, Zobrazení: 469

detskauniparalymikSpousta vody již protekla v řece Moravě naší Olomoucí od vydání posledního projektového newsletteru, mezitím uběhly dva měsíce prázdnin a další dva měsíce už má za sebou nový školní rok. Náš projekt má už také rok. A tak nastal čas se zase ohlédnout, shrnout si, co se událo, a zmínit, co se v brzké době stane.

 

První rok projektu

Ano, je to tak. Náš projekt s novým školním rokem oslavil své první narozeniny. Tedy oslavil – po letních prázdninách, kdy jsme malinko (ale opravdu jen malinko) polevili, jsme zase šlápli plnou silou do pedálů. Narozeniny jsou nicméně příležitostí k bilancování. A také k poděkování – a tím začneme. Jedno velké díky totiž patří všem pracovníkům projektu, spolupracujícím učitelům, kolegům ze spolupracujících organizací, rodičům a dětem a v neposlední řadě i všem, kteří jste se za uplynulý rok zúčastnili některých našich akcí, ať už šlo o vzdělávací seminář nebo osvětový program. Byl to pěkný a na zážitky bohatý rok, vždyť jen osvětových programů, jako jsou Paralympijské školní dny nebo pÁPÁ hrátky, jsme pod hlavičkou našeho projektu za těch dvanáct měsíců uskutečnili asi padesát. Co se týče těchto aktivit, šlapeme, jak nejlépe umíme.

Nutno si ale přiznat, že ne vše se nám zcela povedlo. Protože nám zpočátku nějakou dobu trvalo, než jsme se naučili chodit v projektové administrativě a navázali kontakty, uteklo nám skoro celé pololetí, kdy jsme se mohli věnovat podpoře žáků, zkrátka jsme nebyli tak pružní, jako jsme nyní, kdy má každý z našich konzultantů svoji skupinku cca dvanácti žáků, kterým se intenzivně věnuje. A nadále budeme dělat vše pro to, abychom udrželi a případně zvýšili nastavenou kvalitu našich podpůrných opatření.

 

APA v Bruselu

Náš projekt se představí v Bruselu. Naše Centrum APA totiž bude jednou z organizací, které budou v Evropském parlamentu v Bruselu prezentovat oblast aplikovaných pohybových aktivit a činnosti a projekty s nimi spojené a realizované v České republice; dalšími jsou Cesta za snem a Centrum Paraple. Prezentace se uskuteční ve dnech 19. až 23. listopadu pod záštitou europoslankyně Olgy Sehnalové.

 

Punče pro ranou péči a Centrum APA

Po návratu z Bruselu nás čeká příjemná předvánoční tradice: v pondělí 26. listopadu nám bude opět po roce patřit stánek Dobrého místa pro život, kde budeme prodávat benefiční punč, zpívat a rozdávat dobrou náladu. Na stánku budeme už od dopoledních hodin, to hlavní ale jako vždy přijde až se setměním, kdy se k pracovníkům Centra APA a našeho projektu připojí i představitelé naší Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého. Výtěžek z prodeje punče si rovným dílem rozdělíme s olomouckým Střediskem rané péče, které pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým postižením.

 

Podílíme se na šampionátu sledge hokeje

Zčásti pod hlavičkou našeho projektu jsme se s Centrem APA oficiálně zapojili do příprav mistrovství světa ve sledge hokeji, které bude v příštím roce hostit Ostrava. Proběhnout by pod naším vedením měla série Paralympijských školních dnů a další doprovodné aktivity.

 

Jednání s ombudsmankou

Začleňování dětí se zdravotním postižením do tělesné výchovy, sportu a volnočasových aktivit bylo tématem jednání v kanceláři ombudsmanky Anny Šabatové. Vznikl mimo jiné plán podpory v této oblasti, přičemž se chystají konkrétní kroky pro nápravu současného stavu, který neodpovídá Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, a tomuto tématu se bude věnovat také připravovaný kulatý stůl s ombudsmankou.

 

Seminář o sportu a pohybové gramotnosti

Aktivity a vize našeho projektu jsme představili na semináři zaměřeném na sport a pohybovou gramotnost, který se uskutečnil koncem září na půdě Poslanecké sněmovny ČR pod záštitou místopředsedy podvýboru pro sport Jakuba Jandy a Petra Gazdíka.

 

Integrace jiná cesta

Jednou z nejvýznamnějších akcí, které jsme v poslední době uspořádali, byl v polovině října seminář Integrace jiná cesta s následným workshopem zaměřeným na metodiku outdoorových aktivit v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Semináře se zúčastnilo přes šedesát lidí, od pedagogů či poradenských pracovníků, studentů speciálně-pedagogických oborů až po zájemce z řad laické veřejnosti. Hmatatelným výsledkem z akce bude metodika pro outdoorové aktivity v APA.

Kromě toho jsme uskutečnili také třeba seminář pro třicítku budoucích učitelů a stávajících pedagogů z praxe z Českých Budějovic a okolí, který se týkal zapojení žáků se zrakovým postižením do školní tělesné výchovy.

 

Personální změny

V projektovém týmu jsme přivítali dvě nové tváře. Ke změně došlo na pozici administrativní síly, když Kateřinu Šnoblovou v těchto dnech nahrazuje Markéta Hajduková. Novým konzultantem pro Moravskoslezský a Zlínský kraj pak je Adam Jarmar. Oba si v některém z následujících newsletterů blíže představíme.

 

Výběrová řízení na pomůcky

Uplynulý čas byl také ve znamení výběrových řízení, potažmo již uskutečněných nákupů. Podařilo se mimo jiné vysoutěžit pomůcky pro indoorové aktivity nebo psychomotorických pomůcek pro zdravotní tělesnou výchovu, nové monoski, biski, tandemová kola nebo například race runnery obsáhlo výběrové řízení na outdoorové pomůcky. Jako první bychom do České republiky také měli dostat pomůcku typu EZ Trainer, což jsou speciální přídavná kolečka, která jezdcům přinášejí nejen větší stabilitu, ale díky možnosti náklonu do stranu i pohodlnější jízdu, než třeba na klasické tříkolce.

Vypsali jsme také výběrové řízení na rehabilitační pomůcky, pořídit chceme například motomet nebo speciální jeřáb, který dětem se zdravotním postižením zjednoduší pobyt bazénu, respektive přesun do bazénu.

 

Z Center kolegiální podpory

Nezahálí ani Centra kolegiální podpory, jen v posledních říjnových dnech se například v šumperském CKP zaobírali tématem ADHD ve školní tělesné výchově, v Pardubicích se řešily motorické testy a diagnostika žáků se zdravotním postižením a pohybovými stereotypy se zase zabývali pracovníci CKP v Kroměříži. Kromě toho v létě dva učitelé z center absolvovali zahraniční stáž v britském Worcesteru, kde se mimo jiné zúčastnili konference EUCAPA 2018. Další stáže pro učitele chystáme ve Finsku a ve Slovinsku.

 

Z mimoškolních aktivit

S novým školním rokem jsme vyslyšeli prosby zájemců a navýšili jsme kapacity našich kroužků plavání a všestranné pohybové přípravy v Aplikačním centru BALUO. Druhého jmenovaného, kde je nově mezi aktivitami i lezení na stěně nebo inkluzivní sportovní hra, se v některých lekcích účastní až dvacet dětí, z toho více než polovina jsou děti se speciálními potřebami. I přes navýšení ale zájem převyšuje naše možnosti.

 

A ještě na závěr…

… zmíníme některé z osvětových akcí, které jsme od posledního newsletteru realizovali. V prvé řadě stojí za zmínku určitě červnová Expedice přes bar, kdy jsme vyrazili do rakouských Alp, o něco později jsme s třicítkou účastníků absolvovali program na vodě na Nákle u Litovle, podpořili jsme také třeba děti se sluchovým postižením na zotavovacích akcích. A s novým školním rokem jsme se zase intenzivně vrhli do pÁPÁ hrátek a Paralympijských školních dnů, poslední říjnový den jsme do světa sportu lidí s postižením uvedli i studenty Dětské univerzity při Univerzitě Palackého...

 

text a foto: Martin Višňa