UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

 Aplikované pohybové aktivity jsou svobodným prostředím, kde hledáme způsob řešení, nikoliv důvody, proč to nejde ....

Nejsme ani neziskovka, ani ziskovka. Jsme Centrum APA!

 

Od svého vzniku jsme jednotkou Katedry aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Jsme tak trochu tím, čím nás chcete mít. Nevíme, jestli to je dobře, či nikoliv, ale jdeme napříč resorty různých ministerstev, napříč různými obory, napříč věkovými skupinami, napříč celým portfoliem speciálních potřeb, napříč všemi podobami pohybových aktivit. Hlavním pojítkem naší činnosti je podpora konkrétních osob se speciálními potřebami v jejich snaze o zapojení do aktivního životního stylu s cílem zlepšení kvality jejich života. Při své činnosti se však zdaleka nesoustředíme pouze na ně, ale zejména se snažíme o celospolečenské pojetí a pracujeme i s lidmi bez speciálních potřeb. 

Svou činností symbioticky doplňujeme klasickou akademickou práci a vytváříme most mezi teorií a praxí. Jsme značkou Katedry APA navenek. Jsme partnerem pro vás – rodiče, pedagogy, sociální pracovníky, sourozence, manžele a manželky, studenty, děti i dospělé, seniory i předškoláky, zástupce firem i neziskovek. Každého z vás, koho se nějak osobně nebo pracovně dotýká téma aplikovaných pohybových aktivit – tedy pohybových aktivit ve volném čase, školní tělesné výchově, sportu či komplexní rehabilitaci.

Mezi naše nejčastější činnosti patří:

Propojení akademické sféry s praxí.

Svou činností mimo akademickou oblast naplňujeme požadavek tzv. třetí role vysokých škol. Za více než 10 let naší činnosti (a více než 30 let činnosti Katedry APA) jsme si vytvořili pozici "metodického centra pro oblast aplikovaných pohybových aktivit". Mezi aktuálně nejzajímavější konkrétní aktivity s reálným celonárodním dopadem zřejmě patří tyto:

  • Jako hlavní a garantující pracoviště jsme vytvořili podmínky pro pilotní vznik pracovní pozice konzultant APA s celonárodním působením jako jediní v Evropě (a s ohledem na poměr množství obyvatel / konzultant APA i na světě).
  • Spravujeme největší půjčovnu sportovně-kompenzačních pomůcek co do portfolia i do množství zapůjčovaného materiálu (zahájení činnosti již v roce 2003).
  • Vytváříme v praxi realizované metodiky pro podpůrná opatření ve školní TV přijímané v celé ČR.
  • Program Paralympijský školní den (který jsme pro Mezinárodní paralympijský výbor společně s dalšími 5-ti státy vytvořili) a upravený program pÁPÁ hrátky (mateřské školy a mladší školní věk) jsme zrealizovali již pro více než 40 000 dětí/žáků a 5 000 pedagogů (čímž jsme jako ČR dle evidence International Federation of Adapted Physical Activity suvérenně nejaktivnější na celém světě).
  • Realizujeme akreditované i neformální kurzy zaměřené pro pedagogické i nepedagogické pracovníky v kontextu aplikovaných pohybových aktivit.
  • Pravidelně a dlouhodobě pořádáme unikátní nesportovní (ale pohybové) akce, které slouží jako inspirace pro další organizace – Expedice PřesBar, inkluzivní lyžařské kempy (seriál zimních lyžařských kurzů), Dny na monoski, Karneval APA, S APAči na vodě, APA větrání aj. 

 

Přístup k práci a její principy jsou shrnuty v Desateru pro pracovníky v APA. Vše další se dozvíte na těchto webových stránkách. A pokud vás zajímá něco, co jste se zde nedozvěděli, zeptejte se nás... 

Tam, kde jiní končí, my začínáme...

 

Za tým Centra APA Ondra Ješina (2020)

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka