UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

Dlouho jsme zvažovali, jaký to sofistikovaný systém rozdělení diplomových prací by byl pro Vás jako uživatele, diplomanty, studenty, praktiky, akademiky i širokou veřejnost nejjednodušší, až za nás tu práci udělali jiní.

Na https://theses.cz/ máte možnost dostat se ke zdrojům jako jsou závěrečné odborné práce na bakalářské i magisterské úrovni.

V tuto chvíli své práce sdílí řada vysokoškolských pracovišť (viz níže). Přejeme Vám krásné odborné brouzdání, komparujte, evaluujte, sdílejte, analyzujte, přemýšlejte a k tomu Vám dopomáhej MU v Brně. V tuto chvíli (22.4. 2016) databáze obsahuje téměř 1 000 relevantních odkazů po zadání hesla - aplikované pohybové aktivity. Zkoušejte i další a dostanete se k tísícům dalších příbuzných prací, které Vám mohou významně pomoci pro pochopení právě Vašeho tématu.

 

V roce 2008 byl vznik systému finančně podpořen z Centralizovaného rozvojového projektu MŠMT C1/2008 'Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů'. V roce 2011 byl rozvoj systému finančně podpořen z Centralizovaného rozvojového projektu MŠMT C39/2011 'Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství'.

 1. Akademie múzických umění v Praze
 2. Akademie STING, o.p.s.
 3. AKCENT College s.r.o.
 4. Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s.
 5. B.I.B.S., a.s.
 6. CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
 7. Česká zemědělská univerzita v Praze
 8. České vysoké učení technické v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství
 9. České vysoké učení technické v Praze - Masarykův ústav vyšších studií
 10. JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
 11. Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 12. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 13. Masarykova univerzita
 14. Mendelova univerzita v Brně
 15. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
 16. Ostravská univerzita v Ostravě
 17. Slezská univerzita v Opavě
 18. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
 19. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
 20. ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.
 21. Technická univerzita v Liberci - Ekonomická fakulta
 22. Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 23. Univerzita Hradec Králové
 24. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
 25. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 26. Univerzita Karlova v Praze
 27. Univerzita obrany
 28. Univerzita Palackého v Olomouci
 29. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 30. Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.
 31. Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.
 32. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 33. Vysoká škola ekonomická v Praze
 34. Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.
 35. Vysoká škola finanční a správní, z.ú.
 36. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
 37. Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.
 38. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
 39. Vysoká škola polytechnická Jihlava
 40. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
 41. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 42. Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií
 43. Vyšší odborná škola sociálně právní
 44. Západočeská univerzita v Plzni
Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka