Zobrazení: 245

18101414Ve dnech 12.–14. října proběhl v rámci projektu Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti (APIV) seminář a workshop Integrace jiná cesta – metodika letních outdoor aktivit APA, a sice v půvabném prostředí Třeboňska a jižních Čech v penzionu Alešův Dvůr v obci Hamr. V rámci celého programu se vystřídalo přes 20 odborníků ze všech koutů České republiky, kteří vedli přednášky nebo praktické lekce zaměřené na témata zdraví, zdravotní aspekty, pohybové aktivity ve volném čase, pohyb a zdraví, outdoor, APA projekty v přírodě, lanové překážky/cyklistika/vodní turistika v oblasti APA nebo povedené noční aktivity v outdooru.

Samozřejmě nechyběla ukázka s možností vyzkoušet si sportovně-kompenzační pomůcky využitelné v přírodě. Seminář se konal již podesáté a zároveň byl jedinečný tím, že byl pořádán open air, tedy venku na čerstvém vzduchu. Promítací technika pod velkým stanem, posluchači na dřevěných lavicích s dekou, horkým čajem, slunce, les v bezprostřední blízkosti a pohodová atmosféra, to byl duch, ve kterém se seminář nesl. Zahájen byl v pátek ráno v 9 hod registrací a následným představením harmonogramu i organizace, ukončen byl v neděli obědem po aktivním dopoledni v přírodě. Zúčastnilo se ho celkem 61 osob – převážně pedagogických pracovníků, kteří následně získali certifikát o své účasti. Penzion Alešův Dvůr velice ochotně zajišťoval po celou dobu semináře ubytování, kompletní stravování, příjemné cofee breaky, společné prostory a mnoho dalšího.

V pátek dopoledne proběhla s následnou diskuzí témata zaměřená na zdraví a zdravotní aspekty. Zuzana Kornatovská z pedagogické fakulty v Českých Budějovicích zahájila den povídáním o spiritualitě, zdravém duchu a vnější kázni člověka. Se zdravotními a specifickými riziky u sportovců s jednotlivými diagnózami/postiženími seznámila posluchače Klára Daďová z pražské Fakulty tělesné výchovy a sportu. Z pohledu lékaře s dlouholetou praxí představila zdravotní tělesnou výchovu, její stav a systém vzdělávání v ČR vedoucí komise zdravotní tělesné výchovy ČASPV úžasná Vlasta Syslová.

Odpoledne se pokračovalo s tématy pod názvy „PA (pohybové aktivity) ve volném čase, outdoor“ a „Pohyb a zdraví“. Ohlédli jsme se za létem, kdy měly možnost rodiny z Prahy a okolí přihlásit své dítě na příměstský sportovní tábor pro děti se SVP. O zkušenostech a zajímavostech z příměstského tábora se s posluchači podělila Ilona Pavlová z FTVS v Praze. O tom, že by děti měly mít ve školách čas, prostor a dostatek stimulujících materiálů pro volnou hru, nemusí být pochyb. Projekt CAPS – Zpět ke kořenům dětské hry, který představila Julie Wittmannová, se zabývá významem přirozené hry v životě dětí. Velmi vydařený a i posluchači doceněný přednes měla Tereza Louková z ústecké pedagogické fakulty, která zaujala psychomotorikou spolu s tématem duševního zdraví. Věra Knappová přijela z Plzně z pedagogické fakulty s prezentací, kterou nás zavedla do světa pohybu dětí s poruchou autistického spektra. Skrze pohyb nám ukázala Feldenkreisovu metodu, kterou nejenom s dětmi cvičí, Eliška Nejdlová z pražské Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Eliška své posluchače zvedla z již stereotypního sedu a cvičením je na chvilku přivedla k vlastnímu sebeuvědomění, což byl příjemný start k následnému coffee breaku.

Milada Krejčí z vysoké školy Palestra představila spojitosti wellness s kulturní tradicí a globalizovaným vývojem společnosti a následně i novou knihu Spiritualita wellness, kterou si posluchači mohli na místě zakoupit. Z Brna dorazili Martina Haklová a Jakub Hovorka s projektem Lokomoce a příspěvkem Nemocné „zdravé“ děti. V rámci projektu Lokomoce řeší pohybovou negramotnost dětí, tudíž jejich cílem je, aby se děti začaly správně hýbat a pohyb je bavil. Po večeři byl prostor na diskuzi a navázání kontaktů.

Sobota byla zahájena dobrovolným „raníčkem“ od 7:00 do 7:30 s výběrem těchto pohybových aktivit: a) jóga (Kornatovská), b) nordic walking (Číháková), c) běh (jízda na handbiku) s koupáním v pískovně (Tesařová). Na všech byla poměrně velká účast a další den mohl začít. V rámci dopoledního programu proběhla s následnou diskuzí tyto 4 témata. Studentka Zuzana Schnirchová z FTK se Zuzanou Chamulovou představily letošní Expedici PřesBar a nabyté zážitky i zkušenosti v Rakousku, kde se celá akce uskutečnila. Jan Považan má rád extrémní sporty a daří se mu společně s kamarády plnit myšlenku, která před několika lety vznikla, dát šanci poznat kouzlo extrémních sportů handicapovaným sportovcům. Nová nezisková organizace s názvem Adapted neboli „přizpůsobený“ promítl opravdu dechberoucí videa a fotografie. Centrum Paraple v Praze a jeho sportovní akce představil Jiří Pokuta, na kterého navázal Karel Vondráček z Monoski Zlín. Oba dva se podělili o své zkušenosti především se sportovně kompenzačními pomůckami i v nedělních dopoledních blocích.

Po obědě proběhl více než čtyřhodinový program s poutavým názvem Wilderness Therapy, který si pro zúčastněné připravili garant celého konceptu za ČR Michal Petr společně s Lucií Petrovou a Janou Švecovou z olomoucké FTK. Přítomní měli příležitost podstoupit terapii divočinou, kdy se jako skupina vydali na expediční výpravu do přírody a učili se různým dovednostem, spolupráci a jinému/novému způsobu chování. Večer se rozdělal táborák a po večeři formou opékání buřtů a jiných dobrot přišly na řadu noční aktivity v prostředí outdoor. Ty měli připravené Ladislav Baloun a Daniel Mikeška z FTK se svými dalšími kolegy. Každý ze zúčastněných si vyzkoušel hru nebo úkol ve tmě sám za sebe, v malé skupince se soutěžním charakterem, ale i v mnohačlenném družstvu s nutnou kooperací.

Neděle byla opět zahájená třemi možnými raníčky: a) jóga (Kornatovská), b) nordic walking (Číháková), c) příprava na vodu – nafukování lodí (Tesařová). Od 9:00 do 12:00 proběhly tři bloky zároveň, z kterých si účastníci mohli vybírat již od pátku, kdy jim byl představeny:
A) Lanové překážky a využití lan v APA (Ješina, Mikeška),
B) Cyklistika v APA aneb na dvou až čtyřech kolech (Vondráček),
C) S vozíkem na loď – vodní turistika v APA (Tesařová, Baloun, Vyhlídal).
Lanové překážky proběhly v areálu, kde byl workshop pořádán, a to atraktivní praktickou formou, kdy si přítomní vyzkoušeli různé pohybové aktivity s využitím lan. Měli možnost kreativně řešit nahodilé situace se zapojením osob s postižením a následně si vše metodicky rozebrat a dostat zpětnou vazbu. Karel Vondráček vzal svou skupinu na kopec v okolí, kde nechal všechny projet na velice atraktivních a jedinečných sportovně kompenzačních pomůckách, jako je CIMGO (speciální tandemový terénní vozík) nebo Quadrix. Na louce představil a poskytl k vyzkoušení plachetnici BLOKART. V rámci vodní turistiky umožnila vytvořená skupina užít si vodu jedné sportovkyni na vozíku. Dozvěděla se, jak akci na vodě zorganizovat, které pomůcky lze využít a na co si dát pozor. To vše během splutí úseku řeky Lužnice od pomníku Emy Destinnové (Stříbřec) do kempu Mláka.

Seminář a workshop byl zakončen společným nedělním obědem. Věříme, že byl pro zúčastněné přínosný jak pro jejich profesní život, tak i pro ten osobní.

 

Kateřina Tesařová

super fotka       18101204     18101202     18101308     18101416