UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

Pro doporučení k doplnění bibliografie českých zdrojů v APA kontaktujte prosím Ondřeje Ješinu e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vaše doporučení by mělo obsahovat kompletní bibliografické informace dle publikačního manuálu APA (resp. kompendia publikování v kinantropologii), stejně jako ostatní, v této sekci, uváděné tituly.

Centra podpory integrace CZ.1.07/1.2.00/08.0117


Knihy a skripta (ČR)

Bláha, L. (2011). Vybrané studie k uplatňování pohybových aktivit u osob se zrakovým postižením. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem.

Bláha, L. (2010). Pohybové aktivity a zrakové postižení. Banská Bystrice: Univerzita Mateja Bela v Banksej Bystrici.

Bláha, L., & Pyšný, L. (2000). Provozování pohybových aktivit zrakově handicapovanou populací. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem.

Čichoň, R., & Doležal, T. (2006). Kanoistika zdravotně postižených. Praha: Karolinum.

Daďová, K., Čichoň, R., Švarcová, J., Potměšil, J. (2008). Klasifikace pro výkonnostní sport zdravotně postižených. Praha: Karolinum.

Dostálová, I. (2013). Zdravotní tělesná výchova ve studijních programech Fakulty tělesné kultury. Olomouc: UP v Olomouci.

Holbová, S., Válková, H., & Hyklová, V. (2012). Metodická příručka pro trenéry rytmické gymnastiky v Českém hnutí speciálních olympiád. Olomouc: UP v Olomouci.

Hruša, J. et.al. (1999). Česká škola lyžování. Lyžování zdravotně postižených. Praha: Svaz lyžařů České republiky.

Janečka, et al. (2012). Vybrané kapitoly ze sportu osob se zdravotním postižením. Olomouc: UP v Olomouci.

Janečka, Z., & Bláha, L. (2013). Motorické kompetence osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP v Olomouci.

Janečka, Z., Ješina, O. et al. (2007). Vybrané outdoor aktivity jinak zrakově disponovaných osob v letní přírodě. Olomouc: UP v Olomouci.

Ješina, O. (2007). Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě. Olomouc: UP v Olomouci.

Ješina, O., et al. (2013). Úvod do didaktiky aplikovaných pohybových aktivit žáků s mentálním postižením. Olomouc: UP v Olomouci.

Ješina, O., Janečka, Z. et al. (2008). Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě II. Olomouc: UP v Olomouci.

Ješina, O., Hamřík, Z., et al. (2011). Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času. Olomouc: UP v Olomouci.

Ješina, O., & Kudláček, M. et al. (2011). Aplikovaná tělesná výchova. Olomouc: UP v Olomouci.

Ješina, O., Kudláček, M., & Bartoňová, R. (2015). Metodika práce asistenta pedagoga, Podpora žáků s tělesným postižením v tělesné výchově. Olomouc: UP v Olomouci.

Karásková, V. (2007). Pohybové aktivity s aplikací mezipředmětových vztahů a vazeb. Olomouc: UP v Olomouci.

Karásková, V., & Ješina, O. (2007). Pobyt dětí s lehkým mentálním postižením v letní přírodě. Olomouc: UP v Olomouci .

Kudláček, M., et al. (2013). Základy aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc: UP v Olomouci.

Kudláček, M., et al. (2013). Aplikované pohybové aktivity osob s tělesným postižením. UP v Olomouci.

Kudláček, M., & Ješina, O. (2013). Integrovaná tělesná výchova, rekreace a sport. Olomouc: UP v Olomouci.

Kudláček, M., & Ješina, O. (2008). Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. Olomouc: UP v Olomouci.

Kudláček, M., Ješina, O., Machová, I., & Truksová, M. (2008). Paralympijský školní den. Olomouc: UP v Olomouci.

Kudláček, M., Ješina, O., Machová, I., & Válek, J. (2007). Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. Olomouc: UP v Olomouci.

Kurková, P. (2010). Vzdělávání žáků se sluchovým postižením z hlediska vedení ke zdravému životnímu stylu. Olomouc: Univerzita Palackého.

Kvasnička, J. (2012). Metodika výuky lyžování na mono-ski. Olomouc: UP v Olomouci.

Pacholík, V., Vlčková, I., & Blahutková, M. (2009). Halliwickova Metoda Plavání. Brno: MU.

Panská, S. (2013). Aplikované pohybové aktivity osob se sluchovým postižením. Olomouc: UP v Olomouci.

Trávníková, D. (ed.). (2014). Vybrané aplikované pohybové aktivity: Teorie a praxe. Brno. MU.

Štěrbová,  D. (2007).  Pohybové aktivity v životě dětí s hluchoslepotou. Univerzita Palackého v Olomouci.

Uhlíř, P. (2008). Pohybová cvičení seniorů. Olomouc: UP v Olomouci.

Válková, H. (2012). Teorie aplikovaných pohybových aktivit pro užití v praxi 1. Olomouc: UP v Olomouci.

Válková, H. (2000). Skutečnost nebo fikce? Socializace mentálně postižených prostřednictvím pohybových aktivit. Olomouc: UP v Olomouci.

Vyhlídal, T., Ješina, O., et al. (2014). Pohybové aktivity v dětské onkologii. Praha: powerprint s.r.o.

Wittmannová, J. et al. (2007). Analýza činností a personálních potřeb odběratelských organizací a institucí: vzdělávání pedagogických pracovníků pro volnočasové aktivity osob se speciálními potřebami (závěrečná zpráva řešení 2. klíčové aktivity). Olomouc: Univerzita Palackého.


 

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci