UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

25.10.2023 / 08:00 – 14:00 h

SŠ polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc

Pro pedagogy a pedagogické pracovníky v inkluzivním vzdělávání

 

Vážené dámy, Vážení pánové,

zveme Vás tímto na prezenční seminář, který se věnuje problematice „Primární prevence ve veřejné správě a školní praxi“ a „ Sebeobrana a její právní vymezení a aplikace ve školním i mimoškolním prostředí“, Primární prevence představuje mnohovrstevný soubor opatření a činností, za jejichž použití má být v resortu školství u žáků i studentů obecně dosaženo toho, co dnes bývá nazýváno zdravým životním stylem. Výkon primární prevence hraje u základních a středních škol zcela zásadní roli, neboť je legislativně nařízen od roku 2005. Je naprosto nezbytné, aby školní metodici prevence byli v celé šíři veřejnoprávního výkonu této specializace s problematikou detailně seznámeni, rovněž všichni ostatní pedagogové musí mít minimálně rámcovou představu o výkonu této činnosti. Nad rámec již řečeného by pedagogové měli mít i jasnou představu o postupech, možnostech a zaměření konkrétních pedagogických činností promítajících se do primární prevence, a to včetně nástinu konkrétních témat a příkladů dobré praxe, včetně didaktického uchopení a případného projektování výuky a jednotlivých preventivních programů.
(Lektor: PhDr. Ladislav Spurný, Krajský školský koordinátor primární prevence, Olomoucký kraj)


 „Sebeobrana a její právní vymezení, využití a aplikace nejen ve školním prostředí“, lektor se zaměří na legislativní
rámec aplikace sebeobrany ze strany pedagogického pracovníka i žáky, její právní aspekty, postavení útočníka a
bránícího se, vymezení obrany proti násilně jednající osobě. Budou vysvětleny pojmy nutná obrana; krajní nouze;
oprávněné použití zbraně.
(Odborný lektor: plk. Mgr. Jan Grmolenský, vedoucí odboru služby pořádkové policie ČR)

 

 

 

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka