UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

loga program ERDF krtek

 

Centrum APA katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého se stává významným partnerem projektu na podporu dětí s onkologickým onemocněním. Hlavním cílem projektu je vytvoření sítí organizací na úrovni neziskových organizací, školských a zdravotnických organizací a vysokých škol zabývajících se zvyšováním kvality života dětí s onkologickým onemocněním během léčby a po jejím ukončení. Bude vytvořen systém spolupráce na úrovni Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK (Česká republika) a sdružení Rada mládeže Žilinského kraje (Slovenská republika). Tyto organizace budou dále spolupracovat se sportovními, případně pedagogickými, sociálními a zdravotnickými fakultami (implementace do systému praxí a stáží), klinikami dětské onkologie fakultních nemocnic, lékařských fakult (oblast zdravotní, akademická), speciálně poradenskými centry, středními zdravotnickými školami (oblast školská) a klinickými psychology. Na základě vytvoření sítě dojde ke komplexní péči o děti s onkologickým onemocněním a jejich sourozence a rodiče, ke zvyšování kvality života těchto dětí a jejich rodin, k jejich lepšímu zpětnému začlenění do běžného života, a v neposlední řadě i lepšímu transferu teorie aplikovaných pohybových aktivit (pohybových aktivit jako prostředku socializace osob se speciálními potřebami, včetně dětí dlouhodobě nemocných a v léčení) do praxe. Pomocí česko-slovenské spolupráce chceme vytvořit unikátní systém výměnných pobytových programů, kde se budou děti s onkologickým onemocněním, jejich rodiče i sourozenci z České a Slovenské republiky společně setkávat a absolvovat cílené programy na zkvalitnění jejich života pod odborným vedením. Prostřednictvím pohybových aktivit budeme cíleně zlepšovat jejich zdravotní stav, kvalitu života, adaptaci na vnější zátěž, socializaci, emotivní a kognitivní složku osobnosti. Uskutečněné programy budou také platformou pro sdílení zkušeností zainteresovaných pracovišť a povedou k dalšímu zvýšení péče a služeb pro děti s onkologickým onemocněním. Dále budeme realizovat školení a odborné semináře, s cílem předat zkušenosti a informace pracovníkům, kteří s dětmi s onkologickým onemocněním pracují.

Motto projektu: „Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět." (Václav Bělohradský)

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci