, Zobrazení: 429

Pohybová gramotnost byla hlavním tématem semináře v Hradci Králové, který organizovala Rino Sport Akademie ve spolupráci s firmou Jipast. Cílem semináře bylo přiblížit odborné  veřejnosti moderní výukové trendy s využitím atraktivních prostředků a pomůcek. Témata semináře vycházela z programů na rozvoj pohybové gramotnosti Akademie Sport a profilovými   tématy byla gymnastika, pohybové hry, atletika a aplikované pohybové aktivity. Výuka probíhala v dopoledních a odpoledních blocích a byla nabízena učitelům tělesné výchovy na   základních nebo středních školách.

Katedra aplikovaných pohybových aktivit FTK UP, respektive Centrum APA měla v pátek 31. 8. 2019 vyhrazen prostor pro 4 bloky výuky. Tématem byla Aplikovaná tělesná výchova (zdaleka nejen pro žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním). Obsah výukových hodin se týkal všech žáků, tedy i těch se speciálními vzdělávacími potřebami jako potřebu rozvoje a modernizaci přístupů v oblasti školní tělesné výchovy. Společně realizované aktivity v rámci semináře Pohyb a sport pro život měly za cíl představit základní způsoby modifikací, principů a postupů při začleňování žáků se znevýhodněním a postižením do kolektivu spolužáků na běžných školách.