UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

Zdravotní tělesná výchova je specifickým typem školní tělesné výchovy určená pro žáky se zdravotním oslabením (Dostálová, 2011). Dostálová (2013) uvádí, že rozdělení žáků do jednotlivých zdravotních skupin vychází ze směrnice č. 3/1981 (zrušena vyhláškou 391/2013 Sb. ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu) MZ ČR. Posouzení zdravotního stavu ve vztahu k tělesné výchově realizovali pediatři nebo tělovýchovní lékaři. Bývaly rozlišovány 4 základní zdravotní skupiny, přičemž do III. skupiny jsou řazeni žáci označovaní jako oslabení (Dostálová, Sigmund, & Kvintová, 2013) s trvalými, nebo dočasnými, odchylkami tělesného vývoje (řadíme pod termín zdravotní znevýhodnění). Do IV. skupiny pak jedinci nejčastěji se zdravotním postižením. V současné době (dle vyhlášky 391/2013 Sb.) platí, že lékařský posudek se vydává buď se závěrem o zdravotní způsobilosti ke sportu, nebo tělesné výchově; zdravotní nezpůsobilosti ke sportu nebo tělesné výchově; zdravotní způsobilosti s podmínkou ke sportu nebo tělesné výchově. V případě organizovaného či neorganizovaného sportu nebo předmětu tělesná výchova se uvádí vždy doba platnosti posudku.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci