UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

loga program ERDF krtek

Název projektu: Krtek v síti
Číslo projektu: 22410220037
Název operačního programu: OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2013
Název prioritní osy: Podpora socio-kultúrneho a hospodářského rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce

Číslo oblasti podpory: 1.2

Název oblasti podpory: Spolupráce a sieťovanie

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci