logo FTK UP
logo APA projekt

Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

fb web  location web  yout web

Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) vzniklo v roce 2018 jako součást Implementace krajského akčního plánu (IKAP) Olomouckého kraje. Sídlí na FTK UP v Olomouci a detašovaném pracovišti SŠ polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc. V současné době je RC APA financované Olkrajem v rámci projektu „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji“.

RC APA se primárně věnuje vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice aktivního zapojení dětí, žáků a studentů do školních i mimoškolních pohybových aktivit. Je partnerskou organizací pro PPP a SPC Olomouckého kraje a tím i pro rodiče žáků se SVP. Koordinuje a realizuje podporu materiální i personální, poskytuje metodické materiály, realizuje tématické semináře a workshopy.

Aktivity RC APA nejsou legislativně vymahatelné, jsou bezplatné a jsou poskytovány v souladu s právními normami a standardy.


Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D.

Tel.: 735 166 550
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Judo, úpolové a psychomotorické aktivity


Mgr. Eliška Vodáková

Tel.: 728 061 720
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Plavání, vodní aktivity, dechové cvičení, volnočasové aktivity


Mgr. Markéta Hajduková

Tel.: 605 214 592
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Zdravotní tělesná výchova, volnočasové aktivity, jóga, volejbal, Nordic walking


Mgr. Adam Jarmar

Tel.: 773 511 051
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Lyžování, snowboarding, monoski, outdoorové pohybové aktivity

kriznikJe to zvláštní, ale přes všechny těžkosti, se kterými jsme se museli v naší práci kvůli epidemickým opatřením potýkat, ten čas poměrně rychle uběhl a právě otevíráte teprve druhý newsletteru projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji, ve kterém si shrneme, co zásadního se nám v uplynulých měsících povedlo, a prozradíme něco málo i z našich plánovaných aktivit. Pojďme na to.

Proměna webů

První newsletter jsme končili zmínkou o tom, že chystáme proměnu našich webových portálů. K tomu průběžně dochází, jak lze vidět například na www.ikap.cz – webu projektů na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje. Na těchto stránkách již byly úpravy provedeny a najdete tu přehlednou prezentaci našeho projektu včetně příkladů aktivit, materiálů ke stažení nebo nezbytných kontaktů. Inovace nyní čeká web Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje, které s námi na projektu spolupracují. A v neposlední řadě připravujeme kompletní proměnu našich vlastních stránek www.apa.upol.cz a webu České asociace aplikovaných pohybových aktivit.

Vzděláváme…

V době přísných protiepidemických opatření, která prakticky neumožňovala realizaci školní tělesné výchovy, jsme se soustředili na podporu a vzdělávání především přes obrazovky počítačů prostřednictvím webinářů. Když to ale situace umožnila, začali jsme se s učiteli, pedagogy volného času a dalšími pracovníky spolupracujících škol a zařízení setkávat na face to face, tedy česky osobně. Ještě před letními prázdninami jsme tak přichystali například v DDM Kojetín seminář věnovaný koloběžkám a dalším cyklo pomůckám v inkluzivním vzdělávání, v DDM Olomouc zase praktické setkání na téma žáků s poruchami pozornosti a hyperaktivitou se zaměřením na táborovou činnost a třeba v SVČ Duha v Jeseníku jsme se na semináři věnovali problematice letních pobytových akcí s účastí dětí s různým zdravotním znevýhodněním. S novým školním rokem jsme v seminářích pokračovali. Školili jsme například pedagogy z mateřských škol, na které se chceme ještě více zaměřit, věnovali jsme se ale třeba i aktivitám, jako je žonglování nebo woudink, a jejich možnému využití v hodinách tělesné výchovy. A protože se věnujeme inkluzivnímu vzdělávání obecně, je třeba zmínit i uspořádané semináře o alternativních a augmentativních formách komunikace se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které se setkaly s velkým zájmem. Připravil je pro nás Jaromír Maštalíř z Pedagogické fakulty UP.

Zřejmě organizačně nejnáročnější, zároveň ale asi i nejzajímavější pro účastníky byl lednový seminář věnovaný novým trendům v lyžování s dětmi se zdravotním postižením ve ski areálu Kareš v Loučné nad Desnou. Zaměřili jsme ho hlavně na lyžování žáků se zrakovým a tělesným postižením. Tohoto semináře se zúčastnilo přes 30 zájemců. Pozoruhodná byla také například akce nazvaná Ambasáda pohybu na Střední průmyslové škole v Jeseníku, kde se tři desítky zástupců základních a středních škol dozvěděly spoustu informací a zajímavostí týkajících se pohybové gramotnosti a podpory zdraví na školách a mohly si prakticky i některé aplikované pohybové aktivity vyzkoušet. Na téže škole jsme prezentovali naši činnost i v rámci dne otevřených dveří, jak se můžete podívat v reportáži na našem YouTube

Nutno zmínit, že na realizovaných seminářích bychom se neobešli vedle „našich interních sil“ bez externích lektorů, kterým tímto děkujeme. Jste skvělí! Speciálně pak musíme zmínit Lenku Fasnerovou z Centra pohybu Olomouc, která je z našich lektorů aktuálně nejaktivnější a neúnavně se věnuje i různým zdravotně orientovaným cvičením, které je po covidové době bez tělocviku více než žádané.

A ještě jedna poznámka k seminářům – podařilo se nám na bázi seminářů navázat poměrně intenzivní spolupráci se Střední pedagogickou školou v Přerově a věříme, že ji brzy s naší mateřskou Fakultou tělesné kultury UP povýšíme smlouvou o fakultní škole.

Konzultanti APA vyrazili do terénu

Jakmile to covidová situace dovolila, začali vyjíždět do terénu také naši konzultanti APA, kteří se kvůli protiepidemickým opatřením mohli své práci do loňského května věnovat především elektronicky nebo formou setkání s pedagogickými pracovníky. Ještě před koncem minulého školního roku nicméně stihli provést několik rediagnostik nebo nových diagnostik pro vypracování individuálních vzdělávacích plánů nebo plánů pedagogické podpory, v tomto pokračovali i se začátkem aktuálního školního roku. V říjnu pak konzultanti mohli zahájit individuální terénní práci na školách, která je stále intenzivnější s tím, jak jsou odvolávána proticovidová opatření a odeznívá strach z nákazy a školy se otevírají i externím lidem. V současnosti naši konzultanti APA vedou v evidenci na 90 podporovaných žáků.

Metodická podpora

Pro potřeby metodické podpory pedagogů v inkluzivním vzdělávání vydáváme nejen časopis APA v teorii a praxi, který již jistě dobře znáte, ale i elektronický měsíčník Letem světem APAnetem, kde prezentujeme nejen naši činnost, ale také upozorňujeme na akce či zajímavosti externích organizací. Jeho archiv najdete zde.  

Setkání a evaluace projektů

Z iniciativy náměstka Olomouckého kraje pro školství Aleše Jakubce se setkáváme s kolegy z projektu IKAPOK II, cílem těchto setkání je vzájemná spolupráce a koordinace aktivit obou projektů implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání. Zároveň se také hodnotí dosavadní projektové činnosti a připravují projekty pro další období implementačního krajského plánu, ve kterém bychom rádi byli součástí a mohli pokračovat v naší práci na území Olomouckého kraje.

kriznik

Nové pomůcky: horský křižník a kartski

Stále pracujeme na rozšiřování naší palety sportovně-kompenzačních pomůcek, které využíváme na vzdělávacích akcích a pro podporu inkluzivních pohybových programů na školách. Jednou z nejvýznamnějších investic bylo pořízení tzv. horského křižníku, speciálního outdoorového vozítka pro žáky s nejtěžším tělesným postižením, kteří tak mohou být zapojováni do školních výletů nebo škol v přírodě. Druhou významnou investicí jsou kartski, které můžeme nově využívat pro potřeby lyžování žáků s nejtěžším či kombinovaným postižením.

Za zmínku také stojí to, že došlo k převodu pomůcek a materiálu pořízených v rámci projektu IKAP1 v hodnotě asi milion korun pro potřeby našeho aktuálního projektu.

Dny na monoski

Venku se sice probouzí jaro, nicméně na pár řádků se ještě vrátíme do zimy. Po loňské covidové pauze jsme totiž letos opět uspořádali sérii osvětových akcí Dny na monoski, které seznamují s lyžováním osob se zdravotním postižením – a jako v předchozích letech se zastávky této série setkaly s velkým zájmem a úspěchem. Celkem jsme uspořádali pět monoski dnů, z toho dva v Olomouckém kraji za podpory našeho projektu – ve ski areálu Kraličák u Starého Města (pod Kralickým Sněžníkem) a v Hrubé Vodě u Olomouce. I díky těmto osvětovým akcím jsme zaznamenali také „vyšší provoz“ na našich sociálních sítích, jako je Facebook nebo YouTube kanál, kde zájemci najdou množství edukativních videí a relevantních informací z oblasti inkluzivního vzdělávání v pohybových aktivitách.

Co bude?

Na závěr se ještě pojďme podívat, co nás – vás v nejbližší době čeká. Samozřejmě neustaneme v našich vzdělávacích aktivitách, ať už na podporu školní inkluzivní tělesné výchovy nebo volnočasových aktivit. Připravujeme mimo jiné semináře zaměřené na zdravotně kompenzační cviky při ortopedických vadách nebo inkluzivní tance, tématem několika interních seminářů bude problematika žáků s poruchou autistického spektra ve vztahu k inkluzivní tělesné výchově.

Na půlku května chystáme vzdělávací sportovní den na ZŠ Vodní v Mohelnici, kde bychom chtěli pedagogům i žákům představit pohybové aktivity vhodný pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

V červnu se zapojíme do projektu Jé, co to jé?, osvětové propagační jízdy několika handbikerů, kteří se rozhodli projet Českou republiku a upozornit zejména lidi po úrazu, že úrazem život zdaleka nekončí. Součástí jízdy bude několik happeningů napříč republikou a jeden z nich se uskuteční právě u naší Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, a sice 27. června. Více informací k tomuto počinu najdete zde

Martin Višňa

Časopis - Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

Významné akce

Karneval APA

Karneval APA

13. 11. 2020

Web  Info

Konference APA

Konference APA

  11. - 13. 11. 2020

Web

Dny na Monoski

Dny na Monoski

2019

Web

Expedice PřesBar

  11. - 18. 9. 2020

Web

Expedice PřesBar

pÁPÁ hrátky

Info  Fotky

pÁPÁ hrátky

Integrovaný zimní kurz

18. - 29. 1. 2021

Loučná nad Desnou

Integrovaný zimní kurz
Paralympijský školní den

Paralympijský školní den

Vánoční punčování

Vánoční punčování

konec listopadu 2020

Fotky

Sportovní hry mentálně postižených

Sportovní hry mentálně postižených

Celoživotní vzdělávání v APA

 
Celoživotní vzdělávání v APA

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity

Pracovníci subprojektu RC APA

Koordinátoři vzdělávacích center

Jesina webVedoucí RC APA OK

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Mobil: +420 733 690 599
Více informací

baloun kontakt webKonzultant APA

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170, Mobil: +420 735 166 550

jarmar kontakt webKonzultant APA

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 773 511 051

Metodik APA pro vzdělávání pedagogů 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

vodakova kontakt webKonzultant APA 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 728 061 720 

hajdukova kontakt webKonzultant APA 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 150, Mobil: +420 605 214 592 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

botkova kontakt webKoordinátor podpůrných opatření pro Olomoucký kraj (IKAP)

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 399

Metodik - outdoor 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170

Koordinátorka aktivit APA, vzdělávání pedagogických pracovníků
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 607 91 87 06
Centrum pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání Olomouc
SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc
www.ssprool.cz

Koordinátorka aktivit APA, vzdělávání pedagogických pracovníků
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 731 46 57 20
Centrum pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání Jeseník
Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník
www.soje.cz

Koordinátorka aktivit APA, zájmového inkluzivního vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 737 44 20 55
Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Kojetín
Dům dětí a mládeže Kojetín
Svatopluka Čecha 586, 752 01 Kojetín
www.ddm.kojetin.cz

Koordinátor aktivit APA, zájmového inkluzivního vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 775 95 53 77
Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Jeseník
Středisko volného času „Duha“ Jeseník
Průchodní 154, 790 01 Jeseník
www.duhajes.cz

Koordinátor aktivit APA, zájmového inkluzivního vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 601 52 83 25
Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Olomouc
Dům dětí a mládeže Olomouc
17. listopadu 47/1034, 779 00 Olomouc
www.ddmolomouc.cz

Logolink_OP_VVV

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci