UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

Při realizaci projektu se zaměřujeme na tyto skupiny:
a) Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) z mateřských škol a přípravných tříd základních škol. Jelikož jsme si vědomi toho, že osobnostní rysy jedince se formují nejvýrazněji již před příchodem do základní školy, hodláme pozitivně a celistvě formovat osobnost dětí se SVP pomocí aplikovaných pohybových aktivit (APA).

b) Žáci základních a středních škol se SVP a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání. Navzdory existence řady mezinárodních i národních norem vztahujících se k vytváření podmínek pro participaci osob se speciálními potřebami ve sportu, tělesné výchově i pohybové rekreaci jsou jejich možnosti značně omezeny. Naší snahou je ve spolupráci s jednotlivými školami realizovat vzdělávací programy s cílem představení APA, jehož obsahem je pasivní i aktivní participace žáků a studentů se SVP. Ve spolupráci s žáky, lékaři a učiteli také vytvoříme a pomůžeme realizovat individuální vzdělávací programy pro tělesnou výchovu.

c) Rodiče dětí a žáků se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním. Rodiče představují jednu z klíčových skupin pro život dětí a žáků se SVP. Naší snahou je spolupracovat se sdruženími rodičů a nabídnout jim pomoc při realizaci jednodenní i vícedenních programů. Individuálně nabídneme také servis v podobě poradenské činnosti v oblasti APA.

d) Pracovníci škol a školských zařízení (včetně mateřských škol).

e) Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

f) Pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci