnutelné infekce s celkovými septickými projevy ohrožujícími život, např. Plynatá sněť. Amputaci lze provést také při dlouhotrvajícím nevyléčitelném místním onemocnění. Zánět by například mohl omezovat osobu v životě víc než vyhovující protéza. (Eis, 1986)

Amputační pahýl v definitivním stavu musí být odolný, výkonný a dobře pohyblivý. Odolnost pahýlu je závislá hlavně na kvalitě a umístění operačních jizev. Eis (1986) uvádí, že ovládání protézy závisí na délce pahýlu. Čím je pahýl delší, tím lépe se ovládá protéza. Jeho délka však nesmí bránit, umístnění technického příslušenství protézy. Nesmírně důležitá je také správná péče o pahýl. „ Od samého počátku se provádí bandážování pahýlu, které napomáhá jeho tvarování a urychluje proces atrofie pahýlu. ....Co nejlepšímu tvarování pahýlu pomáháme bandážováním, masážemi a otužováním pahýlu“. (Jindrová in Program sociální rehabilitace pro těžce tělesně postižené, 1989) Pro osoby s amputacemi, které používají dlouhodoběji vozík (oboustranná amputace, jež neumožňuje užívání protéz) se doporučuje posunutí zadních os vozíku více dozadu. Často také užívají vozík bez stupaček, což jim umožňuje lepší manévrování v menším prostoru.

Možnosti pohybových aktivit osob s amputacemi dolních končetin se liší podle druhu amputace. Většina osob se může díky vhodným sportovním protetickým pomůckám účastnit běžných aktivit. Osoby s jednostrannou nadkolení (A2) i podkolenní (A4) amputací, či s amputací oboustrannou podkolenní (A3) se mohou účastnit běžeckých závodů v atletice, plavání, lyžování se stabilizátory.. K těmto aktivitám nepotřebují vozík. Mohou se však zapojit do sportů na vozíku. Mezi vhodné sporty patří například tenis, nebo basketbal na vozíku. Osoby se skupiny A1 (oboustranná nadkolení amputace) se věnují také atletickým disciplínám na vozíku. Pro tyto osoby je také výborné plavání, stolní tenis, lukostřelba a většina sportů na vozíku, včetně lyžování a hokeje. Odborníci také doporučují častou návštěvu sauny.

ROZŠTEPY PÁTEŘE

Rozštěp páteře (také spina bifida) patří k vrozeným vývojovým vadám. Sherrill (2004) ji označuje za druhou nejčastější formu tělesného postižení, hned po DMO. Rozštěpy páteře vznikají nedokonalým uzavřením medulární trubice. Obyčejně se jedná o částečný výhřez míchy, který se obyčejně vyskytuje v bederní oblasti jako různě velký nádorovitý útvar, krytý ztenčenou kůží. Tato kůže se snadno zraní a přidruží se infekce, které někdy děti s rozštěpem podléhají. Proto se brzy provádí neurochirurgický zákrok, při kterém se vak odstraňuje za úzkostlivého šetření nervové tkáně. Sherrill (2004) cituje Tecklina, který tvrdí, že operace většinou probíhá do 24 hodin po narození, i když někteří lékaři preferuji operaci až 9. či 10. den. Důležité je také kosmetické hledisko. Známe tři základní druhy rozštěpů páteře. Jsou to: a) meningokéle, při které dojde pouze k výhřezu míšních plen; b) meningomyelokéle, při níž dojde k výhřezu míšních plen a míchy; a c) spina bifida occulta.

 

Obr 16. Tři typy rozštěpu páteře.

 

Neurologický nález je dán rozsahem rozštěpu. Může být zcela normální až po úplné ochrnutí dolních končetin, paraplegii. (Rehabilitace tělesně postižených, 1988) Při paraplegii často dochází k poruše svěračů, která se projevuje neschopností udržet moč a stolici. Tyto problémy se dají kontrolovat pomocí vhodných kompenzačních pomůcek.

Osoby s rozštěpy páteře jsou vhodnými adepty pro sport na vozíku. Proto bychom se měli věnovat rozvoji svalstva horních končetin, které zůstávají většinou nepoškozené. Sherrill (2004) doporučuje plavání, aktivity na skútru (prkýnko na kolečkách) a sporty na vozíku. Je vhodné snažit se o zapojení těchto osob do sportovních organizací pro vozíčkáře. Tyto organizace by měly s dětmi rozvíjet pohybové dovednosti na vozíku, které potom mohou uplatnit při pohybové rekreaci i v TV. Tyto osoby se mohou účastnit převážné části sportů na vozíku, příp.lyžování či sledge hokeje.

 

PROGRESIVNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE

Svalové dystrofie patří mezi primární svalová onemocnění. Začíná nejčastěji v dětství, méně často v pubertě, vzácně v dospělosti. Projevuje se tím, že svaly postupně chudnou, ubývá svalových vláken, které se rozpadají a zanikají. Místo nich se vytváří funkčně bezcenné vazivo s nestejně velikou příměsí tuku. Nemoc se zpravidla nápadněji zhorší před nástupem do školy a hlavně pak v pubertě. Překoná-li osoba se svalovou dystrofií v dobrém stavu hybnosti období dospívání, horší se zpravidla jen nepatrně a jsou známy případy, kdy se nemoc dlouhá léta nemění. Příčina nemoci není známa, ale určitě se na jejím vzniku podílejí poruchy hormonální a metabolické. Byly objeveny též změny v mozku. (Kraus in Program soc. Rehabilitace pro těžce tělesně postižené, 1989)

Proces ubývání svalových vláken probíhá u různých pacientů různě. V zásadě můžeme pozorovat tzv. sestupný typ a vzestupný typ. Sestupný typ začíná na svalstvu pletence ramenního. Odtud se šíří na horní končetiny, na svalstvo trupu a zvláště na svalstvo bederní, na svalstvo pletence pánevního a dále na dolní končetiny. U vzestupného typu se nejprve proces objeví na svalstvu pánevního pletence a na bederním svalstvu. Dále se potom šíří většinou vzhůru. Někdy se může objevit také značné zvětšení lýtkového svalstva, které je způsobeno nahromaděním tuku. Tedy funkčně bezcennou tkání.

Sherrill (2004) zdůrazňuje, aby se děti se svalovou dystrofií účastnili běžné tělesné výchovy, dokud jim to jejich zdravotní stav dovolí. Zapojení do pohybových aktivit v ranných stadiích postižení, pomůže dětem vytvořit blízká přátelství, které přetrvají i při zhoršování stavu. Děti by se měli seznámit s aktivitami, kterým se mohou věnovat i v pozdějších stádiích onemocnění (užívají vozík pro lokomoci). Mezi tyto aktivity patří například lukostřelba, házení šipek, rybaření, kuželky, boccia a další. Odborníci doporučují také plavání. Zdravotní stav dětí s dystrofií se většinou horší v období, kdy se jejich vrstevníci věnují týmovým sportům. V těchto aktivitách se mohou uplatnit jako rozhodčí, popř. osoby zodpovědné za sledování stavu utkání. Měli bychom je tedy podrobně seznámit s pravidly a připravovat je na tuto zodpovědnou roli dříve než se jí ujmou. Mimo tyto integrované hodiny tělesné výchovy je však nezbytně nutné zařadit také hodiny aplikované tělesné výchovy.

Modifikace pohybových a sportovních her pro osoby s tělesným postižením (Ješina, O. & Kudláček, M.)

Po prostudování této kapitoly by student měl chápat principy modifikací (adaptací) pohybových a sportovních her pro potřeby osob s tělesným postižením.

Sportovní a pohybové hry jsou obecně velmi oblíbené především pro svůj socializační charakter. Jedinec je součástí týmu a ten ho může motivovat k lepším výkonům. Zároveň tým utvrzuje tuto osobu v tom, že někam patří, jeho přítomnost je nenahraditelná a výjimečná. Společná participace na výsledku celého kolektivu znamená vzájemné prožívání či sdílení nejrůznějších zážitků.

Vycházíme ze dvou hlavních myšlenek hnutí Outward Bound:

a)         jedinec dokáže víc než si myslí

b)         v týmu dokáže jedinec ještě víc, než v a)

Při aplikaci veškerých pohybových činností bychom měli mít na paměti především cíl, kterého chceme danou aktivitou splnit. Tímto cílem pak může být především integrace žáka s tělesným postižením do příslušné skupiny dětí. Dílčí cíle a úkoly si stanovým před začátkem integračního procesu, ale k jejich úpravě dochází i v jeho průběhu. Vždy musíme sledovat i obecné cíle a úkoly, které kolektivní a sportovní hry splňují (rozvoj dovedností s nimi spojených – chytání, házení, orientace v prostoru, udržení pozornosti, vyhodnocování různých herních variant, znalost pravidel, spolupráce, komunikace apod.).

Co se týká integrace žáků se zdravotním postižením do běžných tříd je tělovýchovný proces neopomenutelným a nenahraditelným. Jen stěží můžeme uvažovat o plné integraci žáka s tělesným postižení (dále jen žáka s TP) do příslušné skupiny spolužáků, pokud nemá možnost účastnit se všech nebo alespoň převážné většiny společných aktivit. Na druhé straně však třída nesmí být jakýmkoliv způsobem ochuzována nebo mít pocit ochuzení o pohybovou aktivitu kvůli přítomnosti spolužáka s postižením.

Velmi důležitý je také princip úspěchu. Představte si skupinu žáků třetí třídy hrající basketbal na vysoké koše. Jen stěží většina z nich splní cíl, jímž je skórování a opakovaný neúspěch u nich vyvolá frustraci, ztrátu motivace k této činnosti čili nechuť v ní pokračovat. Přesně opačný efekt vyvolává úspěch. Žáci se účastní pohybové hry, která je baví, mají v ní úspěch. Automaticky to vyvolává chuť tuto nebo jí podobnou činnost opakovat. Vzniká jakási spirála úspěchu, která narůstá z každou další činností. Existuje i možnost zvýhodnění žáka s tělesným postižením (ale nejen jeho) například v případě skórování nebo dosažení gólu, čímž dále získává na významu jeho postavení v týmu. Následující obecné rozdělení přizpůsobených sportovních a pohybových her inspirované autory Morris a Stiehl (1999).

 1. Hra není nedotknutelná, děti jsou ….

Představte si klasickou honičku. Žáci bez postižení hrají známou hru, ale účast jejich tělesně postiženého spolužáka nemá klasickou podobu. Pohybuje se na určitém místě a ostatní se například dotykem jeho ruky zachrání a mohou pokračovat dál ve hře. Možno i modifikovat tím způsobem, že ve chvíli, kdy má žák s TP babu, pak ostatní můžou pouze chodit (skákat po jedné noze, lézt po čtyřech, apod.).

 1. Hra je pro všechny, ale ne ve své klasické podobě

Například softball je hra, která je snadno modifikovatelná pro všechny (kratší vzdálenost met, odpalování míčku ze stojanu, atd…). Při basketbalu snížíme nebo zvětšíme koše apod.

 1. Hra jakkoliv modifikovaná pro začlenění kohokoliv

Hry zahrnující široké spektrum dovedností, zájmů, potřeb a možností

Volejbal může být hrán jedním žákem jako přehazovaná (týká se podání, přihrávky i nahrávky, atd…).  Jiný student např. podává blíže síti apod.

 1. Speciální sportovní hra

Sportovní hra je od samého počátku speciálně vymyšlena pro osoby s TP (basket na vozíku, sitting voleyball, boccia, apod…). Hrají ho všichni v klasické podobě.

Podoba her

Cíl a smysl her je aspekt, který musí každý pedagog bezpodmínečně znát. Bez toho není možné, aby hru modifikoval a přitom její smysl zachoval. Musí mít na paměti veškeré prostředky (nejen materiální) a nástroje, se kterými pracuje. Nástrojem je samotná pohybová či sportovní hra a pedagog je řemeslník, který s tímto nástrojem pracuje. Zdaleka ne všechny hry mají za cíl dát gól. Mnohdy ´´ i cesta může být cíl´´, především u kreativně orientovaných her. Musíme si také uvědomit, že každá hra musí mít motivační prvek – scénku, příběh. Důležité jsou také zpětněvazebné informace. Musíme si také uvědomit, že ne vše je za každou cenu nutné modifikovat a zapojení žáka s TP lze také tím, že mu určím funkci rozhodčího, koordinátora, režiséra apod. Nelze ale být uspokojený tím, že tak činím v každé druhé hře. Každá hra musí mít kromě motivačního začátku, vlastního obsahu hry také konec a vyhodnocení. Učitel by měl dbát na to, aby žáci (většinou z prohraného družstva) neodcházeli ze hry s převládajícími negativními emocemi.

Velikost hřiště, množství branek nebo míčů (frisbee, košíků, papírových koulí, atd.), to vše není dogma, jež by nebylo možné modifikovat. I v klasických vyučovacích jednotkách tělesné výchovy (bez začlenění žáka se zdravotním postižením do výuky) jsou známé modifikace, které vedou k zintenzivnění pohybových aktivit. Musíme si uvědomit, že v řadě her jsou stále titíž aktivní aktéři, zatímco ostatní se do hry zapojují pouze sporadicky nebo vůbec ne. Ti, kteří nejsou v daných pohybových aktivitách úspěšní se jim logicky vyhýbají. Naší snahou by mělo být co největší zapojení všech žáků, včetně žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.  Zmenšením hříště nebo zvětšením počtu míčů zapojíme více žáků. Stejně jako zvýšeným počtem branek dosáhneme vyšší úspěšnosti při dosažení gólů či košů.

Počty hráčů lze upravit také podle  našich potřeb. Víme například, že někteří žáci jsou velmi šikovní. V tom případě k nim zařadíme spolužáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Lze upravit ji jejich počet, tak abychom výkonnostně týmy přiblížili. Hrozí zde  však možnost, že šikovnější hráči ty méně šikovné do hry nezapojí. V tomto případě můžeme do hry zařadit pravidlo, které umožní méně šikovným (vybraným) hráčům násobit body za splněný úkol. Například pokud se určenému žáku podaří  dát koš, platí za 5 bodů.

Pohyb je samozřejmě nezbytnou součástí hry. Nejpřirozenější je chůze a běh, ale můžeme zařadit i několik dalších (pohyb v sedě, v leže, plazení, po čtyřech, skoky, poskoky po jedné končetině, kombinace všech). Pozor však na to, aby všichni žáci, kvůli zapojení spolužáka na vozíku, stále jen nelezli po zemi. Změny pohybu můžeme zařadit a kombinovat i v průběhu hry. Všichni hráči se nemusí pohybovat stejně, to se týká především pohybových her.

Druh, tvar a velikost sportovního náčiní může být poměrně klíčový pro některé žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Zdaleka však nejde jen o ozvučené míče v případě žáků jinak zrakově disponovaných, ale i při integraci žáka s TP nesmíme zapomínat na používání různých typů sportovního náčiní. Například žák s DMO lépe manipuluje s velkým lehkým míčem než s těžkým a malým . Nejde však jen o míče. Musíme si uvědomit, že existuje řada sportovních náčiní možná i vhodnějších z hlediska manipulace a praktického využití (míč stále někam kutálí a ve venkovním prostředí pro něj stále musíme chodit) – frisbee, ringo kroužky, kruhy, tyče. Někdy jsou však náročnější z hlediska jemné motoriky. Je však možné využít jejich specifických tvarů a nepoužívat je pouze jako náhradu za míč (vždyť např. s frisbee se nemusí jen házet).

Modifikace konkrétní pohybových her

Při dělení pohybových her jsme se nechali inspirovat rozdělením, které používá ve svých publikacích doc. Neuman (Dobrodružné hry v přírodě). Příklady pohybových her, které v následujících kapitolách uvádíme, jsme vybrali především pro svou snadnou modifikovatelnost pro žáky s TP. Měli by sloužit pedagogům jako pomocník a možná inspirace při samotné aplikaci pohybových aktivit při výuce.

Icebreakry

Icebreakry jsou, jak název napovídá, hry využívané jak ´´lamače sociálních ledů´´. Jedná se většinou o hry na seznámení a poznávání jmen nebo o aktivity při nichž dochází k tělesné blízkosti účastníků, čímž záměrně narušujeme jejich bariéry a osobní zóny. Nezapojení spolužáka se speciálními vzdělávacími potřebami je zde naprosto nepřijatelné. Naštěstí pro pedagogy je nutno konstatovat, že většina aktivit označovaných jako Icebreakry jsou díky své podstatě snadno modifikovatelné (mnohdy ani není nutné hry upravovat).

Andělská Anděla

Cíl:               naučit se jména všech ve skupině

Pomůcky:      cokoliv s čím se dá házet nebo posílat - míč (např. plyšový) nebo frisbee (doporučujeme posílat po zemi)

Prostředí:      kdekoliv

Popis:          Všichni hráči sedí v kroužku a posílají (hází) si frisbee (míč). Přihrávají vždy těm, kteří se ještě nezapojili a stále ve stejném pořadí. Vždy, když frisbee (míč) přihrají:

 1. vysloví své jméno
 2. vysloví jméno toho, komu přihrávají
 3. vysloví jméno toho, od koho přihrávku dostali
 4. přidají ke svému jménu přídavné jméno začínající na stejné písmeno jako jejich vlastní křestní jméno a zároveň je charakterizuje (např. zářivá Zuzana, inteligentní Ivan, váhavý Vašek, tichá Tereze apod.) a zopakují postup z bodu a), b) i c)

Nejrychlejší hra na jména – vyvrcholení Andělské Anděly. Hráči stále sedí v kruhu. Jeden z nich vstoupí do kruhu a má za úkol v co nejkratším čase vyjmenovat všechny spoluhráče. Po provedení úkolu se zařadí zpět do kruhu a postupně vystoupí další hráči. Ten, který vyjmenuje všechny spoluhráče v nejkratším čase vyhrává.

 

Záchrana  v temné noci

Cíl:                odbourat ostych ze vzájemných dotyků, rozvoj představivosti, orientace v prostoru, výchova ke zodpovědnosti za druhého člověka

Pomůcky:       klapičky nebo pásky na zakrytí očí

Prostředí:       mírný terén, hřiště, prostorná tělocvična

Popis:           Třetina hráčů má pásky přes oči (oslepení, jsou v tunelu). Další třetina jim dělá bodyguardy (průvodce, anděly), kteří mají za úkol bezhlasně vést hráče noční krajinou a dávat pozor na jejich bezpečnost. V tunelu musí najít poslední třetinu ´´začarovaných´´ spolužáků a jejich úkol je osvobodit je tím, že je poznají (dotyky) a vyřknou nahlas jejich jméno. Tato třetina je rozmístěna v prostoru a vydávají zvuky (neartikulované a pozměněné), čímž přivolávají oslepené. Ve chvíli, kdy se oslepení dostávají do bezprostřední blízkosti již musí být zachraňovaní v naprosté tichosti a zachránci mají pouze pomocí dotyků poznat koho zachraňují. Zachránění se stávají pomocnými anděly.

Modifikace:    Z důvodu poznávání (žák na vozíku by byl snadno rozpoznatelný) všichni začarování leží nebo sedí na zemi.

Hry důvěry

Mezi Hry důvěry řadíme pohybové hry, které si kladou za cíl především rozvoj důvěry uvnitř skupiny (třídy). Důvěřujeme-li někomu, často od něj přebíráme jeho zkušenosti a řídíme se jeho radami. Ačkoliv se Hry důvěry zdají být obtížné, jsou důležitým výchovným prvkem, rozvíjí odpovědnost, rozvahu i sebejistotu. Při jejich zařazení si musíme být vědomi, a žáky s tím musíme seznámit, že nesmí nastat chyba z nepozornosti nebo nedostatečného soustředění. Hry důvěry se vyznačují tím, že při jejich realizaci nepotřebujeme žádné pomůcky. Vybíráme některé aktivity, jež mohou být snadno modifikovatelné (podobně jako Icebreakry).

Ulička důvěry

Cíl:               obecný cíl Her důvěry

Pomůcky:      žádné

Prostředí:      louka, prostorná tělocvična, hřiště

Popis:          Skupina vytvoří dvě řady stojící proti sobě cca 1metra čímž utvoří uličku. Jeden ze skupiny je pověřen, aby uličku proběhl. Všichni, kteří tvoří uličku předpaží, čímž uzavřou uličku. Zvedáním paží těsně před probíhajícím uličku otvírají. Doporučujeme nejdříve uličku projít chůzí, pomalým během a pak teprve zrychlovat. Vždy se musí probíhající slovně ujistit, že je ulička připravena až pak běžet. Každého necháme proběhnout oběma směry.

Modifikace:    Při projíždění (probíhání) žáka s TP (např. na vozíku)  provedou všichni v uličce podřep, aby předpažené horní končetiny byly ve výši očí projíždějícího. Pokud začlenění žáka s TP jako součást uličky není možné (kvadruplegie, spasmus apod.) pak mu určíme funkci kontrolóra, který má za úkol vysílat běžce až ve chvíli, kdy je ulička připravena na jeho hladký průběh.

 

Transportér

Cíl:               obecný cíl Her důvěry

Pomůcky:      žádné

Prostředí:      kdekoliv

Popis:          Hráč si lehne na záda, druhý položí hlavu vedle jeho hlavy, ale nohy položí opačným směrem. Tak to učiní celá skupina. Všichni ležící vzpaží dlaněmi nahoru a vytvoří z rukou živý pás (lze i sedět za sebou obkročmo, ruce ve vzpažení). Na začátek a konec pásu zařadíme nejsilnější žáky. Stát zůstane jen jeden dobrovolník. Ten se za pomoci učitele položí na připravené dlaně obličejem dolů. Skupina ho pomalu posunuje na konec pásu. Paže drží ve vzpažení, což mu umožní zakončit pohyb kotoulem vpřed (učitel také může pronést žáka saltem). Lze vyzkoušet i posouvání v poloze na zádech.

Pás důvěry (známá také jako Let důvěry) je jistou modifikací této hry s tím rozdílem, že žáci stojí a provedou předpažení dlaněmi vzhůru. Paže jsou uspořádány ´´zipovitě´´. Posouvaný jedinec do pásu paží skočí.

Modifikace:    Žák s TP (záleží na druhu a stupni postižení) jako účastník transportéru nebo pásu musí být bezprostředně sousedit se silnějšími spolužáky. Při jeho přenášení musíme dbát především na princip bezpečnosti (podobně jako u ostatních žáků).

 

Hry iniciativní a týmové (problem solvingové či kooperativní hry)

Jedná se o aktivity rozvíjející spolupráci, komunikaci, kreativitu. Skupině předložíme problém a jejich úkol je vyřešit ho. Platí, že co není zakázáno, je povoleno. K cíli vede vždy několik cest a záleží na týmu, kterou z těch cest se vydají. Při těchto hrách záleží hodně na jejich uvedení a zmotivování účastníků.

 

Slepý čtverec

Cíl:             obecné cíle Her iniciativních a týmových, výuka mezipředmětových  vztahů (geometrie, matematika)

Pomůcky:    klapičky nebo páska přes oči pro všechny, lano

Prostředí:    prostorná louka, hřiště, prostorná tělocvična

Popis:         Všichni hráči se postaví do řady a zavážou si oči (doporučujeme 1 až 2 žáky určit jako anděly, kteří dohlíží na bezpečnost pohybu ostatních hráčů). Jejich úkol je udělat za pomocí lana ležícího před nimi čtverec. Existuje řada možností:

 1. v průběhu hry musí být každý hráč v kontaktu s lanem
 2. povolíme jednomu hráči obcházet ostatní aniž by musel být v kontaktu s lanem
 3. těm, kteří jsou aktivní v řešení úkolu pošeptáme, že mají být ticho a zbytek skupiny musí začít komunikovat a spolupracovat
 4. zadáme i jiné tvary než čtverec

 

Pavoučí síť

Cíl:                  obecné cíle Her iniciativních a týmových

Pomůcky:        lana

Prostředí:        dva stromy vzdálené cca 5metrů od sebe, lze připravit i v tělocvičně za pomocí žebřin a bradel (koně, tyče, atd.)

Popis:              Mezi stromy je z lan utkaná pavučina. Tvoří ji dvě natažené šňůry, dolní cca 50cm a horní cca 2metry nad zemí (záleží však na věku a velikosti žáků). Pomocí dalších lan upleteme síť. Musí mít dostatečný počet ok vzhledem k počtu hráčů. Oka mají různý tvar a velikost. Úkolem je aby hráči prolézali jednotlivými oky aniž by se dotkli jakéhokoliv lana. Každým okem může prolézt pouze jediný hráč. Ihned poté, co hráč okem proleze, je toto navždy uzavřeno pro ostatní. Ve spodní části vyrobíme dvě oka, kterými lze prolézt bez pomoci. Ostatními oky lze prolézt většinou pouze s dopomocí ostatních spoluhráčů na obou stranách sítě. Ve chvíli, kdy se všichni hráči úspěšně dostanou na druhou stranu hra končí.

Modifikace:    Hráč s TP se účastní naprosto běžným způsobem v rámci svých schopností a dovedností. V případě, že jeho postižení mu nedovoluje i s pomocí ostatních prolézt jedním z ok, pak má funkci koordinátora a řídí jednotlivé průlezy ok svými radami a povely.

Honičky

Jedná se o velmi oblíbené a často uplatňované pohybové hry. Učiteli jsou zařazovány většinou do rušné časti vyučovací jednotky. Pro svůj emoční náboj a relativně jednoduchá pravidla je hrají děti již od mateřských škol až po poslední ročníky škol středních. Při integraci žáka s TP a aplikaci honiček musíme mít na paměti především princip bezpečnosti. Pravidla je třeba upravit tak, aby nedocházelo ke zraněním způsobených srážkami žáků s vozíkem. Uvedené honičky jsou již samy modifikované pro začlenění žáka s TP.

Honička prostá se záchranou

Cíl:              celkové zahřátí organizmu, emoční naladění na budoucí činnost ve vyučovací jednotce

Pomůcky:     žádné

Prostředí:     prostorná tělocvična, hřiště

Popis:        Vymezíme vnitřní hrací prostor. Kolem hracího prostoru vymezíme ještě jeden vnější hrací prostor, ve kterém se pohybuje žák s TP. Jeden až tři žáci jsou chytači a mají babu a jejich úkolem je chytit všechny ostatní hráče. Jakmile se kohokoliv dotknou, pak dotyčný musí opustit vnitřní hrací prostor a přesunou se do vnějšího. Žák s TP pak může chycené zachránit dotykem. Jeho úkol tedy je co nejrychleji vrátit všechny do hry. Pokud chytači dokáží pochytat všechny hráče tak, že žádný se nepohybuje ve vnitřním hřišti, vyhrávají.

 

Honička měnivá

Cíl:              celkové zahřátí organizmu, emoční naladění na budoucí činnost ve vyučovací jednotce

Pomůcky:     žádné

Prostředí:     kdekoliv

Popis:         Jedná se o klasickou honičkou s jedinou obměnou a tou je, že učitel v průběhu hry pokyny mění lokomoci hráčů. Kromě běhu je to chůze, běh po čtyřech, plazení, račí chůze, pohybování v sedě, skoky po jedné noze nebo snožmo, válení sudů atd. Vhodná je především pro žáky s lehčí formou DMO. V případě žáka na vozíku pak musíme zvážit především bezpečnostní rizika.

Štafety

Jednou s častých chyb při aplikaci štafet je především to, že aktéři hry provádějí pohybovou činnost po krátký čas a většinu času pouze pasivně přihlíží. Proto je třeba vždy přizpůsobit pravidla tak, aby zapojení všech bylo co největší. V případě, že máme pouze jednoho žáka s TP, pak musíme změnit lokomoci alespoň jednoho člena dalšího týmu (nebo týmů) tak, abychom ji přizpůsobili lokomoci onoho žáka.

Úpolové hry

Jedná se o aktivity, kdy na soupeře působí fyzickou silou, snažíme se ho přetlačit, přetáhnout, zasáhnout a nedovolit jemu zasáhnout nás. Při úpolových přetlacích a přetazích můžeme hru modifikovat tak, že žák s TP např. přetahuje dvěma rukama a soupeř jednou nebo žák s TP stojí čelem a jeho soupeř zády apod.

Další pohybové hry

Zde uvádíme několik dalších pohybových her, jejichž aplikace při tělesné výchově s integrovaným žákem s TP je poměrně snadná – Kuba řekl, Z vody do vody, Podbíhání lana, Fuli fuli s diskem, Střílení vrabců, Atomová bomba, Doteky, Foťák, Dopravní zácpa, Čarodějnice a obr a trpaslík, Nakažlivý smích, Živá abeceda, Omlar, Vláček, Klávesnice, Doteky a řada dalších. Tak jako u předešlých druhů pohybových her i zde uvádíme příklad dvou z nich. Vybrali jsme hry méně známé s využitím netradičního náčiní.

 

Fuli fuli s diskem

Cíl:                zábava, kompetice, průprava k oficiálním sportovním hrám s frisbee

Pomůcky:       frisbee, lavičky

Prostředí:       tělocvična

Popis:              Žáky rozdělíme na dvě družstva.. Hraje se s jedním až dvěma hracími disky. Úkolem je dát gól do soupeřovy brány. Bránu vytvoříme ze dvou převrácených laviček. Hráči se mohou pohybovat vsedě. Ve chvíli, kdy má hráč ve své moci hrací disk musí zůstat na místě a disk musí do 5 s rozehrát (čas mu měří nejbližší obránce podobně jako v Ultimate – oficiální sportovní hra s frisbee). Hrací disk nesmí být zvednut ze země, může být pouze posunován po zemi. Brankář se pohybuje v brankovišti, do kterého nesmí již nikdo další a může ležet.

 

Střílení vrabců

Cíl:              procvičení házení a chytání frisbee, průprava na Guts a DDC (oficiální sportovní hry s frisbee), rozvoj postřehu a jemné motoriky

Pomůcky:     frisbee, lavičky (kladiny), žíněnky

Prostředí:     tělocvična,  hřiště

Popis:        Na obrácené lavičce stojí vedle sebe čtyřčlenné družstvo. Ve vzdálenosti 8-10m je umístěna stejným způsobem druhá lavička, na níž stojí připraveno druhé družstvo. Na podlaze před i za lavičkou jsou z bezpečnostních důvodů položeny žíněnky. Hraje se současně dvěma disky. Úkolem je shodit hozeným diskem soupeřova hráče z větve (lavičky). Pokud se to podaří, má tým, který shodil člena soupeřova týmu, bod. Pokud se soupeři povede disk chytit, má bod on. Pokud disk leží na zemi po nebodovaném hodu, může hráč z lavičky (větve) slézt a dojít si pro něj. Vítězí družstvo, které dosáhne první 25 bodů.

Modifikace:    Jeden disk má v držení žák s TP, který stojí (sedí) uprostřed mezi oběma družstvy, nikoliv však v trajektorii házení.  Má funkci ´´škodíka´´ a jeho úkol je střídavě útočit hozením disku na obě družstva. Pokud jím hozený disk některý z hráčů chytne, ihned po přičtení bodu, mu ho (přihrávkou) vrátí. Pokud někoho diskem shodí, přičítá se bod družstvu stejně, jakoby se jim samotným podařilo soupeřova hráče shodit.

 

Modifikace konkrétní sportovních her

V této části se věnujeme konkrétním možnostem modifikace známých sportovních her brankových. Záměrně se vyhneme novým a méně známým sportovním hrám jako jsou Frisbee - Ultimate, Tringleball, Vodní pólo a sportovním hrám síťovým a pálkovacím, které jsou v podmínkách tělesné výchovy u nás zatím poměrně málo uplatňované. Basketbalu a volejbalu se vzhledem k jejich technické náročnosti věnujeme podrobněji. Kromě obecných principů modifikací se zaměřujeme na žáky používající vozík. Co se týká žáků se spacticitou záleží obrovským způsobem na stupni postižení, vycházíme tedy z obecných principů uvedených sportů.

Basketbal

Dribling

Obecně

 • používá větší nebo menší míč
 • používá jiný typ míče
 • aplikujeme méně složité úkoly – bez slalomu mezi kužely, menší vzdálenost ujitá nebo uběhnutá s driblingem, používat pouze dominantní ruku apod.

Žák používající vozík

 • nechá míč v klíně a ovládá vozík
 • dribluje podle pravidel basketbalu na vozíku – jeden dribling na dva doteky při ovládání vozíku

 

Žák používající vozík (s postižením také horních končetin příp. trupu)

 • je tlačen spolužákem (asistentem) a má balón v klíně
 • spolužák (asistent) dribluju společně s ním
 • mezitím co je tlačen, zkouší dribling

 

Přihrávka a chytání

Obecně

 • využívá závěsný míč
 • používá větší nebo menší míč
 • používá jiný typ míče
 • aplikujeme rozdílné vzdálenosti při nácviku
 • využíváme služeb asistenta nebo pomoc spolužáka
 • žáku házíme pomalejší přihrávku a po stále stejné trajektorii

Žák používající vozík

 • nalezneme nejvhodnější způsob přihrávky – jednou rukou, přes hlavu, od prsou
 • používá lehčí míč z bezpečnostních důvodů

Žák používající vozík (s postižením také horních končetin příp. trupu)

 • používá lehčí míč
 • kutálí míč po zemi
 • kutálí míč z klína
 • odhazuje míč s pomocí asistenta (spolužáka)
 • používá stojan nebo chytá za pomoci asistenta

 

Střelba

Obecně

 • střídat větší a menší míče a postupně přizpůsobovat podle aktuálních dovedností
 • používá jiný typ míče
 • střelba z  různé vzdálenosti od koše a různou výšku košů
 • využíváme různých velikostí košů

Žák používající vozík

 • nalezneme nejvhodnější způsob hodu
 • z bezpečnostních důvodů použijeme lehčí míč

Žák používající vozík (s postižením také horních končetin příp. trupu)

 • používá lehčí míč
 • kutálí míč po zemi
 • kutálí míč z klína
 • odhazuje míč s pomocí asistenta (spolužáka)
 • používá stojan nebo chytá za pomoci asistenta
 • místo koše používáme alternativu (krabice, díl švédské bedny)

Hra

Obecně

 • především vhodně motivovat žáky bez postižení, aby přijali eventuální změny pravidel
 • necháme žákům hrát na nižší koše
 • necháme studentům používat různé druhy míčů
 • modifikace pravidel – žádný hráč nesmí vzít míč žákovi s TP při driblingu
 • necháme žáka s TP hrát zónově
 • necháme žáka s TP pouze bránit nebo pouze útočit (bezpečnostní důvody, unavitelnost, atd.)
 • zařadíme průpravné hry a herní cvičení – hra jeden na jednoho, dva na dva, na jeden koš, atd.

Volejbal

Základní manipulace s míčem, přihrávka a nahrávka

Obecně

 • manipulujeme s velikostí míčů
 • používáme lehčí míče
 • měníme rychlost nahrávky
 • snížíme síť
 • necháme žáka s TP hrát volejbal jako přehazovanou

Žák používající vozík

 • se pohybuje blíž síti
 • používá lehčí míče

Žák používající vozík (s postižením také horních končetin příp. trupu)

 • využívá zavěšeného míče
 • pracuje s pomocí asistenta
 • odehrává míč s klína
 • k odbití používá nohy, hlavu

Servis

Obecně

 • manipulujeme s velikostí míčů
 • používáme lehčí míče
 • snížíme síť
 • žák s TP podává blíž k síti

Žák používající vozík

 • musí s pomocí pedagoga najít individuálně nejvhodnější způsob podání

Žák používající vozík (s postižením také horních končetin příp. trupu)

 • odehrává zavěšený nebo držený míč
 • pracuje s asistentem
 • může míč přes síť přehodit

Hra

Obecně

 • především vhodně motivovat žáky bez postižení, aby přijali eventuální změny pravidel
 • žák s TP má určenou pozici v zóně kvůli bezpečnosti
 • zařadit pravidlo o jednom odbytí navíc pokud hraje žák s TP
 • hrát volejbal v sedě (sitting voleyball – oficiální paralympijský sport)
 • žák s TP může místo volejbalu hrát přehazovanou

 

Fotbal

Souhrnně

 • především vhodně motivovat žáky bez postižení, aby přijmuli  eventuální změny pravidel
 • vedení míče podobně jako dribling u basketbalu
 • necháme žáka s TP plnit roli brankaře
 • manipuluji s výkonností a počtem hráčů v týmu
 • spolupráce asistenta a žáka s TP při hře

Florbal

Vedení míčku, přihrávka, střelba

Obecně

 • úprava držení hokejky
 • žák s TP plní roli brankáře
 • střelba s kratší vzdálenosti
 • přihrávky na kratší vzdálenost
 • zvětšení brány
 • manipulace s velikostí míčku a hokejky

Žák používající vozík

 • nastavit stabilizovanou bezpečnou polohu ve vozíku pomocí popruhů
 • přidání pátého kolečka kvůli stabilitě (není nutností)

Žák používající vozík (s postižením také horních končetin příp. trupu)

 • nastavit stabilizovanou bezpečnou polohu ve vozíku pomocí popruhů
 • přidání pátého kolečka kvůli stabilitě (není nutností)
 • připevnit hokejku k vozíku nebo nahradit hokejku speciálním pravoúhelníkem přidaného k vozíku těsně u země

Hra

 • především vhodně motivovat žáky bez postižení, aby přijmuli eventuální změny pravidel
 • žák s TP plní roli brankáře (v tomto případě může a nemusí být na vozíku)
 • v případě, že hraje v poli musíme dbát především principů bezpečnosti

manipulujeme s počtem členů družstev

PAPTECA MODEL

V předchozím textu jste se mohli několikrát dočíst o tom, že proces výuky a konzultace v APA by měl být systematický, plánovitý a strukturovaný. Výuka či trénink by měly být individualizovány. Princip individualizace je uváděn ve všech pedagogických učebnicích, ale v kontextu APA tvoří základ kvalitního výchovně vzdělávacího procesu. Níže je uveden model Claudie Sherrill (2004), ve kterém se snaží zachytit základní pilíře výchovně vzdělávacího procesu v APA. Všimněte si zastřešujícího termínu LEGISLATIVA, PORADENSTVÍ, které pomáhá spoluvytvářet vnější podmínky naší práce. V rámci podrobného PLÁNOVÁNÍ, které vychází z daného kontextu (typ školy, podmínky, počet žáků apod.) je zvolena vhodná DIAGNOSTIKA. Podklady o stávajícím stavu dítěte (klienta) jsou zapracovány do širších kontextů (kurikulum, podmínky). Na KOORDINAČNÍ SCHŮZCE je poté rozhodnuto o IVP daného žáka. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES je samozřejmě velmi pečlivě a systematicky EVALUOVÁN. Tento teoretický model je uplatňován na mnoha místech v USA i v Evropě a jsem přesvědčen, že vytváří dobrý rámec pro rozvoj aplikovaných pohybových aktivit.

 

Obr 44 Model PAPTECA (Sherrill, 2004)

EKO-SYSTÉM

Jedinec s tělesným postižením nežije ve vakuu, a proto je důležité na něj pohlížet v rámci jeho "Eko-Systému" tj. prostředí ve kterém se daný jedinec nachází. Z níže uvedeného obrázku (Sherrill, 2004) je patrné, že jedince s TP ovlivňuje řada faktorů. Některé z nich působí více, jiné méně intenzivně. Odborníci v APA by však měli bát v potaz co nejvíce vlivů a na základě jejich zvážení přistupovat k práci s klientem s TP.

 

Obr 45 Model EKO-Systému (Sherrill, 2004)

Sport EMPOWERMENT

Již Sir. Guttmann znal vysoce pozitivní vliv sportu na rehabilitaci paraplegiky. V dnešní době bychom tuto rehabilitaci mohli nazvat sociální, resp. psychosociální protože pomáhá osobám s TP se začleněním do společnosti (resp. zpátky do života). V případě dětí s postižením se většina odborníků zajímá o jeho postižení. Odborníci APA by měli znát základní specifické potřeby plynoucí z daného postižení, ale měli by se zaměřit na aktivity, které jedinec může vykonávat, resp. modifikace aktivit k tomu, aby se jich klient s TP mohl účastnit. Sport - sám o sobě se zaměřuje na schopnosti a zvládnutí specifických dovedností, zatímco rehabilitace se zaměřuje na nápravu jistých funkcí.

Hutzler & Sherrill (1999) popisují vliv pohybových aktivit na sebepojetí osob s TP v níže uvedeném modelu. Na začátku modelu stojí ZVLÁDNUTÍ URČITÝCH DOVEDNOSTÍ-AKTIVIT, které se projevuje ve ZVÝŠENÍ SEBEVĚDOMÍ & ZLEPŠENÍ SEBEPOJETÍ jedinců s TP. Toto pomůže vytvořit určitou psychickou rovnováhu a pocit, že jedinec s TP "má kontrolu nad svým životem". Důsledkem výše uvedeného se lépe začleňují do širší společnosti a mají větší odvahu zkoušet nové aktivity (pohybového i jiného charakteru).

 

Obr 46. Model sportovního umocnění (sport empowerment, Sherrill 2004)

Praxe a stáže

Obecné informace

Informace k pedagogickým praxím studentů ATV a APA v bakalářské studijní etapě

Výuka předmětů  týkajících  se praxí a jeho inovace je součástí projektu Kompetence v APA. Podpora systému praxí ve vztahu k relevantním klinickým pracovištím je součástí dalších dvou (výše uvedených) projektů. Praxe studentů oborů ATV a APA včetně jejich stáží, které jsou nad rámec praxí umožňuje právě tento systém s využití webového rozhraní.

Předkládáme Vám informace týkající se požadavků k získání 5 kreditů z pedagogické praxe průběžné a 5 kreditů z pedagogické praxe blokové. Budete- li mít i po těchto informacích další otázky obraťte se prosím na nás:

Garant praxe:  Mgr. Tomáš Vyhlídal – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

OBECNÉ INFORMACE

Praxe by měla být rozložena rovnoměrně v průběhu 2-3 let studia. Možnost získání 5 kreditů po složení kolokvia až po 3. semestru.

PRAXI (blokovou i průběžnou) SI STUDENTI ZAPISUJÍ DO STAGU NEJDŘÍVE VE DRUHÉM ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA!!!

Druh speciálního zařízení a termín praxe si volí student na základě nabídky katedry APA.

Studenti kombinovaného studia si mohou vybrat praxi i mimo tyto doporučené nabídky. Vše ale musí být upřesněno v elektronické žádosti o praxi. Pokud nebude žádost v pořádku, nebo praxe nebude odpovídat požadavkům, ozve se Vám garant akce a dané věci upřesní. 

PRAXE PRŮBĚŽNÁ (30h + 30h)

Student absolvuje 30 hodin aktivní činnosti při organizaci zabývající se osobami s postižením a to v kontextu organizace, řízení či asistence v oblasti aplikovaných pohybových aktivit v průběhu studia. OD ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 (u studentů prezenční formy studia) JE NUTNÉ SPLNIT Z VÝŠE UVEDENÝCH 30 HODIN MINIMÁLNĚ 10 HODIN PRAXE, KTERÁ JE UVEDENÁ V AKTUÁLNÍ NABÍDCE PRAXÍ!!!

Student také absolvuje 30hodin aktivní činnosti při organizacích pracujících s dětmi bez postižení v oblasti volného času v kontextu řízení a organizace pohybových aktivit v průběhu studia.

Tato část praxe může být realizována i v zařízení, které není smluvně vázáno nebo nesplňuje pravidla výše uvedené. Tzn., že tuto část můžete realizovat v jakémkoliv zařízení, ale přesto musíte zaslat Žádost o praxi. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky praxe, bude Vám zaslán email o dalším postupu.

 

Deník k praxi průběžné (KSK/PPPR1)

 

PRAXE BLOKOVÁ (14dní)

Student absolvuje 14 dní souvislé praxe (možnost i po částech, minimálně však po třech dnech) ve speciálním zařízení, nebo při akci organizované speciálním zařízením, organizací nebo centrem (př. tábory, soustředění sportovců s postižením, praxe souvislého charakteru).

 

Deník k praxi blokové (KAT/PPBL1)

 

POŽADAVKY K ZÍSKÁNÍ 5 + 5 KREDITŮ

Potvrzení průběhu praxe v deníku praxí a seminární práce. Bude nutno vyplnit Žádost o praxi na této stránce. Bude nutno přihlásit se na kolokvium prostřednictvím STAGU. Před kolokviem je nutné předložit seminární práci, která bude sloužit jako reflexe Vašich zkušeností, které jste praxí získali. Základní osnova této práce je: místa, kde praxe probíhala, náplň Vaší práce, Vaše povinnosti, Vaše nejsilnější zážitky, charakteristika klientů, příklad práce s klienty se specifickými potřebami atd. Napište také, jak jste s praxí byli spokojeni, co Vám tato zkušenost přinesla, a co byste v dané aktivitě dělali jinak. Součástí seminární práce je také povinná fotodokumentace praxe!! Student je povinnen zajistit od organizace poskytující praxi písemný souhlas s uveřejněním fotografii pro potřeby splnění praxe.

Doporučujeme vést si stručný deník o vašich zkušenostech, pocitech a zážitcích, protože s odstupem času se na některé věci těžko vzpomíná. Seminární práce z obou typů praxe v rozsahu dvou stran (velikost písma 12, řádkování 1,5) zasílejte nejlépe mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (do předmětu napište-PRAXE) nejpozději 2 pracovní dny před termínem kolokvia nebo zápočtu. Tato vaše zpětná vazba bude podkladem pro následné kolokvium, kde budete mít možnost formálně získat 10 kreditů.

Zápočtovým požadavkem je také odevzdání potvrzení (deník praxe, včetně potvrzení 30h praxe s osobami se speciálními potřebami) o absolvování praxe průběžné (KSK/PPPR1) dle oficiálních pravidel garanta a vyučujícího praxí pro ATV a APA. (Neplatí pro ty, kteří potvrzení o praxi absolvovali jako součást předmětu KSK/PPPR1).

Poznámka

U studentů kombinované formy studia je možné uznat civilní zaměstnání jako praxi průběžnou. V případě, že např. se svými žáky jezdíte na kurzy, školy v přírodě apod., lze po individuální konzultaci uznat toto jako praxi blokovou. Dílčí část praxe (minimálně 3 dny nebo 5 hodin) musí být zapsána některým z akademických pracovníků katedry APA a uskutečněná pod jejich garancí.

Pracoviště
Nabídka

Nabídka praxe - rok 2019

V případě zájmu o praxi musí student kromě komunikace s kontaktní osobou také vyplnit elektronickou žádost o praxi - v opačném případě nebude praxe uznána!

 

Nabídka průběžné praxe: integrovaný turnaj v boccie HSC Havířov

Hledáme studenty pro zajištění doprovodného programu turnaje

Termín: 30.11.2019

Místo: sportovní hala Slavia Havířov

Nabízíme: oběd, občerstvení, drobné odměny

Kontakt: Sandra Tomečková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe: asistence na lyžařském kurzu Malá Morávka - Praděd

Nabídka praxe - asistence na lyžařském kurzu střední školy (Obchodní akademie Olomouc) pro žákyni s malým vzrůstem (bez monoski)

Termín: 17.-21. únor 2020

Místo: Praděd (Horská chata Barborka, Malá Morávka)

Nutné podmínky pro účast: studenti Bc. ATV úspěšné splnění lyžařského kurzu, studenti Bc. APA úspěšné splnění lyžařského kurzu hodnocení nejhorší za C

Nabízíme: ubytování, strava, doprava

Kontakt: Ladislav Baloun, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe: asistence pro skupinu seniorů v prostoru testovacích bazénů AC BAluo

Termín: každé úterý 9:-11:00

Místo: AC Baluo

Kontakt: Junek Tomáš, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – cyklistický kurz s Centrem Paraple, Nové Zámky

Centrum Paraple hledá 2 studenty na cyklistický kurz do Nových Zámků. Zkušenost s cyklistikou nutná!

Termín: 22.-27.9.2019

Místo: Nové Zámky, Nymbursko

Nabízíme: ubytování, strava

Kontakt: Sylvie Dundáčková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – Rekondiční pobyt (tábor) HandiCamp2019

Organizace Rotaract Brno - hledá táborové vedoucí

Termín: 11.- 24.8.2019

Místo: Březejc u Velkého Meziříčí

Nabízíme: ubytování, strava + 2000 Kč odměna

Kontakt: Jan Prukl, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – Evropský pohár Nymburk - boccia

Česká federace Spastic Handicap hledá pomocníky na organizaci Evropského poháru

Termín: 23.-29.9.2019

Místo: Nymburk

Nabízíme: ubytování, strava + 400 Kč/den odměna

Kontakt: Michaela Říháčková , email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – Rekondiční pobyt (tábor) pro klienty s mentálním postižením

Organizace SPMP - společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v Olomouci hledá 2 studenty jako vedoucí na daný pobyt

Termín: 12.-22.8.2019

Místo: Čekyně u Přerova

Nabízíme: ubytování, strava

Kontakt: Ivan Matlášek, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – cyklopobyt pro zrakově postižené

Hledáme traséra na cyklopobytu pro osoby se zrakovým postižením

Termín: 24.-28.8.2019

Místo: Stráž nad Nežárkou

Nabízíme: ubytování, polopenze, proplacení cestovného

Kontakt: Eva Odehnalová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – asistence na cykloturistickém kurzu

Asistence u dívky užívající vozík (spinální svalová atrofie)

Termín: 17.-21.6.2019

Místo: Dolní Bojanovice (Jižní Morava)

Nabízíme: ubytování, strava, zkušenosti, finanční odměna

Kontakt: Klára Botková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – vodácký kurz s Centrem Paraple

Náplň práce: asistence na vodácké akci (pomáhání z/do lodi), vzhledem k fyzické náročnosti vhodné především pro muže

Termín: 10.- 15.6.2019

Nabízíme: dle domluvy s organizátorem akce

Místo: Vltava

Kontakt: Martin Pádivý, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – cyklistický kurz Pasohlávky

Náplň práce: asistence při cyklistickém kurzu u žáka s DMO- lehká paréza, 8. třída.

Termín: 10.-14.6.2019

Nabízíme: ubytování, strava, doprava

Místo: Pasohlávky

Kontakt: Jakub Válek, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe – Jeden běh nestačí

Pomoc při organizaci běhu – kontroly na trať, na stanovištích, aktivity mimo trať, u občerstvovacích stanic

Termín: 18.5.2019, 9-19h

Místo: Olomouc

Nabízíme: pitný režim, strava

Kontakt: Kristýna Hápová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – MČR handbike, Slovácký okruh

Hledáme 10-15 studentů na zajištění závodu v rámci MČR.

Náplň práce: příprava, realizace MČR v handbiku

Termín: 24.-26.5.2019, samotný závod je 25.5.2019

Místo: Žeravice

Nabízíme: ubytování, strava, zkušenosti, raut, zábava

Kontakt: Dušan Petřvalský, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe – asistence u dívky s dětským autismem

Náplň práce: asistence pod dohledem supervizora

Termín: dle domluvy

Místo: Olomouc

Kontakt: Petra Dostoupilová, tel: 774 978 791


Nabídka blokové praxe – Setkání rodin nevidomých dětí

Náplň práce: příprava a realizace programu pro děti nevidomé i vidící

Termín: 8.-12.5.2019

Místo: Zlín

Nabízíme: ubytování, strava, cestovné

Kontakt: Terezie Kochová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – letní tábor pro děti se zrakovým postižením

Náplň práce: táborový vedoucí, Tyfloturistický oddíl při speciální Škole Jaroslava Ježka

Termín: 12.-26.7.2019

Místo: Jindřichovice pod Smrkem

Nabízíme: ubytování, strava, cestovné

Kontakt: Hana Šimková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – tábor pro nevidomé děti

Náplň práce: táborový vedoucí, Spolek trochu jinak

Termín: 4.-11.8.2019

Místo: Březník na Vysočině

Nabízíme: ubytování, strava, cestovné

Kontakt: Petra Benedíková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – asistence na putovním táboře organizace Help me

Nabídka praxe (přednostně pro muže) - asistence na putovním táboře organizace Help me pro osoby tělesným a kombinovaným postižením (převážně DMO). Cílem akce je s vozíčkáři projít/projet předem naplánovanou trasu v severních Čechách. Náplň praxe zahrnuje osobní asistenci a realizaci připraveného programu.

Termín: 30.6.-7.7.2019

Místo: Severní Čechy (Litoměřicko a Děčínsko)

Nabízíme: ubytování, strava, doprava

Kontakt: Ladislav Baloun, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 735 166 550


Nabídka průběžné praxe – Trenér plavání pro neslyšícího chlapce

Hledáme vhodného trenéra/ku plavání pro 14-ti letého neslyšícího chlapce s autistickými rysy (používá kochleární implantát, má verzi do vody), V minulém roce tento chlapec obsadil na mistrovství ČR neslyšících ve své kategorii 4. místo.

Termín: dle domluvy a časových možností studenta/ky

Místo: Olomouc

Kontakt: Naděžda Špaténková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe – Den dětské onkologie Brno

Organizace doprovodného programu zaměřeného na oblast APA na Dni dětské onkologie 2019

Termín: sobota 16.2.2019

Místo: Brno, Vaňkovka

Nabízíme: doprava, strava¨

Více info: https://www.dnydetskeonkologie.cz/

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – asistence na lyžařském kurzu Hynčice pod Sušinou

Nabídka praxe - asistence na lyžařském kurzu pro žáka s DMO (bez monoski)

Termín: 13.-18.1.2019

Místo: Hynčice pod Sušinou

Nabízíme: ubytování, strava, doprava

Kontakt: Jakub Válek, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 737 340 142


Nabídka blokové praxe – asistence na lyžařském kurzu v Ostružné

Hledáme 2 studenty na asistenci na lyžařském kurzu pro žáka s tělesným a žáka s mentálním postižením (bez monoski)

Termín: 13.-18.1.2019

Místo: Ostružná 

Nabízíme: ubytování, strava, doprava

Kontakt: Jakub Válek, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 737 340 142


Nabídka blokové praxe – asistence na lyžařském kurzu v Suché Rudné

Nabídka praxe - asistence na lyžařském kurzu pro žáka s autismem

Termín: 18.-22.2.2019

Místo: Suchá Rudná

Nabízíme: ubytování, strava, doprava

Kontakt: Adam Jarmar, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 735 166 549

Nabídka praxe - rok 2018

 

Nabídka průběžné praxe – 20. havířovský turnaj v integrované boccie

Nabídka průběžné praxe na turnaji v boccie

Termín: 8.12.2018

Místo: Havířov

Nabízíme: oběd a občerstvení po celý den zdarma, materiální odměny

Kontakt: Kateřina Šajnarová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - asistence na trénincích karate

Nabídka průběžné praxe – asistence k 9-ti leté holčičce užívající vozík /DMO- diparéza/ do klubu Karate

Termín: pravidelné tréninky úterý a čtvrtek 17:00-19:00 (možná volba i jednoho termínu)

Místo: Bruntál

Kontakt: Silvie Sýkorová, tel: 739 284 453, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe pro studenty (muže). Asistence (při pohybových aktivitách v rámci programu pobytu pro chlapce užívajícího vozík (1.roč. SŠ).

Termín: 3.-7.9.2018

Místo: Chata Brněnka, Vernířovice

Nabízíme: ubytování, strava, doprava, drobná finanční odměna

Kontakt: Barbora Kristová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – ozdravný pobyt pro děti s onkologickým onemocněním

Nabídka praxe pro studenty (muže). Asistence (při pohybových aktivitách v rámci programu tábora, ale i drobná osobní asistence) pro chlapce užívajícího vozík na delší vzdálenosti a chodítko na kratší vzdálenosti.

Ideálně 1 student na celou dobu pobytu. Možné si také pobyt rozdělit na 2 týdny - první týden 1 student, 2 druhý týden jiný student.

Termín: 18.-31.8.2018

Místo: Milovy (Vysočina)

Nabízíme: ubytování, strava, drobná finanční odměna

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Nabídka průběžné praxe – MČR neslyšících MTB Cross Country

Nabídka praxe pro 2 studenty

Termín: 24.6.2018

Místo: Radíkov u Olomouce

Kontakt: Svatava Panská, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Nabídka průběžné praxe – doprovodný program při akci TyfloCentra Brno

Nabídka praxe pro 4-6 studentů. Pomoc při doprovodném programu při oslavách „100 let Republiky“. Doprovodný program- obsluha tandemového kola.

Termín: 9.-10.6.2018

Místo: Brno, areál BVV

Kontakt: Michal Ptáček, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe – Slovácký okruh - Český pohár hanbike

Nabídka praxe pro studenty (možné až pro 20 studentů) - pomoc při organizaci závodu Českého poháru Handbike, cyklisté

Termín: 25.-27.5.2018 (samotný závod se jede 26.5.2018)

Místo: Žeravice

Více info: http://petrvalsky.eu

Nabízíme: ubytování, strava, zkušenost s přípravou mezinárodní akce

Kontakt: Dušan Petřvalský, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – soustředění atletiky vozíčkářů

Bloková praxe pro 1-2 studenty

Termín: 2.-5.5.2018

Místo: Nymburk

Zajištěno: ubytování, stravování- plná penze, finanční odměna (možná i doprava, dle předchozí domluvy)

Kontakt: Eva Kacanů, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – sportovní dny Rehabilitačního ústavu Hrabyně

Termín: 1.6.2018, 12:00-18:00 Desetiboj

2.6.2018, 7:00-14:00 Biatlon

Místo: Hrabyně

Zajištěno: ubytování na základě domluvy, občerstvení

Kontakt: Martina Korhelíková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe – Velké Losiny s Credem

Nabídka praxe pro studenty- jednodenní výlet do akvaparku ve Velkých Losinách s Credem

Pomoc při asistenci, dopomoc při transferech žáků

Termín: 18.5.2018

Místo: Velké Losiny

Kontakt: Mirka Spurná, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe (osoby bez SVP) - Centrum Semafor

Termín: viz.leták

Místo: Olomouc

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


wanted bocci

Nabídka průběžné praxe – trenér Boccii

Handicap sport club Havířov hledá trenéry paralympijského sportu bociia pro tréninková místa v Ostravě a Olomouci

Termín: tréninky 2x týdně v úterý a čtvrtek

Místo: Olomouc, Ostrava- dle výběru

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 


Nabídka průběžné praxe – Celostátní hry sluchově postižené mládeže

Nabídka praxe pro 5-7 studentů

Termín: 14.-16.5.2018

Místo: Olomouc

Kontakt: Svatava Panská: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe- Vodácký kurz Vltava - Centrum Paraple

Hledáme 2 studenty

Termín: 11.-16.6..2018

Nutné mít vlastní stan, spacák a karimatku

Místo: Vltava

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe – osoby bez postižení, Škola v přírodě Branná

Organizace: ZŠ Svatoplukova

Nabídka praxe pro 2-5 studentů

Termín: 28.5.-1.6.2018

Místo: Branná

Zajištěno: doprava, strava ubytování

Kontakt: Julie Wittmannová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – Národní hry Speciálních olympiád

Termín: 25.-28.6.2018

Místo: Brno

Zajištěno: doprava, strava ubytování

Kontakt: Julie Wittmannová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe – osoby bez postižení, Paralympijský školní den

Organizace: FTK - Katedra APA

Termín: úterý 31. 5. 2018 (6:00-15:30)

Místo: ZŠ Lipovo Lázně (odvoz bude zajištěn od FTK na Neředíně)

Kontakt: Ladislav Baloun: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 725 241 804


Nabídka průběžné praxe – osoby s postižením, Paralympijský školní den

Organizace: FTK - Katedra APA

Termín: úterý 5. 6. 2018 (7:00-14:00)

Místo: ZŠ Uničov (odvoz bude zajištěn od FTK na Neředíně)

Kontakt: Ladislav Baloun: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 725 241 804


Nabídka průběžné praxe – osoby bez postižení, Paralympijský školní den

Organizace: FTK - Katedra APA

Termín: úterý 19. 6. 2018 (7:00-14:00)

Místo: ZŠ Prostějov (odvoz bude zajištěn od FTK na Neředíně)

Kontakt: Ladislav Baloun: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 725 241 804


Asistence při potápečském kurzu – Centrum Paraple

Hledáme studenta- muže, na asistenci při potápěčském kurzu

Termín a místo: 10.3.2018 - seznamovací ponor v Praze, realizace kurzu: 21.-24.5.2018

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Cyklokurz Nové Zámky - Centrum Paraple

Hledáme 3 studenty na asistenci při cyklistickém kurzu

Termín: 11.-16.6..2018

Místo: Nové Zámky (Nymbursko)

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Asistence při tréninkových jednotkách v atletice a plavání

Hledáme studenta/studentku na asistenci při tréninkových jednotkách v atletice a plavání u sportovkyně s kvadruplegií (30 let).

Termín: dle individuální domluvy

Místo: Olomouc

Kontakt: Eva Kacanů, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Asistence při lyžování – chlapec s lehkým mentálním postižením

Hledáme studenty pro chlapce (20 let) s lehkým mentálním postižením, který má rád lyžování (na lyžích již stál, sjede bezpečně menší kopec), kteří mu budou dělat asistenci na svahu a zdokonalí ho v lyžařských dovednostech.

Termín a místo: dle domluvy s rodiči

Nabízíme: doprava na svah, permanentka na lyžování, odměna formou DPP

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Instruktor lyžování na lyžařském kurzu- praxe s osobami bez postižení

Hledáme 2 studenty s licencí instruktor školního lyžování nebo studenty po absolvování lyžařského kurzu v magisterském studiu (Kouty nad Desnou).

Termín: 15.-19.1.2018

Nabízíme: zajištěna doprava, ubytování, strava + odměna 3000 Kč

Místo: Suchá Rudná, Jeseníky, hotel Paramon

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabídka praxe - rok 2017

Nabídka průběžné praxe – osoby bez postižení, Paralympijský školní den

Organizace: FTK - Katedra APA

Termín: úterý 19. 12. 2017 (6:45-13:30)

Místo: ZŠ Konice (odvoz bude zajištěn od FTK na Neředíně)

Kontakt: Ladislav Baloun: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 725 241 804 


Asistence při plaveckém výcviku chlapce s DMO

Hledáme studenta- muže (z důvodu asistence při převlékání) pro chlapce s DMO (3. třída) při pravidelném školním plaveckém výcviku na bazéně v Olomouci

Termín: každý čtvrtek 10:45- 12:30

Nabízíme: odměna 200 Kč za každou lekci

Místo: Olomouc

Kontakt: Klára Botková, tel. 737 704 846, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


SPOLU poh.program

Asistence při pohybovém programu pro osoby s mentálním postižením

Organizace: SPOLU Olomouc

Termín: každá středa 16:30- 18:00

Nabízíme: práce na DPP, proškolení, akreditovaný kurz osobních asistentů MPSV

Místo: Olomouc

Kontakt: Lucie Čechmánková tel. 732 389 341, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


SPOLU plav.programAsistence při plaveckém programu pro osoby s mentálním postižením

Organizace: SPOLU Olomouc

Termín: každá středa 14:20- 15:50

Nabízíme: práce na DPP, proškolení, akreditovaný kurz osobních asistentů MPSV

Místo: Olomouc

Kontakt: Michal Holínka, tel. 604 677 602, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


PAS asistenti1 webModré odpoledne pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)

Organizace: OLIVY, rodinné centrum

Informace: zájmový kroužek pro děti s lehčí formou PAS

Termín: každý týden (info viz.kontaktní osoba)

Nabízíme: finanční odměna, proškolení v metodice práce s dětmi s PAS, zdarma lze absolvovat přednášky a semináře na dané téma

Místo: Olomouc

Kontakt: Alena Kohoutová, tel. 774 491 926, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Víkend pro rodiče s dětmi s mentálním postižením a autismem

Termín: 23.-24.9. 2017.

Nabízíme: stravování a ubytování, finanční odměna 1600 Kč.

Místo: Chatový tábor Ekojoga, Bělá pod Pradědem-Domašov

Kontakt: Mgr. Barbora Kristová, tel. 737 310 761, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Asistence pro osoby s DMO na putovním táboře Help me

Nabídka pro jednu studentku (bude se starat o klientky).

Termín: 2.-9. července 2017.

Nabízíme: stravování a ubytování zdarma, proplacení cestovních nákladů.

Místo: okres Domažlice (v průběhu tábora se navštíví historická města Horšovský Týn, Klenčí pod Čerchovem a Domažlice).

Kontakt: Ladislav Baloun, tel. 725 241 804.


Nabídka průběžné praxe (osoby s postižením) – Dětský den pro děti se sluchovým postižením (pořádá Centrum pro dětský sluch Tamtam ve spolupráci s Oblastní unií neslyšících)

Nabídka pro 8-10 studentů

Obsah práce: realizace dětského dne pro děti se sluchovým postižením, zajištění stanovišť a aktivit na stanovišti na téma „Z pohádky do pohádky“

Termín: 9.6.2017, od 15 do 19h

Místo: Olomouc, Smetanovy sady

Nutné se přihlásit do 8.5.2017!

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe (osoby s postižením) – Turnaj v Boccie, řešení doprovodného programu

Nabídka až pro 6 studentů

Termín: 8.4.2017

Nabízíme: oběd zdarma, odměna, večerní raut

Místo: Havířov, hala Slavie (možnost zajištění odvozu z Olomouce)

Kontakt: Martin Holomoek, tel. 732 134 685


Nabídka blokové praxe (osoby s postižením) – Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi s postižením, Račí Údolí
Nabídka praxe pro 3 studenty

Termín: 20.-21.5.2017

Nabízíme: doprava, ubytování, odměna

Místo: Račí Údolí (doprava z Olomouce zajištěna)

Kontakt: Barbora Kristová , tel. 737 310 761, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe (osoby s postižením) – asistence při návštěvě posilovny Sportovní haly UP
Organizace SPOLU Olomouc hledá asistenta k dospělému mobilnímu uživateli na pravidelné asistence do posilovny Sportovní haly UP.

Požadavky: zájemce (uživatel preferuje muže) by měl mít alespoň základní povědomí o používání posilovacích strojů a o sestavení jednoduchého cvičebního plánu.

Termín: každý pátek, 10:00-12:00

Asistent má nárok na odměnu v hodnotě 74 Kč/hod, dále na odborné vzdělávání, školení a možnost absolvovat Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením akreditovaný u MPSV v rozsahu 24 hodin.

Místo: Olomouc, Sportovní hala UP

Kontakt: Alena Brablcová, tel. 739 011 013, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné či blokové praxe (osoby s postižením) – Rehabilitační ústav Hrabyně
Praxi lze absolvovat týdenní, vícedenní či jednodenní:
- pomoc na větších akcích typu La Manche, Desetiboj, floorbalové turnaje, Velikonoční tvoření...
- realizace odpoledních volnočasových programů
- asistence při pravidelných volnočasových aktivitách

Cílová skupina: klienty rehabilitačního ústavu jsou většinou lidé s neurologickým onemocněním či lidé s nemoci pohybového systému (lidé po cévních mozkových příhodách, po úrazech, spinální pacienti a lidé po náhradách kyčelních a kolenních kloubů...)

Nabízíme: ubytování, možnost zajištění stravy

Plán větších akcí na rok 2017:
- Desetiboj 9. 6. 2017
- Biatlon 24.6. 2017
- Trail – O 16.9. 2017

Kontakt: Martina Korhelíková, tel: 775 894 272, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe – osoby bez postižení, lyžařský kurz
Organizace: OU a PrŠ Mohelnice
Termín: 20.-24.2.2017
Odměna: cca 4000 Kč (hrazeno ubytování, plná penze)
Místo: Lipová Lázně
Kontakt: Lucie Klečková, tel. 603 154 358, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabídka praxe - rok 2016

Nabídka průběžné praxe – asistence při plavání
Organizace SPOLU Olomouc hledá asistenta na pravidelné asistence do Plaveckého programu pro 47-letého muže.
Termín: každá středa, 14:20-15:50
Placená praxe: 70kč/hod
Místo: Olomouc, plavecký stadion
Kontakt: Pavla Klugová, tel. 739 661 057, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - asistence při plavání a volnočasových aktivitách u slečny s TP

Asistence je nabízena pouze studentkám (na přání klientky)

Místo: Olomouc

Kontakt: Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - asistence při plaveckém programu pro osoby s postižením

Organizace SPOLU Olomouc hledá asistenty/tky na pravidelné asistence do Plaveckého programu k lidem se zdravotním postižením

Termín: od října, každou středu od 14:15-16:00h

Placená praxe: 105 Kč za účast v programu

Místo: Olomouc, plaveský stadion

Kontakt: Martina Semerádová,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.604 677 602


Nabídka průběžné praxe s osobami bez postižení- Plaveme pro Krtka, charitativní plavecký závod

Pomoc při organizaci charitativní akce

Termín: 1.10.2016, 7:00-17:00

Počet studentů: 5

Místo: Přerov

Kontakt: Eliška Vodáková,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe s osobami bez postižení- Dětský den, Svatý Kopeček

Vymyšlení a realizace stanovišť na dětský den pro ZŠ Svatý Kopeček, cca 4 studenti

Termín: 4.6.2016, 14:00-19:00

Místo: Svatý Kopeček

hrazeno: doprava, zajištěno občerstvení po dobu akce

dedline přihlášek na praxi: 22.5.2016

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - asistence při sportovním odpoledni SŠ a ZŠ DC 90

Pomoc při organizaci sportovního dopoledne pro žáky a studenty ZŠ a SŠ DC 90. Praxe pro 4 studenty.

Termín: 2.6.2016, 8:00 - 12:00

Místo: Topolany

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - prezentace aktivit Centra APA 

Pomoc při prezentaci pohybových aktivit Centra APA v rámci Majálesu 2016. Jedná se o představení sportovně kompenzačních pomůcek osob se zdravotním postižením. Praxe pro 3 studenty.

Termín: 4.5.2016, 13:00-17:00

Místo: Olomouc, Bezručovy sady

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - asistence na sportovním odpoledni pro SPOLU Olomouc 

Asistence (celkem 4 osoby) při sportovním odpoledni pro SPOLU Olomouc, které bude organizováno v rámci Majálesu 2016. Jedná se o pomoc na stanovištích ve formě přizpůsobených sportů.

Termín: 2.5.2016, 15:00 - 18:00

Místo: Olomouc, Bezručovy sady

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - pomoc při organizování vozíčkářské štafety

Akce je součástí Olomouckého půlmaratonu.

Termín: 24.-25.6.2016, 22:00 - 6:00

Místo: Olomouc, Bezručovy sady

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - asistence na sportovním odpoledni pro SPOLU Olomouc 

Asistence (celkem 4 osoby) při sportovním odpoledni pro SPOLU Olomouc, které bude organizováno v rámci Majálesu 2016. Jedná se o pomoc na stanovištích ve formě přizpůsobených sportů.

Termín: 2.5.2016, 15:00 - 18:00

Místo: Olomouc, Bezručovy sady

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - asistence při pravidelných trénincích rugby vozíčkářů 

Asistence při trénincích (nejlépe mužská)

Termín: každé úterý, 18:00-21:00

Místo: Ostrava (může se jednat i o studenta z Olomouce, kterého do Ostravy a zpět dopraví hráči týmu))

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe - asistence při 1.kole české národní ligy rugby vozíčkářů, 26.-27.3.2016

Asistence při zápase (nejlépe mužská)

Termín: 26.-27.3.2016

Místo: Kladno (dopravu asistenat z Olomouce zajistí sami hráči)

Hrazené: doprava, ubytování, strava

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné/blokové praxe - asistence a řešení volnočasových pohybových aktivit, Troubelice

Náplň práce: celodenní asistence u dítěte (5 let, autista+ středně těžká až těžká MR), řešení volnočasových pohybových aktivit, učení a testování pomocí ABA terapie (studentovi bude vše řádně vysvětleno)

Hrazené: doprava, ubytování, strava

Místo: v místě bydliště postiženého dítěte, rodiný dům v Troubelicích

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe - Relaxační pobyt pro rodiny s dětmi s onkologickým onemocněním

Termín: 21.-24.4.2016

Hrazené: doprava, ubytování, strava

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe- asistence při pobytu v lázních

Obsah praxe: asistence dívce (5 let) s lehčím typem TP v lázních- doprovázení na procedury, cvičení a hlídání, hraní si a ukládání ke spánku...

Termín: druhá polovina května

Hrazeno: ubytování, strava, po domluvě a spokojenosti možná i drobná odměna

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Blokové praxe s CENTREM PARAPLE

informace: viz. příloha

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Bloková praxe

lyžařský instruktor pro zrakově postiženého žáka na lyžařský kurz

Místo: Železná Ruda, Šumava

Termín: 14.-20.2.2016

Hrazeno: ubytování, stravování, doprava, permanentka na vlek

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabídka praxe - rok 2015

Průběžná praxe

Výpomoc při turnaji rugby na vozíku

Místo: Praha

Termín: 4.-6.12.2015

Kontakt: Mgr. Radka Bartoňová,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe s osobami bez postižení- vedení fotbalového kroužku

Termín: po domluvě

Místo: Olomouc

Organizace: ZŠ Holečkova

Nabízíme: jedná se o placenou praxi!

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe- Hrabyně, 1. ročník "Trail - O" závodu

Pomoc při realizaci závodu. čast ne cestovatelském festivale s námětem "překonávání překážek". Zajištění doprovodného programu: handbike

Termín: 10.10.2015, 8:00- 15:00h

Počet osob na praxi: 6-7 osob

Místo: Hrabyně (možnost bezplatného ubytování)

Kontakt: Martina Korhelíková,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe- Base camp, Přerov

Účast ne cestovatelském festivale s námětem "překonávání překážek". Zajištění doprovodného programu: handbike

Termín: 18.-19.září, vždy od 17:00 do 20:00

Místo: Přerov (doprava z Olomouce vlakem proplacena)

Kontakt: Mgr. Lucie Petrová,  tel: 728 890 632


Průběžná praxe- asistence v plaveckém programu pro osoby se zdravotním postižením

Termín: každou středu

Místo: Olomouc

Organizace: SPOLU Olomouc

Nabízíme: jedná se o placenou praxi!

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 Průběžná praxe (s osoby bez speciálních potřeb) - nový Termální park Velké Losiny

Místo: Velké Losiny

2-4 studenti na pozici PLAVČÍK (nutný kurz plavčíka)

2-4 studenti na pozici ANIMÁTOR

zajištěno: ubytování, mzda dohodou (údajně se šetřit nebude :) )

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Průběžná praxe - asistence při školním výletě

Školní výlet proběhne ve středu 24.6.2015, třída jede autobusem do Ostravy do Malého Světa Techniky a navštíví také MINI UNI - výstavu modelů známých svět. staveb. Odjezd z Vizovic v 7:30, příjezd do Ostravy cca 10:00, ve 13:00 návštěva MINI UNI, v 16:00 - 17:00 plánovaný návrat.

Termín: 24.6.2015

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe - Centrum SEMAFOR

Představení handbiku

Termín: 11.6.2015, 15:00-18:00

Místo: Olomouc, Smetanovy Sady

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe (osoby bez speciálních potřeb) - Běh pro ranou péči

Pomoc při organizaci závodu, garance doprovodého stanoviště zaměřeného na APA

Termín: neděle 7.6.2015, cca od 9:00-15:00h 

Místo: Olomouc, Smetanovy Sady

uzávěrka přihášek na praxi do 29.5.2015

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe (osoby bez speciálních potřeb) - Dětský den s Nadačním fondem Bezpečná Olomouc

Zajištění doprovodného programu- prezentace APA,  2 studenti

Termín: 31.5.2015

Místo: Olomouc

Kontakt: Bc.Martin Kučera,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe - Sportovní hry Českého hnutí speciálních olympiád

Pomoc při organizaci sportovní akce: cca 15-20 studentů

Termín: 29.-30.6.2015

Místo: Olomouc, atletický stadion

Náplň práce: registrace, rozhodčí, předávání cen, večerní a doprovodný program apod.

Benefity: MIMO POCITU USPOKOJENÍ A POTŘEBNOSTI - možnost zapsání průběžné praxe pro studenty ATV, APA; dle finančních možností pitný režim, svačinka, tričko - zatím nevíme ....

Kontakt: Mgr. Julie Wiimannová, Ph.D.,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe (osoby bez speciálních potřeb) - Meziobecní olympiáda

Pomoc při organizaci sportovní akce

Termín: 6.6.2015, 9:00

Místo: Dolany (poblíž Olomouce)

Kontakt: Mgr. Svatava Panská,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Bloková praxe - Ozdravný pobyt pro děti s onkologickým onemocněním 

Realizovaný Oddělením dětské hematologie a hematoonkologie Ostrava

Termín: 6.-10.7.2015

Místo: Horní Bečva, Hotel DUO

Nabídka praxe pro 2 studenty.

Hrazeno: ubytování, strava

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe - Den pro děti s TAMTAM (Středisko ráné péče pro děti se sluchovým postižením)

Termín: 26.6.2015, od 15-19h

Místo: Olomouc, Smetanovy Sady, u restaurace Fontána

Nabídka praxe pro 8 studentů.

Zajištění stanovišť zaměřených na pohybové aktivity

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe -asistence při nácviku sebeobrany osob se zrakovým postižením

Termín:17.5.2015 od15h v Olomouci

Nabídka pro 10 studentů.

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bloková praxe - Prázdniny 2015 


"S tancem a písničkou"- etapová hra pro osoby se zdravotním postižením na Slapské přehradě!

Termín:4-25.7.2015- k táboru je povinné školení v Hostěnicích u Brna v termínu 22.-24.5.2015!!

Zajištěné: ubytování, strava a finanční odměna 2600 Kč

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - Centrum Semafor, 24.4.2015

Termín:24.4.2015, 7:30-12:30

Místo: Olomouc

Náplň práce: převezení handbiků Neředín -Semafor, představení handbiků studentům středních škol a dohled při jejich praktickém zkoušení.

Kontakt: Mgr. Radka Bartoňová,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe -Vzdělávací program na ZŠ Zlín, praxe pro 2 studenty

Termín: 21.4.2015

Místo: Zlín (společný odjezd z Olomouce)

Čas: cca od 7:00- 14:00

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe - Relaxační pobyt pro rodiny s dětmi s onkologickým onemocněním

Termín: 30.4.-3.5.2015

Místo: Mílovy

Hrazené: doprava, ubytování, strava

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe - Rehabilitační ústav Hrabyně

Náplň práce: realizace volnočasových pohybových aktivit

Termín: možnost absolvovat jednodenní, týdenní i víkendové praxe

Zajímavé akce:

 • Desetiboj 12.6. 2015
 • Opel Handy Cyklo Maraton průjezdní bod – 30. - 31. 7. 2015
 • Duatlon dvojic- květen 2015
 • Floorbalový turnaj – listopad 2015

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - "Frýdek - Místek na kole"

Náplň práce:prezentace sportovně-kompenzačních pomůcek - cyklo 

Termín: 16.5.2015

Nutné mít auto s tažným zařízením- doprava proplacena

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe - Letní integrační tábor 2015

Náplň práce:vedoucí k oddílu s integrovanými žáky

Termín: 11.-18. července 20015

Více info: http://www.onelittleclovicek.cz/

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe pro studenty APA a ATV v Jedličkově ústavu a školách v Praze 

Náplň práce:asistence při výuce zdravotní tělesné výchovy 

Termín: září 2015-červen 2016- pondělí, úterý, čtvrtek, pátek

Kontakt: Mgr. Jiří Šváb, zástupce ředitele škol, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe pro instruktory monoski nebo absolventy Zimního integrovaného kurzu APA 

Hledáme studenta (muže) na lyžařský kurz Speciální střední a Základní školy Žamberk

Termín: 9.-14.3. 2015

Hrazené:  ubytování, strava, skipas


Náplň práce: výuku žáků  s tělesným postižením na monoski

Ideální pro absolventy zimního kurzu APA pro potřebnou praxi k dokončení licence Instruktor monoski.

Kontakt: Radka Bartoňová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 733 690 594 


Nabídka blokové praxe - zimní pobyt pro žáky s kombinovaným postižením ZŠ a SŠ Credo, o.p.s.

Podmínka: instruktor monoski, nebo absolvovaný lyžařský kurz prvního ročníku magisterského studia 

Termín: 3.-6.2.2015

Hrazené: doprava, ubytování, strava 

Náplň práce: asistence žákům při aktivitách na svahu (monoski) i mimo něj

Kontakt: Radka Bartoňová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 776712626 SPĚCHÁ!!!


Nabídka praxe u dětí bez zdravotního postižení- Instruktor snowboardu 

Kurz lyžování a snowboardingu pro 2.stupeň ZŠ

Termín: 12.1.-17.1.2015

Hrazené: doprava, ubytování, strava + finanční odměna 2000Kč

Kontakt: Ludmila Miklánková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxí u dětí bez zdravotního postižení- lyžařské kurzy

Hledáme studenty k zajištění výuky lyžování, snowboardu na lyžařských kurzech v Beskydech

Termíny: 24.-29.1.2015, 15.-20.2.2015

Hrazené: doprava, ubytování, strava + finanční odměna

Nutné uzavřít dohodu se školou a projít lékařskou prohlídkou (hrazená školou)

Kontakt: Kateřina Mannheimova, tel. 777 135 512, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokových praxí při zimních školních kurzech jako instruktor lyžování

Hledáme studenty se zájmem o působení jako instruktor lyžování u žáků s tělesným a zrakovým postižením na zimních kurzech v sezóně 2014/2015. Může být uznáno jako bloková praxe. Požadavky: licence Instruktor lyžování, instruktor monoski, úspěšně absolvované kurzy lyžování na FTK s klasifikací A, B nebo osobní zkušenosti s lyžováním osob s tělesným nebo zrakovým postižením. 

Kontakt: Radka Bartoňová (NC 214), email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabídka praxe - rok 2014

Nabídka praxe

čtvrtek 23.10.2014 - ZŠ Droždín: Sportuji s handicapem.

Kranking, sladge hokej, sportovní vozíky...

praxe pro 1-2 studenty

pátek 24.10.2014 - ZŠ Droždín: Sportujeme a žijeme zdravě.

nordic walking, trampolíny, flexi-bar, hooping

praxe pro 1-2 studenty

Kontakt: Lenka Fasnerová, 774 004 641


Nabídka blokové praxe! Asistence u nevidoméha žáka na školním výletě. SPĚCHÁ!!!

Termín: 15.-17.10.2014 (středa až pátek)

Doprava bude proplacena, ubytování a strava zajištěné!

Místo: Otrokovice

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe- pomoc při organizaci sportovního odpoledne v duchu "paralympiády" v Brně. 

Termín: sobota 15.11.2014

Místo: Kníničky u Brna

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe v Jedličkově ústavu a školách Praha

Možnost asistence při zdravotní tělesné výchově nebo volnočasových aktivitách

Odkazy organizace: http://www.scjupraha.eu/ www.jus.cz

Kontakt pro bližší informace: Mgr. Jiří Šváb,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (nutné uvést do předmětu, že se jedná o praxi v oblasti tělovýchovy)


Asistence při vodních aktivitách v aquaparku Olomouc

Asistence bude proibíhat ve středy 1.10., 8.10., 15.10, 22.10, 5.11., 12.11. od 9h do 11h.

Studenti se mohou hlásit i na jednotlivé termíny!


Asistence u žáků s tělesným a kombinovaným postižením, Credo

Kontakt: Mirka Spurná, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


SPOLU Olomouc, Středisko podpory integrace

Hledá studenty asistenty/vedoucí pro skupinové aktivity:

PLAVECKÝ PROGRAM: každá středa 15:15- 16:45

POHYBOVÝ PROGRAM: každé pondělí 16:00- 17:30 nebo středa od 16:30- 18:00

Cílová skupina jsou lidé s mentálním postižením. Praxe je placená!

Kontakt: Semerádová Martina, 604 677 602, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Opel Handy Cyklo Maraton- Hrabyně, 1.-2.8. 2014

Hledáme 4 studenty pro kontrolní stanoviště Maratonu v Rehabilitačním ústavu Hrabyně.

Náplň práce: krátká instruktáž o handbiku a pomoc při přesouvání z vozíku na handbike a zpět.

V případě zájmu ubytování zajištěno.

Kontakt: Martina Korhelíková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


11. Česká letní speciální olympiáda 30.6.- 2.7.2014 

pracovní pozice: dobrovolník 

nabízíme: ze strany pořadatele je zabezpečena po celou dobu akce strava, formou baget a nápojů. Jako odměna Vám kromě záslužné činnosti bude účastnický certifikát, který prokazuje práci s handicapovanými na sportovní akci a dvě trička s logem "Speciální olympiády"

Přihláška: https://docs.google.com/forms/d/1t89fXVKkN1W2ewRyX7te2xK9j7tnOADjV69LDlwRjBA/viewform?c=0&w=1

Další info: http://www.vskuniverzitabrno.cz/olympiada/


Praxe s dětmi bez speciálních vzdělávacích potřeb - Ski Fanatic - dětská outdoorová organizace

pracovní pozice: animátor pobytových akcí pro děti

termín: květen, červen... možnost navázání dlouhodobé spolupráce

hrazeno: ubytování, strava

odměna: 2000-3000Kč /pondělí až pátek

kontakt a bližší informace: Martin Dostál: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 728 427 919, http://leto.skifanatic.cz/


Průběžná praxe na vzdělávacím programu, Olomouc 15.-18.5. 2014

Představení sportovně kompenzačních pomůcek- Olomouc, Šantovka

Název akce- Šantovka - ostrov sportu (15.-18.5., 10:00-20:00)

Možnost plnit praxi po dnech, půldnech

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


50. sportovní hry sluchově postižených žáků, Ostrava, 18.-21.6.2014

Pomoc při organizaci sportovních her sluchově postižených žáků. 

Na této akci není zajištěno ubytování! Praxe je proto vhodná pro studenty z Ostravy a blízkého okolí.

Kontaktní osoba: Bohumil Vaněk,telefon: 608263159


Nabídka praxe nebo brigády v rámci spolupráce s Wellness hotel Diana Velké Losiny

Realizace volnočasových aktivit v rámci Wellness hotel Diana a Lázní Velké Losiny

Jedná se o praxi s dětmi bez speciálních vzdělávacích potřeb. V případě, že student bude pracovat s dětmi se specilálními vzdělávacími potřebami, bude mu praxe uznána jako praxe průběžna (30h práce s dětmi se specifickými potřebami) nebo praxe bloková.

Brigády nebudou uznány jako praxe!

Termíny potřebných akcí:

18. – 21. 4. 2014                    -           velikonoce (praxe)

22. 4. 2014                             -           den Země (praxe)

30. 4. 2014                             -           pálení čarodějnic (praxe)

11. 5. 2014                             -           den matek (praxe)

15. 5. 2014                             -           den rodin (praxe)

1. 6. 2014                               -           den dětí (praxe)

15. 6. 2014                             -           den otců (praxe)

30. 6. 2014                             -           vysvědčení dětí (začátek brigády)

1.7. – 31.8.                             -           letní prázdniny (brigáda, možnost po dnech, týdnech...dle domluvy)

31. 10. 2014                           -           Haloween (praxe)

6. 12. 2014                             -           Mikuláš (praxe)

27.12. - 5. 1. 2015                  -           Silvestr (brigáda)

Studentům nabízíme:

v rámci praxe:                                               v rámci brigád:

strava zdarma                                               strava zdarma

ubytování zdarma                                          ubytování zdarma

proplacení dopravy (vlak, bus) z Olomouce  proplacení dopravy (vlak, bus) z Olomouce 50 Kč za hodinu práce 

Kontaktní osoba: Jan Václavík, hotel manager

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 583 248 050


Nábídka blokové praxe- Sportovní hry zrakově postižené mládeže

Pro pomoc při organizaci SHZPM v Blanensku hledáme 8-10 studentů.

Termín konání: 2.-6.6. 2014 v Blansku

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Asistence při plavání 

Studentka s tělesným postižením hledá studentku na asistenci při plavání v Olomouci. Nejlépe jedenkrát týdně od 13-14h mimo pondělí. Přesný den v týdnu záleží na domluvě mezi studentkami.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


„Raftování“ na Vltavě

ZŠ a MŠ Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, p.o. – škola specializující se na vzdělávání žáků s PAS, ADHD a žáků s tělesným postižením hledá studenta, který by se s námi rád zúčastnil sjíždění Vltavy na raftech a na barace.

Termín: 7.5.-11.5.2014 (středa – neděle)

Místo: Vyšší Brod – Český Krumlov

Stravování: zajištěno - snídaně, oběd formou svačinového balíčku, teplá večeře (vaříme si za pomocí vlastních sil  J)Noclehy jsou zajištěny v kempech na trase z Vyššího Brodu do Českého Krumlova. Nutnost mít vlastní stan, spacák  a karimatku.Veškeré vodácké vybavení je zajištěno školou.

Co požadujeme:

 • vodácké zkušenosti, nejlépe vodácký kurz
 • empatie pro práci s dětmi s tělesným postižením, s PAS, ADHD a při práci s pedagogickým sborem
 • organizační schopnosti, fyzickou zdatnost (vzhledem k náročnosti péče o žáky s tělesným postižením)

Kontakt: Kateřina Marečková - 725 02 85 35


Instruktor Dnů na monoski 2014

Centrum APA hledá instruktory lyžování na monoski. Podmínkou je buď licence instruktora lyžován na monoski nebo absolvování magisterského lyžařského výcvikového kurzu APA/ATV.

Termíny: 11. 1. 2014 – Hlinsko v Čechách, 18. 1. 2014 – Horní Bečva, 1. 3. 2014 – Hlubočky u Olomouce. Přednost dostanou ti, kteří budou moci absolvovat všechny termíny, je ale možné hlásit se i na jednotlivé termíny zvlášť.

Odměna: započtení hodin do celoživotního vzdělávání, případně uznání praxe, finanční odměna.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., do předmětu pište: Dny na monoski 2014 - instruktor


Pomocná síla při akci Dny na monoski 2014

Centrum APA hledá pomocné síly k organizaci a realizaci akce Dny na monoski 2014. Jedná se o asistenci při vysedání z vleku, při přesedání z vozíků na monoski a další podobné aktivity.

Termíny: 11. 1. 2014 – Hlinsko v Čechách, 18. 1. 2014 – Horní Bečva, 1. 3. 2014 – Hlubočky u Olomouce. Přednost dostanou ti, kteří budou moci absolvovat všechny termíny, je ale možné hlásit se i na jednotlivé termíny zvlášť.

Odměna: uznání praxe

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., do předmětu pište: Dny na monoski 2014 - asistent

Nabídka praxe - rok 2013

Nabídka praxe při výuce monoski v Krkonoších

Jste dobrý lyžař? Zajímá vás lyžování s osobami s tělesným postižením? Máte v zimě čas být na horách? Pokud ano, můžete se zapojit do praxe nabízené Centrem handicapovaných lyžařů v Jánských lázních. Toto centrum je zaměřeno především na lyžování těžce tělesně postižených (lyžař vozíčkář = monolyžař), které je určeno převážně mladým lidem a dětem po těžkých úrazech páteře, klientům s vrozenými vadami a s následky po onemocnění pohybového aparátu atd.

Více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 776 712 626, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe pro studenty v rámci Týdnu rané péče

Hledáme studenty na výpomoc 5. 12. 2013 při veřejné sbírce konané v Olomouci a okolí.

Více informací a přihlášky: Ondřej Ješina, NC 216, tel.: 733 690 599


Nabídka průběžné praxe na kroužku pohybových her v MŠ a ZŠ pro žáky se sluchovým postižením

Hledáme studenty na 2-3 měsíční výpomoc na pravidelnou asistenční pomoc u dětí při pohybových aktivitách. Kroužek se koná každý čtvrtek od 8.45 do 10.15.

Zájemci o tento typ praxe se mohou hlásit na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe dne 11. 12 .2013

Základní škola pro sluchově postižené v Olomouci potřebuje 3 rozhodčí na futsalový turnaj žáků.

Termín: 11.12. 2013 od 8:45 hodin.

Na turnaj jsou přihlášeny 4 týmy včetně olomoucké školy.

Zájemci o tento typ praxe se mohou hlásit na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 4.12.


Nabídka blokové praxe pro studenta se zkušenostmi se sjezdovým lyžováním osob se zrakovým postižením

Hledáme studenta na lyžařský výcvikový kurz konaný v termínu 26. 1. - 31. 1. 2014 jako učitele lyžování pro žáka se zrakovým postižením.

Ubytování v Černé v Pošumaví a lyžování v areálu Hochficht (Rakousko). Cestovné, ubytovaní a strava hrazena. Strava formou polopenze (švédské stoly) a možnost zakoupení obědového balíčku 30,-Kč.

Více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe na soustředění běžeckého lyžování s žáky se zrakovým postižením

Hledáme studenta či studentku se zkušeností s žáky se zrakovým postižením a s běžnými zkušenostmi s běžeckým lyžováním na sportovní tábor, který se bude konat v termínu 8. - 13. 12. 2013 v Janských lázních. Pobyt plně hrazen.

Více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe na semináři Aktivní v každém věku 8.

Hledáme studenty na výpomoc na semináři Aktivní v každém věku 8, který se koná 30. 10. 2013 na ZŠ a MŠ Svatoplukova v Olomouci.

Více informací a přihlášky: Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 58 563 63 59


Nabídka blokové praxe pro instruktory monoski nebo absolventy Zimního integrovaného kurzu APA

Hledáme studenta (muže) na lyžařský kurz Speciální střední a Základní školy Žamberk v termínu 6. 1. – 10. 1. 2014 na výuku žáků s tělesným postižením na biski ve Výprachticích. Hrazeno ubytování, strava a skipas.

Více informací: Radka Bartoňová (NC229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Kroužek showdownu na ZŠ prof. V. Vejdovského

ZŠ prof. V. Vejdovského (škola pro žáky se zrakovým postižením) v Olomouci hledá studenta na pomoc při kroužku showdownu každé úterý 14.45- 15.30.

Zájemci o průběžnou praxi hlaste se: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Volnočasový sportovní kroužek na ZŠ prof. V. Vejdovského

ZŠ prof. V. Vejdovského (škola pro žáky se zrakovým postižením) v Olomouci hledá studenty na pomoc při vedení sportovního kroužku každé pondělí 13.50- 14.35 (12 dětí, 1. Stupeň ZŠ).

Zájemci o průběžnou praxi hlaste se: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Prodloužený víkend pro rodiče s dětmi s onkologickým onemocněním na Slovensku- možnost blokové praxe!

Termín: 25.-29.9.2013 Terchová (Slovenská republika)

Realizace pohybových programů pro děti s onkologickým onemocněním, vytváření programupro rodiče a děti.

Zajištěna doprava, ubytování, strava.

Kontaktní osoba: Tomáš Vyhlídal, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe na akci Den bez aut (CENTRUM SEMAFOR)

Hledáme 2 studenty na výpomoc při akci Den bez aut. Jedná se o představení cyklistických a sportovně kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením veřejnosti.

Termín: 19. 9. 2013

Čas: 14.00- 19.00

Místo: CENTRUM SEMAFOR, Olomouc

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Lektor sportovního kroužku na Walsdofské škole v Olomouci

Walsdorfská škola v Olomouci hledá lektora pro vedení sportovního kroužku pro starší žáky.

Zájemci o průběžnou praxi více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka placené průběžné praxe

I když je léto v plném proudu, máme tady speciální nabídku pravidelného přivýdělku.

Jedná se o osobní asistenci studentovi s DMO na kolejích, doprovod do školy apod. Osobních asistentů se během semestru může střídat více.

Zájemci pište na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Vedoucí k dětem se zdravotním postižením na dětský letní tábor

Hledáme vedoucí k dětem se zdravotním postižením na letní dětský tábor, který se uskuteční v termínu od 29. 6. - 6. 7. 2013 blízko Ivančic u Brna, konkrétně pod zříceninou hradu Templštýn. Doprava na tábor, ubytování a strava zcela zajištěna. Pobyt vedoucím potvrdíme jako praxi. Více informací také na odkazu: www.onelittleclovicek.cz.

V případě zájmu nás kontaktujte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. Čísle: 724 063 116. 


Bloková praxe v Lázních Velké Losiny

Jedinečná možnost praxe se Vám otevírá ve spolupráci s Lázněmi Velké Losiny. Jednou až dvakrát do měsíce budete mít možnost zúčastnit se víkendové praxe jako animátoři volnočasových aktivit klientů lázní či wellness hotelu Diana ve Velkých Losinách. Zaměstnavatel Vám hradí ubytování a stravu. Lákavá také může být nabídka zaměstnavatele placené práce na léto. I tato práce se Vám do systému praxí může započítat. Kontaktními osobami jsou Petr Kopic ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 739 434 071) nebo David Křepský ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 739 426 324). Prosím kontaktujte co nejdříve.

Informaci vložil: Ondřej Ješina (NC 216, tel.: 733 690 599)


Nabídka práce (praxe či ubytování) nejen pro studenty

Hledáme asistenta-pečovatele pro našeho 18-ti letého syna. Vojtěch je na invalidním vozíku, neobslouží se, potřebuje celodenní péči. Jednalo by se o výpomoc 3x týdně od 16:30, kdy Vojta přijíždí ze školy. Je ho třeba převzít od řidiče, položit, případně zajistit toaletu, svačinu, kolem sedmé večer večeře, koupel a uložení do postele. Jednou za 14 dní pak víkendová služba v sobotu nebo v neděli (dle dohody), asi tak na dobu 8 hodin. Asistentovi nabízíme ubytování v garzonieře o 25m2, s vlastním vchodem a příslušenstvím, obec Pitkovice, Praha 10. Spojení do centra: MHD 30 min.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe na táboře pro osoby s mentálním postižením

Nabídka praxe pro 4 studenty na tábor pro osoby s mentálním postižením ve středisku v Čekyni. Náplň práce spočívá především v přípravě a realizaci pohybových aktivit v průběhu tábora.                                                                

Termín 12.8.-22.8.2013.

Odměna za odvedenou práci 1000,- za pobyt.

Akce bude probíhat pod záštitou SMPM Olomouc.

Kontaktní osoba: Lucie Rybová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka zajímavé blokové praxe na integračním zážitkovém kurzu Arbor Vitae

Nabídka blokové praxe na integračním zážitkovém kurzu ,,Arbor Vitae", který se koná v krásném prostředí na Šumavě termínu 12.-20.7.2013.

Více zde: http://www.arbor-vitae.cz/

Přihlášení a více informací: Klárka Šindelková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Integrační tábor

Nabídka blokové praxe na integračním táboře ostravského integračního klubu Brána. Jedná se o osobní asistenci, našlápnutý integrovaný program (osoby s tělesným postižením a bez něj) - pohybové programy, lanové překážky, boccia, tvořivé programy, výlety - letos ve středisku Vaivan v Kopřivnici. Termín tábora je 21. - 27. července 2013.

Více informací:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 728 890 632


Dětský letní tábor 21.7. -3. 8. 2013 v Rokytnici v Orlických horách

Nabídka zajímavé blokové praxe pro 2 studenty mužského pohlaví (nedostatek, tudíž se dá očekávat přebytek druhého pohlaví :-)) na dětský letní tábor v termínu 21.7. -3. 8. 2013 v Rokytnici v Orlických horách. Hrazena strava, ubytování a doprava.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Sportovní den v DC 90 v Topolanech

Hledáme studenty, kteří mají zájem o průběžnou praxi či příjemně strávený den (dopoledne), na sportovním den 20. 6. 2013 v DC 90 v Topolanech.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe 7. 6. 2013

Hledají se studenti na prezentaci sportovních pomůcek v termínu 7. 6. 2013. Prezentace bude probíhat na výstavě MEZI NÁMI v Olomouci.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe při akci Zimák v pohybu 15. 6. 2013

Hledáme studenty na výpomoc při akci Zimák v pohybu v Olomouci dne 15. 6. 2013. Jedná se již o 2. ročník akce, kde bude letos probíhat krankcycle štafeta a florbalový turnaj.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe při akci Prázdninový semafor

Hledáme studenty na výpomoc při akci Prázdninový semafor - zahájení prázdninové školy DV v CeSe

Termín: 11. 7. 2013

Čas: 14.00- 19.00

Místo: CENTRUM SEMAFOR, Olomouc

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe při akcích Grand Prix SEMAFOR + KOSTKA-kolobka Cup

Hledáme studenty na výpomoc při akcích Grand Prix SEMAFOR + KOSTKA-kolobka Cup.

Termíny: 31. 5., 19. 7., 30. 8., 27. 9. 2013 (není potřeba absolvovat všechny dny)

Čas: 15.00- 18.30

Místo: CENTRUM SEMAFOR, Olomouc

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe- tábor pro osoby s mentálním postižením

Hledáme šikovné oddílové vedoucí na tábor pro osoby s mentálním postižením v termínu od 10. srpna 2013 do 24. srpna 2013. Jsme tábor, který pořádá SPMP Brno. 

Pokud máš zájem a chceš vědět víc, napiš na mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe 15. 6. 2013

Hledá se pět studentů na technickou výpomoc nebo jako rozhodčí na goalballový turnaj (ZŠ Vejdovského, Olomouc) v sobotu 15. 6. 2013.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe- Relaxační pobyt pro rodiče s dětmi s onkologickým onemocněním

Nabídka blokové praxe pro studenty ATV, APA.

Termín: 2.- 5.5.2013

Místo: Mílovy (doprava, strava, ubytování zajištěno)

Náplň akce - pomoc při realizaci programu, doplnění programu o vlastní aktivity (např. nordic walking, lanové aktivity, tanečné aktivity, výtvarné aktivity a další)

Zájemci, hlaste se do 25.4.2013

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, NC216, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka zajímavé průběžné praxe

Hledáme studenta, který by po proškolení Ondřejem Ješinou, prezentoval aktivity s kin-ballem (http://www.kin-ball.cz) v rámci doprovodného programu na akci „Běžíme pro tvůj sen" v Brně.

Termín: 17. -18. 5. 2013. Jedná se o tři hodiny v sobotu a dvě v neděli. Z tohoto důvodu by tato praxe byla lepší pro studenta z Brna či jeho okolí.

Odkazy na akci: www.youdreamwerun.cz

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe na Olomouckém Majálesu 2013

Hledají se studenti na prezentaci sportovních pomůcek 7. 5. 2013. Prezentace bude probíhat na od 13.00 do ??? na Olomouckém Majálesu.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe v Olomouci

Nezisková organizace SPOLU Olomouc hledá studenty na období duben -červen:

Pondělí: 16:00 - 18:00 Pohybový program (tělocvična sv. Voršily) - 2 studenti

Středa: 15:15 - 16:45 Plavecký program (plavecký stadion) - 2 studenti

Cílová skupina: osoby s mentálním postižením

Zájemci nemusí mít zkušenosti s těmito aktivitami.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe při pořádání turnaje v boccie 7. 4. 2013

Tělovýchovná jednota Léčebny Košumberk hledá zájemce o pomoc při pořádání turnaje v boccie, který se uskuteční v Litomyšli dne 7. 4. 2013. Možnosti nástupu v sobotu večer(příprava tělocvičny) od 18:30 hod. a v neděli 08:00 hod. ve sportovní hale. Hrazeno ubytování (v případě časného nahlášení), nedělní oběd a jízdné vlakem či autobusem. Odměna 200,- Kč za sobotu(v případě páteční pomoci při přípravě +100,- Kč). Přihlášky do 2.4.2013.

Přihlášky a více informací: tel.: 469 648 117, 724 084 140, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe

Hledají se studenti na prezentaci sportovních pomůcek v termínu 25. -28. 4. 2013. Prezentace bude probíhat na veletrhu Flora Olomouc. Symbolická odměna. 

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe

ZŠ Hrabyně hledá asistenci k žákovi s tělesným postižením na výuku plavání. Výuka probíhá vždy v pátek 9.00-10.00 v termínu 5.4. - 10. 5. 2013 (Aquapark Kravaře). Vhodné pro studenta z blízkého okolí.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Bloková praxe v Lázních Velké Losiny

Jedinečná možnost praxe se Vám otevírá ve spolupráci s Lázněmi Velké Losiny. Jednou až dvakrát do měsíce budete mít možnost zúčastnit se víkendové praxe jako animátoři volnočasových aktivit klientů lázní či welness hotelu Diana ve Velkých Losinách. První akce probíhá již 29. 3. - 1. 4!!! Zaměstnavatel Vám hradí ubytování a stravu. Lákavá také může být nadídka zaměstnavatele placené práce na léto. I tato práce se Vám do systému praxí může zpočítat. Kontaktními osobami jsou Petr Kopic (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 739 434 071) nebo David Křepský ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 739 426 324). Prosim kontaktujte co nejdříve.

Informaci vložil: Ondřej Ješina (NC 216, tel.: 733 690 599)


Nabídka blokové praxe na lyžařském kurzu ZŠ Salvátor z Valašského Meziříčí

ZŠ Salvátor hledá studenta pro výuku lyžování žákyně se zrakovým postižením a autismem v termínu 8. 3., 11. -14.3 2013. Nejvhodnější by byl student, který má bydliště v místě nebo okolí (v jiném případě, možnost zajistit ubytování). Symbolická odměna a možnost skipasu.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe při Sportovních hrách zrakově postižené mládeže v červnu

V termínu 3. -5. 6. 2013 hledáme studenty pro výpomoc na Sportovních hrách zrakově postižené mládeže.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe pro instruktora lyžování

Rodiče pro syna s autismem hledají šikovného instruktora lyžování, který by ho učil lyžovat v termínu 10. -15. 2. 2013 v Koutech nad Desnou. Hrazeno ubytování, strava a cesta.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe pro instruktory monoski, absolventy Zimního integrovaného kurzu APA

V termínu 20.- 25. 1. 2013 asistence a výuka u lyžařů  s tělesným postižením na monoski  Janských lázních. Hrazeno ubytování a strava.

Více informací: Radka Bartoňová (NC229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe: Instruktor lyžování v Beskydech

21.-25.1. MŠ Sportovka dopol 2h - 3-4 instruktoři

26.-27.1. Víkendové kurzy - celé dny - 2 instruktoři

4.-8.2. ZŠ Zašová dopo 3h - 4-5 instruktoři i snb

10.2. Veřejný závod

11.-15.2. ZŠ Zašová celé dny - 4-5 instruktorů

18.-22.2. ZŠ Pod Skalka dopo 2h + ZŠ Záhumení odpo 2h - 4-5 instruktorů

25.2.-1.3. Jarní prázdninové lyžování celé dny - 3 instruktoři

2.-3.3. Akce Milka +závody celé dny

Kontaktní osoba: Radka Hanáková, tel: 731117789


Další nabídka blokové praxe pro studenty s licencí instruktor monoski nebo absolventy Zimního integrovaného kurzu APA.

Hledá se instruktor lyžování na monoski pro žáka s tělesným postižením v rámci školního lyžařského výcviku. Javorníky (chata Kohůtka)  termínu 17. 2.- 23. 2. 2013 s Obchodní akademií, Uherské Hradiště. Asistentovi je hrazena strava, ubytování a odměna za provedenou práci. Možnost pro šikovného studenta, který absolvuje instruktora v lednu či únoru 2013 nebo se účastní Zimního integrovaného kurzu APA. Vhodnější pro zdatnějšího jedince.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe pro studenty s licencí instruktor monoski nebo absolventy Zimního integrovaného kurzu APA.

Hledají se instruktoři lyžování na monoski pro žáky s tělesným postižením v rámci školního lyžařského výcviku.

Dvě možnosti:

1) Krkonoše (Dvoračky) v termínu 13.1. - 17. 1. 2013 s ZŠ Semily. Asistentovi je hrazena strava, ubytování a odměna za provedou práci.

Přihlášení a více informací: Lucie Rybová (NC229), tel.: 733 690 733, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2) Jeseníky (Ostružná) v termínu 2.3. - 6. 3. 2013 s Gymnáziem Integra, Brno. Asistentovi je hrazena strava, ubytování a odměna za provedou práci. Možnost praxe i pro šikovného studenta, který absolvuje instruktora monoski v lednu či únoru 2013.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe: Trénink goalballu

Hledají se dva až tři studenti na pravidelné tréninky goalballu (míčová hra pro zrakově postižené) ve sportovní hale ZŠ prof. Vejdovského. Praxe se koná vždy ve čtvrtek od 15.00 -16.00 (první trénink 10. 1. 2013).

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe na lyžařském kurzu k žákovi se zrakovým postižením 2- nabídka již není aktuální

Hledá se instruktor na lyžařský kurz k žákovi se zrakovým postižením, který se koná ve dnech 2. -8. 2. 2013 v Jizerských horách. Jedná se o dopomoc při běžeckém a lyžařském výcviku po celou dobu konání kurzu.

Hrazeno ubytování a strava. Doprava na domluvě. 

Přihlášení a více informací: PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. , email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 585 636 508

Nabídka praxe - rok 2012

Nabídka praxe na lyžařském kurzu k žákovi se zrakovým postižením 1

Hledá se instruktor, osobní asistent (nejlépe instruktorka, asistentka) na lyžařský kurz k žákovi se zrakovým postižením, který se koná ve dnech 9. -14. 12. 2012 na Černé hoře v Janských Lázních. Jedná se o dopomoc při běžeckém výcviku a osobní asistence po celou dobu konání kurzu.

Hrazeno ubytování, strava a doprava z Olomouce.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe při výuce plavaní žáku ze Základní školy DC 90

Nabídka průběžné praxe při výuce plavání a asistence u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Termín: každá středa, 12.15- 13.30.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe při pořádání Mikulášského turnaje v boccie 1.12.2012

Tělovýchovná jednota Léčebny Košumberk hledá zájemce o pomoc při pořádání Mikulášského turnaje v boccie, který se uskuteční v Litomyšli dne 1. 12. 2012.

Možnosti nástupu v pátek večer (příprava tělocvičny) od 18:30 hod. a v sobotu 09:00 hod. ve sportovní hale (pro rozhodčí nástup v 8:00 – instruktáž). Hrazeno ubytování (v případě časného nahlášení), sobotní oběd a jízdné vlakem či autobusem.

Přihlášky a více informací: tel.: 469 648 117, 724 084 140, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Asistence při lekcích Hipoterapie

Pomoc fyzioterapeutovi při hodinách Hipotrapie klientů s kombinovaným postižením. Každé úterý a čtvrtek od 16.30. Lekce probíhají v areálu Amerika a potrvají do konce listopadu.

Kontaktní osoba: Šárka Zdařilová 774907896


Nabídka praxe při výuce monoski v Krkonoších

Jste dobrý lyžař? Zajímá vás lyžování s osobami s tělesným postižením? Máte v zimě čas být na horách? Pokud ano, můžete se zapojit do praxe nabízené Centrem handicapovaných lyžařů v Jánských lázních. Toto centrum je zaměřeno především na lyžování těžce tělesně postižených (lyžař vozíčkář = monolyžař), které je určeno převážně mladým lidem a dětem po těžkých úrazech páteře, klientům s vrozenými vadami a s následky po onemocnění pohybového aparátu atd.

Více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594


Praxe při Paralympijském školní dnu v angličtině a španělštině na Gymnáziu Čajkovského

Studenti máte vyjímečnou příležitost zúčastnit se jako dobrovolníci PŠD, který jednou za rok probíhá celý v cizím jazyce (angličtina a španělština) na Gymnázium Čajkovského ve dne 4. 12. Přípravy ten den začnou již od 6hod, předpokládaný konec 13 hod (celkem tedy 7hod). Přiučíte se jazyku, seznámíte se se zahraničními studenty a ještě zjistíte, co to organizačně obnáší realizovat vzdělávací program Paralympijský školní den. Hledáme 2 anglicky nebo španělsky gramotné studenty.

Kontaktní osoba: Ondra Ješina, 733 690 599.


Praxe při soustředení goalbalové mládežnické reprezentace

Praxe při víkenovém soustředění, které se bude konat v prostorách nově otevřené MŠ, ZŠ a internátu Prof. Vejdovského (Olomouc). Jedná se o přestěhovanou školu pro žáky se zrakovým postižením z Litovele.  praxe se týka 3-5 studentů. Kontaktní osoba Klára Šindelková (NC 229) nebo Ondřej Ješina, 733 690 599.

Pozn.: Praxe je již plná.


DOBROVOLNÍCI !!! (v rámci praxe)

23.10.2012 se koná 7. ročník Plavecko - běžeckého poháru.

Hledá se až deset dobrovolníků, sraz 8.30 u pokladny bazénu Olomouc. Předpokládaný konec akce 15.30. 

Sebou bílé triko, kraťase, nazouváky a sportovní venkovní oblečení.

Více informací: prof. Válková, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


VYŠLÁPNĚTE SI PRO ZDRAVÍ S MAMMAHELPKAMI ARŮŽOVOU STUŽKOU

Hledáme dobrovolníky pro akci VYŠLÁPNĚTE SI PRO ZDRAVÍ S MAMMAHELPKAMI A RŮŽOVOU STUŽKOU.

Kde: u fontány (naproti restaurace Fontána)

Kdy: 6.20.2012, 10.00 (předpokládaný konec v 13.00)

Co: Výpomoc při instruktáži k severské chůzi

V případě zájmu kontaktujte: Lenka Fasnerová (Centrum pohybu)

Tel.: 774 004 641

Nabídka pro zájemce o přepisování

Zástupci projektu ExpIn (MUNI Brno + ČUN) si dovolují Vás oslovit s nabídkou kurzu pro přepisovatele. Náplň činnosti přepisovatele spočívá  přepisu pro studenty se sluchovým postižením. Tento kurz  bude trénovat lingvistické dovednosti důležité pro přepis z hlediska kvality, rychlost psaní (zvyšování kompetence a trénink náslechu), trénink modelových situací a jejich rozbor aj. Kurz bude počínat v říjnu tohoto roku a potrvá do konce února, frekvence: jednou za tři týdny o víkendech, kurz je bezplatný.Je určen pro profesní přepisovatele, pro přepisovatele „zájmové“, ale i pro ty, kteří by se přepisování chtěli začít věnovat. Zájemci se obracejte na Lenku Hejlovou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

Vzdělávací program pro Mateřskou školku Láň v Rychnově nad Kněžnou. (http://www.skolkalan.cz/)Jedná se o vzdělávací program pro cca 100 dětí, z toho 15 integrovaných. Program bude koncipován jako sportovní odpoledne (v duchu Olympiády) a bude se konat na zahradě školky. Termín a čas konání: 2. 10. 2012 od 9:00 do 11:30 Zájemci o tuto praxi kontaktuje Martina Kučeru, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 20. Září. 

Instruktor APA na cykloturistický kurz ZŠ Trutnov (http://www.zskomtu.cz/)  Instruktor bude součástí celého týmu. Bude mít skupinku dětí na starost. Skupiny budou tak 10-12 členné. A dva lidi k nim. Instruktor+ učitel. Na kolech.  Program - v době cyklo výcviku - pohyb se skupinou, nácvik pohybu na kolev lese...bezpečnost. V době mimo kolo se instruktor podílí na programu podle vlastních možností a toho, co může nabídnout. Jakákoliv sportovní specialitka vítána.APA instruktor bude mít na starosti nejrychlejší skupinu. Kurzu se budou účastnit děti z běžné třídy a ze 2 speciálních tříd - děti s ADHD.

Kontaktní osoby
 • Osoby se sluchovým postižením (Svatava Panská, NC 215)
 • Osoby se zrakovým postižením (Zbyněk Janečka, NC 221)
 • Osoby s mentálním postižením (Ondřej Ješina, NC 216- volnočasové aktivity, Julie Wittmannová,  NC 215- sport)
 • Osoby s tělesným postižením (Martin Kudláček, NC 218, Ondřej Ješina, NC 216, Radka Bartoňová, NC 214)
 • Senioři (Julie Wittmannová, NC 215)
 • S problémovým chováním a se sociálním znevýhodněním, Julie Wittmannová,  NC 215)
 • Osoby s onkologickými onemocněními (Tomáš Vyhlídal, NC 216)
 • Osoby s kombinovaným postižením (Ondřej Ješina, NC 216 Osoby s autismem (Ondřej Ješina, Julie Wittmannová, NC 216)
 • Zahraniční Erasmus - praxe (Ondřej Ješina, NC 216)
Žádost

Žádost o praxi

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup


Zadejte datum


Zadejte datum

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Registrace je nutná pro nahlížení do uchovávaných údajů v rámci legislativy EU.

Neplatný email. Nejprve se pod tímto odkazem přihlaste svými uživatelskými údaji a zadejte znovu váš registrovaný email k účtu.

Časopis - Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

Obecné informace k časopisu

Obecné informace

Časopis APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY V TEORII A PRAXI (zkráceně APA v teorii a praxi) je odborným časopisem s recenzovanou sekcí "APA v teorii" vydávaný 2x ročně Univerzitou Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Časopis vznikl se záměrem propagace APA jako kinantropologické disciplíny, profese a sféry zájmu i vědeckého bádání v oblasti pohybových aktivit osob se speciálními potřebami (převážně zdravotním postižením). Redakční rada časopisu vnímá potřebu systematické propagace příkladů dobré praxe, metodických návodů a řešení pro učitele, instruktory či trenéry.

Z těchto důvodů čtenáři naleznou v sekci APA v praxi následující pravidelné rubriky: (a) Osobnost v oblasti APA, (b) Informace o projektech, (c) APA v praxi, (d) Jak na to...., (e) Řekněte to jinak, a (e) Informace ze zahraničí

Recenzovaná sekce časopisu má za cíl poskytnout odpovědi na otázku PROČ a JAK jisté principy, aktivity či intervence v oblasti APA fungují a jiné nefungují. V této části čtenáři najdou výzkumné a teoretické články zaměřující se na: (a) popis vybraných fenoménů v oblasti APA, (b) zkoumání vztahů podmínek a činitelů v APA, (c) zjišťování efektivity APA programů, i (d) zamyšlení nad podstatou, významem a smyslem APA.

V neposlední řadě čtenáři naleznout také recenze českých i zahraničních knižních publikací v oblasti APA a výběr abstraktů vědeckých článků se zaměřením na APA.

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. (Předseda redakční rady)

Popis časopisu

Časopis Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi je součást projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit. Jedná se o výstup klíčové aktivity Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve školách i mimoškolních organizacíh, kde jsme se zavázali, že vytvoříme ucelenou informaci o stavu pohybových akitivt dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Se souhlasem kontrolních mechanismů MŠMT (který jsme získali při opakované kontrole, která hodnotila projekty Centra APA bez připomínek a zároveň pozitivně komentovala způsoby řešení a vedení projektu) jsme zvolili formu časopisu jako nejvhodnější pro naplnění výše uvedeného výstupu projektu.

Články publikované v časopise mohou být spoluvytvářeny ve spolupráci s jinými subjekty, dalšími projekty apod. V tomto případě je pak další podpora uvedena přímo v textu články. Samotný časopis a informace v něm jsou však plně výstupem projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit, včetně všech formálních náležitostí příslušících kvalitnímu odbornému časopisu. Každý článek v teoretické části (bez ohledu na spolupodporu dalších projektů) je hodnocen vždy dvěma recenzenty. Celá práce redakce, garantů rubrik, veškerá agenda, komunikace s vydavatelstvím apod. je opět výstupem výše uvedeného projektu. Díky podpoře ESF a rozpočtu ČR je tedy možné efektivně a účelně vynaložené prostředky využít pro produkt, který ohodnotila komise světové databáze EBSCO a zařadila jej do svého seznamu od roku 2011.

Bibliografická identifikace:

ISSN: 1804-4220 (on-line verze)

Vydavatel: UP v Olomouci. K vydání připravila FTK UP v Olomouci, Katedra aplikovaných pohybových aktivit ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Ondřej Ješina (hlavní řesitel projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit)

Pokyny autorům recenzovaných příspěvků

Publikační styl

Standard časopisu Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi je založen na publikačním stylu Americké psychologické asociace - Publication Manual of the American Psychological Association, 5th edition, 2001. (viz. http://www.apastyle.org). Hlavním jazykem časopisu je čeština. Název článku, abstrakt a klíčová slova jsou publikována také v angličtině

Formátování textu
Soubor příspěvku musí být ve formátu souboru Microsoft Word (.doc nebo .docx). Text má jednoduché řádkování, je zarovnaný doleva, používá dvanácti bodový font Times New Roman a všechny ilustrace, obrázky a tabulky jsou umístěny na samostatné stránky, spíše než uvnitř textu. Maximální povolená délka příspěvku je 15 stran celkem.

Abstrakt a klíčová slova
Doporučená délka abstraktu je 400 slov a nesmí přesáhnout 500 slov. Pokud je to možné, musí být abstrakt strukturován do následujících částí: VÝCHODISKA, CÍLE, METODIKA, VÝSLEDKY (včetně relevantní statistiky) a ZÁVĚRY. Autoři musí uvést 3 až 10 klíčových slov.

Struktura příspěvku
Výzkumný článek musí být strukturován následujícím způsobem: (a) ÚVOD, (b) METODIKA, (c) VÝSLEDKY, (d) DISKUZE, (e) ZÁVĚRY, (f) REFERENČNÍ SEZNAM. Názvy kapitol musí být napsány velkými písmeny a zarovnány doleva.

Tabulky a obrázky
Tabulky a obrázky budou umístěny na samostatných stránkách, spíše než uvnitř textu. Obrázky a ilustrace (pokud možno ve vysokém rozlišení; např.: nekomprimovaný TIFF) by měly být nahrány spolu s příspěvkem jako doplňkové soubory a názvy těchto souborů by měly obsahovat číslo obrázku (např.: figure01.jpg, figure02.tiff). V textu umístěte nad každou tabulku a obrázek identifikaci. Identifikace je zarovnaná doleva a sestává z popisku (např.: TABLE 1, Fig. 1) na prvním řádku a názvu tabulky nebo obrázku začínajícím na dalším řádku.

Referenční seznam
Reference jsou umístěny na konci příspěvku v abecedním pořadí a musí být v souladu s APA publikačním stylem (viz příklady). Pro reference nelze nikdy použít poznámky pod čarou. Pečlivě překontrolujte reference, abyste se ujistili, že jsou správně a zařazeny pouze v případě, že jsou citovány v textu. Uvedeny mohou být pouze reference, které byly publikovány nebo jsou přijaty k publikování. Kde je to možné, musí být uvedena URL adresa odkazující na referenci.

Příklady:
NEPERIODIKA (knihy, závěrečné zprávy, monografie, brožury)
Autor, A. A. (rok). Název práce. Místo: Vydavatel.
Např.:
Thomas, J. R., & Nelson, J. K. (2001). Research methods in physical activity (4th ed.). Champaign: Human Kinetics.

ČÁST NEPERIODIKA (kapitoly knih, sborníky)
Autor, A. A., & Autor, B. B. (rok). Název kapitoly. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Název knihy (pp. strany). Místo: Vydavatel.
Např.:
Parsonson, B. S., & Baer, D. M. (1992). The visual analysis of data and current research into the stimuli controlling it. In R. Kratochwill & J. R. Levin (Eds.), Single-case research design and analysis: New directions for psychology and education (pp. 15-40). Hillsdale, NJ: Laurence Erlbaum Associates.

PERIODIKA (články v časopisech)
Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (rok). Název článku. Název Periodika, ročník(číslo), strany.
Např.:
Sigmund, E., Frömel, K., & Neuls, F. (2005). Physical activity of children and youth: Evaluation guidelines from the viewpoint of health support. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 35(2), 59-68.

Významné akce

Karneval APA

Karneval APA

5. 4. 2019

Web  Info

Konference APA

Konference APA

  20. - 22. 11. 2019

Web

Dny na Monoski

Dny na Monoski

2019

Web

Expedice PřesBar

  6. - 13. 6. 2019

Web

Expedice PřesBar

pÁPÁ hrátky

Info  Fotky

pÁPÁ hrátky

Integrovaný zimní kurz

21. - 31. 1. 2019

Loučná nad Desnou

Integrovaný zimní kurz
Paralympijský školní den

Paralympijský školní den

Vánoční punčování

Vánoční punčování

26. 11. 2018

Fotky

Sportovní hry mentálně postižených

Sportovní hry mentálně postižených

Celoživotní vzdělávání v APA

 
Celoživotní vzdělávání v APA

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory

Kontakty katedry APA

Janecka webVedoucí katedry

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 355
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Jesina webZástupce vedoucího

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 356, Mobil: +420 733 690 599
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Hrbackova webSekretářka

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 353
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Dostalova webPedagogický pracovník, proděkan

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 152, Mobil: +420 603 343 197
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

incognito2Pedagogický pracovník

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 63X XXX
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Jesinova webKoordinátor pro studenty se SVP

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 039
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Kudlacek webPedagogický pracovník, docent-proděkan

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 361
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

incognito2Metodik - TV

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 399

Lehnertova webMetodik a asistent

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 004
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Melicharik webOdborný asistent

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 163
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Novak webDocent

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 005
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

incognito2Pedagogický pracovník

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 359
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Vrba webOdborný asistent

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 038
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Vyhlidal webOdborný asistent

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 356, +420 585 636 362
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

incognito2Odborný asistent

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 359
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci