UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

PSD Sumperk2017 1Aktuálně probíhající školní rok 2017/2018 můžeme bez nadsázky nazvat rokem „Paralympiků“, minimálně pro pracovníky Katedry aplikovaných pohybových aktivit (FTK UP v Olomouci). Především díky finančnímu zabezpečení z projektů APIV a KLIKO se mohlo od tohoto září do listopadu zrealizovat celkem 10 PŠD. A to se chystají další dva v prosinci. Nejdříve se pojede do Šumperka a poté nás bude čekat PŠD v Konicích, který bude mít pořadové číslo 217 (počítáno od prvního PŠD zrealizovaného cca před 10ti lety). Symbolicky se tak 217. „Paralympikem“ rozloučíme s končícím rokem 2017. Koho zajímají čísla a statistiky, tak si může poznamenat, že v roce 2017 se pod hlavičkou Katedry aplikovaných pohybových aktivit uskutečnilo (počítáme už i prosincové akce) celkem sedmnáct PŠD. Programem tak prošlo cca 1800 žáků ze základních a středních škol po celé České republice a mezi nejvzdálenější místa, která jsme letos navštívili, patří Ústí nad Labem nebo Plzeň.

A kdo o PŠD nikdy neslyšel, tak věřte, že jde o akci, která si kromě vzdělávacího cíle, vytyčila za úkol také změnu postojů dětí a žáků k osobám s postižením se zaměřením na rozvoj lidské solidarity, tolerance a vzájemného respektu. Nejčastěji je program realizován v době školní výuky od 8:00 do 12:00 a je koncipován pro skupinu o celkovém počtu maximálně 120 žáků. V průběhu dopoledne se žáci pohybují ve skupinách po stanovištích, kde si vyzkouší jízdu a překonávání barier na ortopedickém vozíčku, zahrají si basketbal a pohybové hry na sportovním vozíku, vyzkouší orientaci a pohyb v prostoru za použití slepecké hole, zastřílí si ze speciální zvukem naváděné pistole, zahrají si goalball, bocciu či indoor curling. Vrcholem celého programu je pak beseda s hendikepovaným sportovcem, nejčastěji s paralympijskou vítězkou Evou Kacanu či bývalým trenérem České sledge hokejové reprezentace Tomášem Zelenkou.
PŠD je akce vytvořená v rámci mezinárodního rozvojového projektu (Belgie, Česká republika, Německo, Řecko, Litva a Švédsko), který byl v letech 2005 a 2006 podporovaný Evropskou komisí. Výsledkem pak byla realizace 5 rozdílných programů v každé participující zemí. Klíčem ke změně vnímání osob, které se odlišují, může být dosaženo pomocí vzdělávání, vytvoření povědomí nebo změny postoje. Toto tvoří základní předpoklad integrace a začlenění žáků se zdravotním postižením do hodin školní tělesné výchovy.
Povzbuzující zprávou je, že od tohoto prosince nebude realizace PŠD po České republice jen na bedrech zaměstnanců a studentů Katedry aplikovaných pohybových aktivit, ale nově se pod vedením Alči Migdauové chystají uspořádat PŠD i studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu (Univerzity Karlovy v Praze). Přejeme jim povedené PŠD.

Za kolektiv pracovníků Katedry aplikovaných pohybových aktivit
Ladislav Baloun

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci