, Zobrazení: 584

APACI 2019 1Sportovní odpoledne S „APAČI“ v pohybu si pro klienty Rehabilitačního ústavu v Hrabyni připravili studenti druhého ročníku APA, ATV v rámci předmětu Sporty vozíčkářů a amputářů. Před samotným programem fyzioterapeutka Mgr. Martina Korhelíková (také absolventka oboru APA) provedla studenty oddělením ergoterapie a fyzioterapie, kde se seznámili nejen s poskytovanou péči, ale i nejmodernějším vybavením používaným k těmto účelům. Poté studenti představili zúčastněným méně tradiční sportovní aktivity. Klienti si měli možnost vyzkoušet žonglování, hru kin-ball, frisbee, byly jim představeny zimní aktivity monoski a sledge hokej a měli možnost vyzkoušet si pohyb na mechanické, vozíku za pomocí nordic walkingových holí.

Na závěr, dle přání „místních“, zúčastnění sehráli s našimi studenty zápas ve florbale na vozíku a čas strávený tréninkem byl znát. Tímto bych chtěla poděkovat studentům za organizaci a ochotu trochu cestovat a Martině Korhelíkové a RÚ Hrabyně za umožnění zprostředkování této zkušenosti studentům.

 


Radka Bartoňová