UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

Cílem projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0336 je zlepšení kvality vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků posílením kompetencí v oblasti TV, sportu a rekreace osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Jde o vytvoření a inovování vzdělávacích předmětů doplňujících pedagogické dovednosti vysokoškolských studentů ve vzdělávacím programu TV a sport i příbuzných oborů a inovovaní studia zaměřená na oblast aplikovaných pohybových aktivit.

Projekt vychází ze zkušeností řešitele a spoluřešitelů z realizovaných projektů v oblasti RLZ v ČR: Podpora integrace dětí s tělesným postižením ve školní tělesné výchově prostřednictvím CENTRA APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT, také zkušenosti z realizovaných mezinárodních projektů v oblasti RLZ v Evropském kontextu: (a) Paralympic School Day; (b) European Inclusive Physical Education Training; (c) Erasmus Thematic Network in Adapted Physical Activities; (d) Erasmus Mundus Masters Degree in Adapted Physical Activity.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Monitoring stavu a podmínek Aplikované tělesné výchovy (ATV) v praxi.
  2. Tvorba a inovace studijního předmětu: Základy aplikovaných pohybových aktivit.
  3. Tvorba studijního předmětu: Integrovaná tělesná výchova (pracovní název).
  4. Tvorba studijních opor pro předměty: Základy APA a Integrovaná tělesná výchova
  5. Inovace Bc. a Mgr. studijního oboru ATV.
  6. Tvorba studijních opor pro studijní obor ATV a APA.
  7. Inovace systému praxí a stáží studentů u potenciálních zaměstnavatelů.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci