UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

loga program ERDF krtek

 

 • Vysoké školy a univerzity
  • Díky propojení sítí o vysoké školy a univerzity bude docházek ke zvýšení kvalitativní stránky projektu a k rozvíjení oboru dětské onkologie ve vztahu k pohybovým aktivitám a kvalitě života na akademické úrovni
 • Studenti
  • Vznikne systém praxí, kde si studenti středních škol, vysokých škol a univerzit ověří své teoretické poznatky v praxi a přispějí tak ke zvyšování své profesní způsobilosti a tím lepšímu uplatnění na trhu práce
 • Obyvatelé regionu
  • Jedná se především o přínos pro děti a mládež s onkologickým onemocněním, jejich rodiče a pracovníky realizující činnosti s těmito dvěma skupinami. U dětí s onkologickým onemocněním dojde k podpoře jejich léčby a jejich následnému začlenění do společnosti. U rodičů se jedná především o podporu při řešení krizových rodinných situací způsobených onkologickým onemocněním v rodině. Pracovníci mnoha oborů realizující svou činnost s výše uvedenými skupinami zlepší své profesní kompetence.
 • Neziskové organizace
  • Neziskové organizace díky propojení sítí získají podporu při tvorbě a realizaci programů pro děti s onkologickým onemocněním.
 • Odborné komory, svazy, asociace, sdružení
  • U asociací a sdružení dojde k rozšíření portfolia jejich aktivit o námi řešenou problematiku a budou schopni naplňovat potřeby dalších cílových skupin v kontextu pohybových aktivit.
 • Místní iniciativy v oblasti rozvoje kultury, společenských a volnočasových aktivit
  • Vytvořené podklady pro strategické dokumenty budou nabízeny místním iniciativám pro další šíření dopadu výsledků projektu. Díky těmto podkladům budou mít relevantní místní iniciativy možnost naplňovat svoje aktivity a prosazovat jejich skutečné naplňování na komunální úrovni.
 • Organizace zřízené veřejnou správou
  • V rámci školení dojde ke zvýšení profesních kompetencí pracovníků veřejné správy.
 • Sociální, vzdělávací a školící orgány
  • Spolupráce na přípravě a realizování školení, získání know-how oboru dětské onkologie a pohybových aktivit.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci