, Zobrazení: 339

výukaProjekt Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti nabízí pedagogickým pracovníkům možnost absolvovat zahraniční stáž. Této příležitosti jsme také velmi rády využily a vydaly jsme se do Finska, přesněji na Haaga-Helia University ve Vierumäki. Naší motivací pro absolvování stáže byly nové poznatky a vyhlášenost kvality finského systému vzdělávání. Stáž proběhla v termínu od 18. do 24. března 2019.

Ihned na začátku jsme byly připojeny ke skupině studentů, kteří studovali program EUDAPA 2019. Mohly jsme se tedy setkat s názory a pohledem na osoby s postižením z různých zemí Evropy i světa očima mladých lidí. Stáž se skládala z teoretických přednášek i praktických workshopů. Během přednášek se nám věnovali zaměstnanci rehabilitačního centra Validia v Helsinkách, dále zástupci Sportovní asociace pro osoby s postižením (VAU), a to především Aija Saari. Ta nás navštívila také ve Vierumäki, kde nám představila finské pojetí APA, historický vývoj inkluze ve Finsku a program PAPAI, který představuje možnost, jak si vyzkoušet sport pro děti s handicapem. Co se týká spojení teorie a praxe, měly jsme možnost vyslechnout si přednášku Ondřeje Ješiny, na kterou navazovala vždy potřebná a přínosná praxe v tělocvičně.

Nejvíce obohacujícím prvkem stáže bylo to, že jsme mohly vnímat, jaký mají ve Finsku přístup k lidem s postižením. Brát handicap jako běžnou součást života a pomoct lidem žít naplněný život i pomocí pohybové aktivity či sportu je vize, která je použitelná, uplatnitelná, a jak jsme viděly, funguje. Samozřejmě jsme také měly možnost poznávat přírodní krásy Finska, kterých je nespočet.

Shodly jsme se na tom, že stáž byla velmi přínosná a obohacující. Poznatky budeme zpracovávat, vstřebávat a předávat dál ještě hodně dlouho.

 

Jana Kozlovská, Ilona Helisová (2019)