Zobrazení: 198

2018julka slovinskoJako zvaný řečník jsem se v Lublani zúčastnila 13. kongresu Sport pro všechny: sportování osob s postižením, který pořádal Olympijský výbor Slovinska. Kongres byl mediálně sledovanou událostí, protože se zde výbor poprvé zaobírá na nejvyšší úrovni tematikou sportování osob s postižením, a to nejen sportem vrcholovým, ale i rekreačními aktivitami nabízenými pro veřejnost.

 

Účastníkům kongresu jsem prezentovala odbornou i praktickou činnost naší katedry APA Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého. V hlavní části prezentace jsem se zaměřila na význam vzdělání a profesionalizace trenérů, asistentů, lektorů, ale také provozovatelů služeb v oblasti sportu, kteří organizují rekreační, turistické, volnočasové především sportovní aktivity, a na nutnost vzdělávání v dané oblasti sportu pro osoby s postižením. Představila jsem možnosti a obsah studia oborů Aplikované pohybové aktivity a Aplikovaná tělesná výchova, uplatnění jejich absolventů, význam praxí studentů „naživo“ v různých oblastech APA. Zmínila jsem i snahy o vytvoření a akreditování nové specializace APA psychomotorický terapeut.

Soustředila jsem se také na informace o České asociaci aplikovaných pohybových aktivit (ČAAPA) a Centru APA a významných aktivitách, které asociace i centrum vykonávají, a akcích, které pořádají. Prezentace se týkala například vydávání časopisu APA v teorii a praxi, pravidelné organizace konferencí a workshopů Integrace jiná cesta, kde je prostor pro setkávání odborníků z praxe i akademické půdy. Taktéž jsem hovořila o aktivitách směřujících do oblasti školství a vzdělávání, a to vytvoření pozic konzultantů APA ve čtrnácti regionech ČR v rámci projektu APIV.

Na závěr jsem vyzdvihla význam investice času a financí do podpory motivace ke sportu a aktivnímu životnímu stylu v rodinách dětí s postižením, k vytváření pozitivního vztahu k pohybu u dětí s postižení prostřednictvím umožnění jim aktivní a profesionálně vedenou participaci v běžné výuce tělesné výchovy na škole.

Mezi dalšími prezentujícími byli předseda Paralympijského výboru Slovinska Damir Lazar, místopředseda Olympijského výboru Slovinska Janez Sodržnik, z akademické půdy pak vyučující z Pedagogické fakulty a Fakulty sportu Univerzity v Lublani, dále odborníci z řad lékařů, fyzioterapeutů, pedagogů a trenérů. Dvě vystoupení patřila samotným sportovcům s postižením a taktéž příběhu maminky sportovce s postižením o tom, co jim dává sportovní kariéra.

 

2018julka slovinsko

 

JBA 2910

 

Julie Wittmannová