UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

Oficiální stránky Katedry aplikovaných pohybových aktivit.

 

 Aplikovaná tělesná výchova (ATV)

Obor z více než 25-letou tradicí. Možnost bakalářského i magisterského studia v prezenční (denní) i kombinované (dálkové) formě. Jedná se o obor v oblasti pedagogických věd zaměřených na didaktiku školní tělesné výchovy (všeobecně-vzdělávacího předmětu) pro 3. středních a 2. stupeň základních škol. Na rozdíl od jiných jednooborových tělovýchovných oborů je zaměřen na speciální pedogogiku. Díky tomu je absolventům umožněny stejné pedagogické pozice jako u ostatních oborů v kombinaci se speciální pedagogikou pro učitele. Jedná se zejména o učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů na středních školách a druhém stupni základních škol, včetně tříd a škol primárně určených žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (magisterská úroveň). Bakalářské studium pak opravňuje absolventy zejména k pedagogickým pozicím vychovatel, asistent pedagoga nebo pedagog volného času. Státní zkoušky a) didaktika všeobecně-vzdělávacího předmětu tělesná výchova; b) pedagogika-psychologie /učitelská způsobilost; c) speciální pedagogika; d) aplikované pohybové aktivit / aplikovaná tělesná výchova. 

 

Aplikované pohybové aktivity (APA)

Narozdíl od oboru ATV se jedná o obor akreditovaný necelých 10 let. Je primárně zaměřen na volnočasové aktivity pro všechny (včetně osob se zdravotním postižením). Jelikož se jedná o obor v oblasti pedagogických věd, jsou absolventi na bakalářské i magisterské úrovni způsobilý zejména pro práci vychovatelů, asistentů pedagoga a pedagoga volného času. 

Státní zkoušky a) základy rekreologie; b) pedagogika-psychologie /učitelská způsobilost; c) speciální pedagogika; d) aplikované pohybové aktivit / aplikovaná tělesná výchova. 

 

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci