UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

Pro doporučení k doplnění bibliografie v APA kontaktujte prosím Ondřeje Ješinu, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vaše doporučení by mělo obsahovat kompletní bibliografické informace dle publikačního manuálu APA (resp. kompendia publikování v kinantropologii), stejně jako ostatní, v této sekci, uváděné tituly.

 

Vyjmuli jsme z těchto stránky časopisecké články publikované v časopise Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, jelikož s nimi se můžete seznámit osobně a zdarma na těchto webových stránkách v elektronické podobě, jako členové České asociace aplikovaných pohybových aktivit nebo jako účastníci akcí typu seminář Integrace jiná cesta, různých seminářů, národní konference a worskhopů.  

 


 

Články APA a zdravotní TV z archivu časopisu TVSM

 

Časopis Tělesný výchova a sport mládeže díky iniciativě ediční rady již několik let publikuje odborně populární, ale hlavně v praxi uplatnitelné, články z oblasti aplikovaných pohybových aktivit, včetně zdravotní tělesné výchovy. Některé jiné s konceptem APA a ZdTV bezprostředně souvisí. Díky vstřícnosti ediční rady si dovolujeme nabídnout výběr článků (některé z nich i ke stažení). Zároveň nabízíme odkaz na webové stránky časopisu v případě, že Vás články zaujmou a chtěli byste si objednat celá čísla časopisu nebo předplatné např. pro Vaši školu nebo Vás osobně. 

 

Bartoňová, R., & Ješina, O. (2011). Praktické problémy účasti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 77(6), 27-31.

Bláha, L. (2010). Námět k začlenění jedince se zrakovým nebo jiným zdravotním postižením do pohybových her. Tělesná výchova a sport mládeže, 76(3), 20-25.

Daďová, K., & Majorová, S. (2016). Žák s epilepsií v tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 82(6), 35-41.

Daďová, K., & Majorová, S. (2015). Žák s astmatem v tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 81(5), 42-48.

Daďová, K., & Vařeková, J. (2014). Žák s diabetes mellitus I. typu v tělesné výchově (I. část). Tělesná výchova a sport mládeže, 80(5), 43-46.

Daďová, K., & Vařeková, J. (2014). Žák s diabetes mellitus I. typu v tělesné výchově (II. část). Tělesná výchova a sport mládeže, 80(6), 43-48.

Daďová, K., Vařeková, J., & Svoboda, V. (2018). Tělesná výchova u dětí s obezitou. Tělesná výchova a sport mládeže, 84(1), 41-48.

Gombošová, A., & Radvanský, J. (2019). Dítě s vrozenou srdeční vadou v hodinách tělesné výchovy. Tělesná výchova a sport mládež, 85(5), 41-48.

Janečka, Z., Ješina, O., & Vyskočil, T. (2010). Příprava na sjezdové lyžování žáků se zrakovým postižením. Tělesná výchova a sport mládeže, 76(5), 32-35. 

Ješina, O. (2005). Létající disky frisbee na základní a zvláštní škole. Tělesná výchova a sport mládeže, 70(6), 30-34. 

Ješina, O., & Kudláček, M., & Migdauová, A. (2017). Vzdělávací program Paralympijský školní den. Tělesná výchova a sport mládeže, 83(6), 22-26.  

Ješina, O., & Kudláček, M. (2009). Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově I. Tělesná výchova a sport mládeže, 75(2), 15-19.

Ješina, O., & Kudláček, M. (2009). Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově II. Tělesná výchova a sport mládeže, 75(3), 8-12.

Ješina, O., Kudláček, M., Kudláček, M., & Bělka, J. (2009). Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově pro žáky s tělesným oslabením III. Tělesná výchova a sport mládeže, 75(5), 11-16.

Ješina, O., Rybová, L., & Kvasnička, J. (2010). Žáci s tělesným postižením na monoski. Tělesná výchova a sport mládeže, 76(1), 11-14.

Ješina, O., & Šmíd, M. (2020). Expedice PřesBar jako výsledek projektového vyučování. Tělesná výchova a sport mládeže, 86(3), 41-48.

Ješina, O., & Tomoszek, M. (2019). Uvolnění z tělesné výchovy – jak z toho ven? (I. část). Tělesná výchova a sport mládež, 85(1), 2-9.

Ješina, O., & Tomoszek, M. (2019). Uvolnění z tělesné výchovy - jak z toho ven? /II. část). Tělesná výchova a sport mládež, 85(2), 2-10.

Ješina, O, Wittmannová, J., Mikeška, D., Vodáková, E., Baloun, L., Jarmar, A., Botková, K, Růžičková, A. (2022). Diagnostika a hodnocení v inkluzivní tělesné výchově – problém či výzva? Tělesná výchova a sport mládeže, 88(4), 35-43.

Kotlík, K., & Jansa, P. (2019). K současnému fenoménu osvobození z tělesné výchovy. Tělesná výchova a sport mládeže, 86(2), 2-8.

Rybová, L., & Ješina, O. (2010). Peer tutoring ve školní tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 76(3), 6-8.

Spurná, M., Rybová, L., & Ješina, O. (2009). Využití paralympijského sportu boccia v integrované tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 75(6), 18-22.

Svobodová, A., Šlauf, M., & Vařeková, J. (2020). Jedinec po míšní lézi a aplikované pohybové aktivity. Tělesná výchova a sport mládeže, 86(2), 26-34.

Vařeková, J., Daďová, K., & Kepič, R. (2017). Metody integrace žáka s tělesným postižením do tělesné výchovy. Tělesná výchova a sport mládeže, 83(1), 26-33. 

Vařeková, J., & Hájková, A. (2016). Co je to empowerment a jaký je jeho význam v oblasti tělesné výchovy a sport. Tělesná výchova a sport mládeže, 82(5), 40-46.

Vařeková, J., & Prajerová, K. (2017). Ludmila Mojžíšová a její odkaz ve zdravotní tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 83(1), 33-42.

Vařeková, J., Ješina, O., & Daďová, K. (2017). FACILITATE - etický kodex pracovníků v APA. Tělesná výchova a sport mládeže, 83(4), 38-44.

Vyskočil, T.,Ješina, O., & Janečka, Z. (2010). Sjezdové lyžování žáků se zrakovým postižením. Tělesná výchova a sport mládeže, 76(6), 22-26.

Vojtíková, L., & Vařeková, J. (2016). Hodnocení držení těla v tělovýchovné praxi (I. část). Tělesná výchova a sport mládeže, 82(2), 37-42. 

Vojtíková, L., & Vařeková, J. (2016). Hodnocení držení těla v tělovýchovném praxi (II. část). Tělesná výchova a sport mládeže, 82(3), 37-42.

Vojtíková, L., Sobotková, I., & Vařeková, J. (2016). Hodnocení držení těla v tělovýchovném praxi (III. část). Tělesná výchova a sport mládeže, 82(4), 38-44.

 

  

Vybrané dalších článků z oblasti APA v češtině

 

Baloun, L., Kudláček, M., & Ješina, O. (2013). Výsledky pilotní studie dotazníku SE-PETE-D, který zjišťuje důvěru studentů učitelství tělesné výchovy v jejich kompetence k realizaci výuky integrované tělesné výchovy. Studia sportiva, 7(3), 17-29.

Bartoňová, R., & Ješina, O. (2013). Integrovaná tělesná výchova – limity a návrhy jejich řešení. Studia sportiva, 7(3), 31-42.

Bělka, J., & Válková, H. (2011). Absolventi Aplikované tělesné výchovy na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Tělesná kultura, 34(2), 46-64.

Brindová, D., Kmeť, M., & Ješina, O. (2013). Sociálne determinanty zdravia školákov so zdravotným postihnutím. Studia sportiva, 7(3), 67-75.

Brusová, P., & Ješina, O. (2013). Očekávané kompetence studentů oborů aplikované pohybové aktivity a aplikovaná tělesná výchova a jejich rozvoj na základě vstupního předmětu kurz pobytu v letní přírodě. Studia sportiva, 7(3), 77-91.

Čuková, J., Ješina, O., & Kučera, M. (2013). Bezbariérová Olomouc – příklad dobré praxe přístupu města k podpoře vytváření podmínek pro volnočasové aktivity osob nejen se zdravotním postižením. Studia sportiva, 7(3), 93-99.

Dostálová, I. (2011). Teorie a praxe zdravotní tělesné výchovy. Tělesná kultura, 34(2), 114-126.

Janečka, Z., Chrobáková, K., & Mayer, M. (2011). Specifika vývoje motoriky u kongenitálně nevidomých dětí. Tělesná kultura, 34(2), 80-92.

Janečka, Z., Štěrbová, D., & Kudláček, M. (2008). Psychomotorický vývoj a vývoj motorických kompetencí kongenitálně nevidomých dětí do 36 měsíců věku. Tělesná Kultura, 31(1), 20–29.

Ješina, O. (2011). Kompetence učitelů Aplikované tělesné výchovy. Tělesná kultura, 34(2), 20-45.

Ješina, O. (2008). Paralympijský školní den. Moderní vyučování, 2008(6), 23.

Ješina, O., & Kudláček, M. (2009). Modifikace pohybových aktivit pro participaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením v integrované školní tělesné výchově. Speciální pedagogika19(3), 227-237.

Ješina, O., & Kudláček, M. (2008). Životní způsob a enviromentální faktory ovlivňující vztah jedinců romského etnika k tělocvičným aktivitám. Tělesná kultura, 31(2), 39-57.

Ješina, O., Matochová, M., & Růžičková, K. (2010). Porovnání úrovně motorických schopností romských a neromských žáků. Studia sportiva, 4(2), 5-14.  

Ješina, O., Miklánková, L., Vyhlídal, T., & Kudláček, M. (2013). Zvyšování kompetencí učitelů 1. Stupně základní školy pro zařazení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do školní tělesné výchovy. E-pedagogium, 2013(3), 38-52.

Kučera, M., Ješina, O., Kudláček, M., Kalman, M., & Mikeska, D. (2017). Vybrané determinanty ovlivňující zapojení se do pohybových aktivit dětí a mládeže s tělesným postižením (pilotní studie). Speciální pedagogika, 27(1), 45-59.

Kudláček, M. (2011). Aplikované pohybové aktivity v evropském kontextu. Tělesná kultura, 34(2), 9-19.

Kudláček, M., Ješina, O., Bláha, L., & Janečka, Z. (2010). Kompetence učitelů tělesné výchovy ve vztahu k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově. Tělesná kultura, 33(1), 41–56.

Kudláček, M., Ješina, O., & Janečka, Z. (2009). Paralympijské vzdělávací programy. Tělesná kultura, 32(1), 44-55.

Kudláček, M., Ješina, O., & Štěrbová, D. (2008). Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy. Speciální pedagogika, 18(3), 232-239.

Kudláček, M., Valenta, T., & Magerová, L. (2004). Společně v zážitkové pedagogice: Integrace osob se zdravotním postižením prostřednictvím společných zážitků. Gymnasion, 2(1), 8-18.

Rybová, L. & Kudláček, M. (2010). Integrace žáků s tělesným postižením do hodin školní tělesné výchovy. Studia Sportiva, 4(1), 127-132.

Smékal, D., Verellen, J., & Kudláček, M. (2011). Kompetence instruktorů Aplikovaných pohybových aktivit v kontextu rehabilitace. Tělesná kultura, 34(2), 65-79.

Šindelková, K., & Ješina, O. (2013). Model vzdělávacího kurzu aplikovaných pohybových aktivit zaměřený pro pedagogické pracovníky v oblasti volného času. Studia sportiva, 7(3), 253-256.

Vašendová, J., & Ješina, O. (2013). Nabídka programů pro osoby se zdravotním postižením v oblasti volného času. Studia sportiva, 7(3), 307-313.

Vyhlídal, T., Ješina, O., & Holická, K. (2016). Pohybové aktivity realizované dětmi s onkologickým onemocněním ve věkové kategorii 11-15 let (pilotní studie disHBSC). Tělesná kultura, 39(2), 63-70. doi: 10.5507/tk.2015.018.

Vyhlídal, T., Holická, K., & Ješina, O. (2013). Projekt Krtek v síti. Studia sportiva, 7(3), 315-321.
Vyhlídal, T., Ješina, O., & Holická, K. (2013). Životní způsob a jeho vybrané determinanty u dětí s onkologickým onemocněním. Studia sportiva, 7(3), 321-330.

Zaoral, M., Rybová, L., & Ješina, O. (2013). Specifika a komparace přípravy vrcholových cyklistů s tělesným postižením. Studia sportiva, 7(3), 331-336.

 

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka