UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

1924

CISS a 1. hry neslyšících sportovců v Paříži (i pro nepostižené) - pozn. později Deaflympijské hry

1948

1. Kladrubské hry (dr. Vojmír Srdečný)

1. hry ve Stoke Mandevill (sir. Ludwig Guttman)

1949

1.zimní hry neslyšících

1952

1. mezinárodní hry ve Stoke Mandevill

1954

Arthur Daniels – napsal 1. učebnici APA

1960

1. letní paralympijské hry (Řím) - pozn. zpětně uznány jako paralympijské

1968

1.hry speciálních olympiád

1972

první účast Českoskoslovenského týmu na paralympijských hrách

1976

1. zimní paralympijské hry (Örnsköldsvik)

1977

založení Mezinárodní asociace Aplikovaných pohybových aktivit (IFAPA) - Quebec

1991

založení Fakulty tělesné kultury (FTK), včetně oboru aplikovaná tělesná výchova, který je realizován dodnes na Katedře aplikovaných pohybových aktivit

1992

otevření oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených na FTVS UK Praha

založen Mezinárodní paralympijský výbor (IPC)

2004

založení Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK Praha při FTVS UK

2006

znovuzaložení organizace Evropská federace aplikovaných pohybových aktivit (EUFAPA) - se sídlem na FTK UP v Olomouci

2008

zahájení tradice seminářů Integrace jiná cesta

první udílení cen v oblasti rozvoje aplikovaných pohybových aktivit na výroční akci "Karneval APA" (kromě toho ceny v oblasti rozvoje sportu osob s postižením udílí Český paralympijský výbor)

2009

založení České asociace aplikovaných pohybových aktivit - celonárodní organizace pro podporu APA

2010

zahájení vydávání časopisu Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

znovuotevření studijního oboru pro APA na FTVS UK Praha pod názvem „Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami“

2011

oficiální zřízení Centra aplikovaných pohybových aktivit při Katedře aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci (neoficiálně fungující už od školního roku 2007/08)

konání 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit - Olomouc

2017

zahájení fungování pracovní pozice konzultant aplikovaných pohybových aktivit (konzultant APA) v koordinaci MŠMT a FTK UP v Olomouci i FTVS UK v Praze

2018

založení Regionálního Centra aplikovaných pohybových aktivit Olomouckého kraje (RC APA)

zahájení fungování pracovní pozice metodik pohybové gramotnosti – konzultant APA a 5 okresních konzultantů APA v koordinaci MŠMT, Olomoucký kraj, CUOK a FTK UP v Olomouci

2019

transformace vysokoškolských oborů na programy s inovovanými názvy

2020

činnost RC APA se stává ve spolupráci s PPP a SPC Olomouckého kraje systémovou součástí vzdělávání a poradenské činnosti kraje

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka