UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

pAPAhratky2017 PSD ZLINNa služby Centra APA nevzniká právní nárok a nejsou tedy soudně vymahatelné. Nepůsobíme namísto služeb SPC, Společnosti pro ranou péči či obdobných zařízení. Naše činnost by měla být realizována v synergii s těmito zařízeními a ve vzájemné kooperaci. Snažíme se, aby služby poskytované Centrem APA byly bezplatné nebo s relativně minimálními možnými náklady pro uživatele těchto služeb. Námi realizované služby nejsou zpoplatněny nebo nárokovány ve smyslu vyhlášky 27/2016 nebo 197/2016.

Jedná se zejména o:

Realizace programu Paralympijský školní den, pÁPÁ hrátky, Dny na monoski.
Konzultace a poradenství při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro tělesnou výchovu (TV) pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) a dalšími pohybovými programy na školách (kurzy, výlety, exkurze).
Zajištění asistence pro žáka se SVP na výcvikových kurzech (lyžařské kurzy, výlety, školy v přírodě apod.) a TV.
Zaškolení pedagogických pracovníků podílejících se na integraci žáka se SVP do TV.
Pořádání odborných seminářů, workshopů, konferencí v oblasti aplikovaných pohybových aktivit.
Pomoc při konzultaci s ošetřujícím lékařem.
Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky v oblasti aplikovaných pohybových aktivit (učitele na běžných a speciálních školách, asistenti pedagogů, pedagogičtí pracovníci ve volnočasových organizacích).
Propojení škol s dalšími školami či organizacemi, které se zabývají stejnou problematikou. Vytváření center kolegiální podpory (CKP).
Mimoškolní vzdělávací programy pro žáky na běžných a speciálních školách v oblasti aplikovaných pohybových aktivit ve volném čase.
Metodická podpora. Tvorba a zasílání metodických materiálů zdarma.
Zajištění praxe studentů oboru Aplikované pohybové aktivity a Aplikované tělesné výchovy pro školy, vytváření sítě klinických pracovišť.
Půjčování sportovně kompenzačních pomůcek.
V případě zájmu kontaktujte jednoho z příslušných regionálních konzultantů APA dle místa Vašeho bydliště (viz “mapa Olkraje”).

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka