Slide background
pro pracovníky
v oblasti APA

AKTIVNĚ

Hýbej se, buď aktivní!

FLEXIBILITA

Buď připravený pružně reagovat.

VŠE JE MOŽNÉ

Téměř vše je možné.

SPOLUPRÁCE

Spolupracuj s dalšími odborníky.

VZDĚLÁNÍ

Stále se vzdělávej!

DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnictví není nevolnictví.

PŘIZPŮSOBIVOST

Hledej řešení jak věci zvládnout, přizpůsobuj podmínky.

IDENTIFIKOVAT VLASTNOSTI

Nepodceňuj ani nepřeceňuj.

BEZPEČNÉ AKCE

Snaž se vždy zajistit naprostou bezpečnost všech zúčastněných.

JINAKOST JAKO NORMA

Jinakost vnímej jako normu, nikoli jako překážku.

Fungování Centra APA od jeho vzniku na Katedře aplikovaných pohybových aktivit, která je unikátním pracovištěm na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, bylo bezprostředně spojeno s externím spolufinancováním z nejrůznějších projektů. Dříve než se podařílo oficiální zřízení, ke kterému pomohly standardy FTK a vůle tehdejšího děkana doc. Zbyňka Svozila a tehdy nového vedoucího Katedry APA dr. Zbyňka Janečky, bylo fungování Centra APA tak trochu ukryto pod pláštěm přelomového projektu Podpora integrace dětí s tělesným postižením ve školní tělesné výchově prostřednictvím CENTRA APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT (garantem a otcem myšlenky vzniku byl Martin Kudláček). Tento projekt umožnil postavit základy takřka všeho, co se v dalších letech povedlo úspěšně rozvíjet. Díky této zkušenosti bylo možné rozšířit zájem Centra APA i na jiné cílové skupiny než jen na žáky s tělesným postižením. Zároveň jsme tak trochu opustili hranice Olomouckého kraje a svým působením se rozšířili na další spádové regiony. Vznikl koncept dvou projektů, jejichž zkrácené názvy byly Centrum podpory integrace a Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit.

V průběhu dalších let bylo možné řešit i konkrétní témata specificky zaměřená na některé cílové skupiny či implementaci v ČR dosud neřených přístupů, metodik či pedagogicko-sociálních strategií. Mezi nejvýznamnější projekty tohoto druhy patří bezesporu propojení s nadačním fondem Krtek při Klinice dětské onkologie v Brně. Prvním byl projekt Krtek v síti, po němž následoval Krtek v pohybu. Za významné považujeme i zapojení pracovníků Centra APA do projektů, které dále rozvíjejí i jiná pracoviště. Příkladem takového dlouhodobého projektu je rozvoj tzv. Terapie divočinou (z angl. Wilderness Therapy).

V současné době je nejkoncepčnějším a nejsystematičtějším projektem spojujícím téměř všechny výše popsané základní charakteristiky pracoviště projekt "Etablování pracovní pozice Konzultant APA". Pro tento spojující projekt bylo nutné oslovit hned několik klíčových spolupracujících organizací. Díky tomu byla zahájena dlouhodobá a systematická spolupráce zejména s Olomouckým krajem, největším školským poradenským zařízením v ČR, a to PPP a SPC Olomouckého kraje, Asociací pracovníků speciálně poradenských center, Fakultou tělesné výchovy a sportu UK v Praze, Centrem celoživotního učení Olomouckého kraje, ale i s příslušným oddělením Veřejného ochránce práv, Disability panelem Evropského parlamentu v Bruselu a samozřejmě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomuto spojení bylo možné řešit nejklíčovější subprojekty s vysokými finančními příspěvky, a to zejména projekt Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti; spoluúčast na implementaci krajského akčního plánu ve vzdělávání Olomouckého kraje či spolupráci na projektu Pohyb pro inkluzi. Jen tento postupný, týmový a systematický přístup dává šanci na změnu v přístupu odpovědných orgánů pro řešení hlavního cíle Centra APA, kterým je podpora dětí i dospělých se speciálními potřebami pro zvýšení kvality jejich života prostřednictvím pohybově orientovaných programů. Podporou pro naplňování těchto cílů bylo i zapojení do jinak zaměřených projektů, jako byly např. KLIKO (součást i inkluzivní TV a program Paralympijský školní den) nebo ZVYK (projekt zabývající se komunikací s osobami se zdravotním postižením). 

Kromě těchto projektů je Centrum APA aktivní i na komunální úrovni při podpoře a řešení projektů na úrovni obce a okolních regionů. Od roku 2013 je každoročně finančně podporovaná činnost pro občany města Olomouce a okolí s fondu Odboru sociálních věcí. Centrum APA je členem Akční skupiny občanů se zdravotním postižením a mnohých dalších. Významným způsobem se Centrum APA a Katedra APA zapojují do podpory sportovní činnosti dětí a mládeže (bohužel oblast na národní úrovni většinou velmi nesystémově řešená) nebo při pořádání významných sportovních národních či mezinárodních akcí. V plejádě realizovaných uveďme velmi úspěšné Mistrovství světa v parahokeji 2019 v Ostravě, o 10 let dříve také MS ve sledge hokeji tamtéž. Dále dlouholetou spolupráci s Českým hnutím speciálních olympiád a pořádání nejen regionálních her, ale i významnou podporu národní her, národních finále v některých sportech a zejména pak Evropské hry speciálních olympiád v roce 2005. Výše uvedená podpora pro práci s mládeží s postižením se zhmotňuje již více než 20 let při pořádání zimního inkluzivního kempu v Loučné nad Desnou. V posledních letech se třítýdenního seriálu účastní více než 250 osob a cca 15 různých organizací (sportovní kluby, školy, čeští i zahraniční studenti, učitelé v rámci celoživotního vzdělávání, rodiny dětí s postižením, dobrovolníci, neziskové organizace, zahraniční partneři). V rámci tohoto subprojektu jsme pyšní na dlouhodobou spolupráci s Českým svazem zrakově postižených sportovců nebo Českého svazu neslyšících sportovců

Neméně aktivní je Centrum APA v rámci aktivit Katedry APA s výraznou podporou Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci na poli mezinárodním. Úžasné podhoubí pro tento mezinárodní úspěch vypěstovala prof. Hana Válková svým zapojením do seriálu projektů pod hlavičkou THENAPA (vytvoření a podpora sítě odborníků napříč Evropou a později Evropskou unií). V posledních letech je více než úspěšným pokračovatelem její zahraniční práce doc. Martin Kudláček. Díky jeho iniciativě naše pracoviště v minulosti vedlo projekt pro stanovení evropských standardů pro APA, tedy European Standards of Adapted Physical Activities (EUSAPA). Pracovníci Centra APA stáli a stále stojí za znovuzaložením a vedením European Federation of Adapted Physical Activities (EUFAPA). Řada mezinárodních projektů prakticky orientovaných měla naše pracoviště jako jednoho ze spoluřešitelů projektu, ať už to byly projekty European inclusive physical activity training (EIPET), Universal Fitness Inclusion Training Working Group, projekt EQuiPPE (pohybové aktivity pro děti mladšího školního věku) či projekt SSaMs (prevence předčasného odchodu ze vzdělávání prostřednictvím pohybových aktivit).

Kromě všech těchto projektů realizujeme i setkávání, kde se propojuje teorie s praxí a dali jsme vzniknout značkám seminářů a konferencí, které s dalšími organizacemi a kolegy s jiných pracovišť udržujeme. Jedná se zejména o seminář Integrace jiná cesta (různě tématicky zaměřené semináře, které spojuje téma celospolečnské inkluze a pohybových aktivit), seminář Aktivní v každém věku (věnovaný potřebám seniorů a pracovníků různých organizací s výrazným přesahem zdravotním a rehabilitačním), zejména pak seriál Českých národních konferencí aplikovaných pohybových aktivit

Za dosavadním úspěchem pracoviště stojí jistě podpora Fakulty tělesné kultury UP a práce generace kolegů minulých či dlouhodobě na pracovišti působících. Stejně tak je jedním z principů práce zodpovědnost, zodpovědnost za kvalitně odvedenou práci a zodpovědnost za cílovou skupinu, tedy děti i dospělé, se kterými pracujeme. Dalším principem je týmovost a snaha o přátelskou atmosféru. Pevně doufám, že si tyto atributy bude možné udržet i v dalších projektech, které nás v nejbližší době čekají.

 

 

Ondra Ješina (2020)

Časopis - Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

Významné akce

Karneval APA

Karneval APA

13. 11. 2020

Web  Info

Konference APA

Konference APA

  11. - 13. 11. 2020

Web

Dny na Monoski

Dny na Monoski

2019

Web

Expedice PřesBar

  11. - 18. 9. 2020

Web

Expedice PřesBar

pÁPÁ hrátky

Info  Fotky

pÁPÁ hrátky

Integrovaný zimní kurz

18. - 29. 1. 2021

Loučná nad Desnou

Integrovaný zimní kurz
Paralympijský školní den

Paralympijský školní den

Vánoční punčování

Vánoční punčování

konec listopadu 2020

Fotky

Sportovní hry mentálně postižených

Sportovní hry mentálně postižených

Celoživotní vzdělávání v APA

 
Celoživotní vzdělávání v APA

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity

Metodické Centrum APA

Jesina webOdborný garant projektu 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Mobil: +420 733 690 599

Janecka webMetodik - ZP 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 355

Kudlacek webMetodik - TV 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 361

Vyhlidal webMetodik - dlouhodobě nemocní 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356

Dostalova webPedagogický pracovník, proděkan

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 152, Mobil: +420 603 343 197
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Metodik - kombi 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 359

Koordinátor podpůrných opatření pro Olomoucký kraj (IKAP)

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 399

Metodik - outdoor 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170

Regionální pro Ol. kraj

Jesina webVedoucí RC APA OK

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Mobil: +420 733 690 599
Více informací

baloun kontakt webKonzultant APA

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170, Mobil: +420 735 166 550

jarmar kontakt webKonzultant APA

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 773 511 051

Metodik APA pro vzdělávání pedagogů 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

vodakova kontakt webKonzultant APA 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 728 061 720 

hajdukova kontakt webKonzultant APA 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 150, Mobil: +420 605 214 592 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

botkova kontakt webKoordinátor podpůrných opatření pro Olomoucký kraj (IKAP)

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 399

Metodik - outdoor 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170

Ostatní pracovníci centra

Adresa:
třída Míru 111
Olomouc
77111

pÁPÁ hrátky, Konzultant APA pro Olomoucký kraj (IKAP) 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 725 044 251

Metodik - sport 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 737 331 905

Lehnertova webMetodik - reha 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 774 952 531

Webmaster 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 041

Visna webP. R. 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 358

Dotazy a podněty

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Odborní partneři

ČAAPA

caapa web

Paraple

paraple web

AC Baluo

acbaluo

APSPC

apspc

FTVS

ftvs

ČSLŠ

csls

Krtek

logoKrtek

OA Jánské lázně

janskel

Credo

credo

ČASPV

logo caspv

SŠ a ZŠ DC90

dc90

JIPAST

jiplast web

VOZKA

vozka logo

Semafor

centrum semafor web

Partneři RC APA

Olomoucký kraj

logo olomouckeho kraje

SŠP Olomouc

sspol

EMKO SPŠ Jeseník

emko

DDM Kojetín

ddm

DDM Olomouc

ddmol

SVČ Jeseník DUHA

duha

PPP a SPC Ol. kraje

pppol

Další partneři a spolupracující organizace

Cesta za snem

cestazasnem

Newman School

Newman school web

Ski Fanatic

ski fanatic

Monoski Zlín

monoski zlin

Černí koně

cerni kone

HSC Havířov

hsclogo web

Adapted

logo adapted

Půjčovna sportovně-kompenzačních pomůcek

Řád půjčovny
Rad pujcovny web1 Rad pujcovny web2
Ceník
Cenik Pujcovna Final2018 1 Cenik Pujcovna Final2018 2
On-line rezervace

Před vyplněním formuláře si prosím zkontrolujete ve vedlejší záložce "Přehled rezervací", zda již nejsou v požadovaném termínu všechny počty kusů vyčerpány. Celkový počet pomůcek na fakultě.
Poplatek za nájem sportovně-kompenzačních pomůcek je využit výhradně na pokrytí nákladů spojených s opravami. Jedná se o amortizační poplatek, ze kterého nemá vypůjčitel žádný zisk.
Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Doba výpůjčky
Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Registrace je nutná pro nahlížení do uchovávaných údajů v rámci legislativy EU.

Neplatný email. Nejprve se pod tímto odkazem přihlaste svými uživatelskými údaji a zadejte znovu váš registrovaný email k účtu.


Přehled rezervací

Přehled rezervací

OdDoPomůcky
22.09.2022 07:0022/09/2022 20:00Koloběžka
26.05.2022 13:0030/06/2022 11:30Psychomotorický padák
24.02.2022 08:0025/02/2022 18:00Sněžnice
30.06.2021 16:0027/08/2021 16:00Handbike s elektromotorem
21.03.2020 11:0028/03/2020 16:30Handbike s elektromotorem
07.03.2020 08:3007/03/2020 16:00Monoski 40
01.01.2020 14:0005/01/2020 17:00Monoski 30
27.12.2018 14:3001/01/2019 14:30Monoski 38
27.12.2018 14:3001/01/2019 14:30Monoski 40
08.02.2019 10:0016/02/2019 10:00Monoski 36
14.06.2018 16:0016/06/2018 13:30Raft Colorado, 4 pádla, vesty, pumpa
Výsledky 1 - 11 z 11

logolinkESF

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci